Magánnyomozói tájékoztatók | Tájékoztatók | Főoldal
Eseménynaptár
Hónap:
2017
HétKedSzeCsüPénSzoVas
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
a hónap teljes programja
Szavazás
Mit vár Ön a rezsióradíj bevezetésétől?
Magánnyomozási tájékoztatók
 

 
AJÁNLÁS
okmányirodai ügyintézők számára
a magánnyomozói tevékenységet végzők részére történő adatszolgáltatási eljárásról
 
A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 34. § b) pontja értelmében a magánnyomozó a rendőrség által kiadott magánnyomozói igazolvány bemutatását követően a megbízó felhatalmazása alapján a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából és a közúti közlekedési nyilvántartásból adatszolgáltatást kérhet, ha erre a személyes eljárása esetén a megbízó is jogosult, feltéve, hogy annak szolgáltatását az érintett nem tiltotta meg vagy nem kifogásolta, vagy az államtitokról és a szolgálati titokról szóló törvény másként nem rendelkezik.
 
A körzetközponti jegyző – a hatályos jogszabályok által biztosított keretek között – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásaiból, valamint a közúti közlekedési nyilvántartás egyes résznyilvántartásaiból egyedi adatszolgáltatást teljesíthet.
 
Az egységes adatszolgáltatási joggyakorlat kialakítása érdekében a Központi Hivatal egyeztetést folytatott a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamarával. Ennek eredményeként közösen kialakításra, és a Hivatal által szakmailag jóváhagyásra került az eljárási mód, továbbá két iratminta (kérelem adatlap, és a megbízólevél), amit a Hivatal a saját eljárásai során alkalmazni kíván.
 
Az eljárás az alábbiakban foglalható össze:
 
Az eljárás lefolytatására irányuló kérelmet személyesen kell előterjeszteni.
Az eljárás kezdetén személyazonosítás céljából a magánnyomozó bemutatja valamely személyazonosításra alkalmas okmányát (pl. személyazonosító igazolvány), illetve a magánnyomozói igazolványát (továbbiakban: igazolvány) és a kamarai tagsági igazolványát.
 
Ezt követően a kérelmező az ügyintéző részére átadja az adatszolgáltatás célját és jogalapját igazoló – fent említett, ezen ajánlás mellékletében szereplő – kérelem adatlapot és a megbízólevelét.
 
A kérelem adatlap az adatkérés célját, a megbízólevél az adatkérés jogalapját igazolja.
 
Az adatszolgáltatás jogalapját és célját minden esetben egyedileg kell megvizsgálni és amennyiben jogszabály a jogalap és/vagy cél igazolására – az ajánlás mellékletét képező formanyomtatványokon kívül – egyéb dokumentumok bemutatását is előírja, úgy az adatszolgáltatás kizárólag azon magánnyomozó részére teljesíthető, aki az említett egyéb dokumentumokkal rendelkezik, illetve azt a kérelem adatlap és a megbízólevél mellé becsatolja.
 
Mivel a magánnyomozó csak olyan adatot kérhet, amit a megbízó – személyes eljárása esetén – is kérhetne, a megbízólevélben konkrétan szerepelnie kell azon adatok körének, amelyeket a megbízó felhatalmazása alapján a magánnyomozó kérhet.
 
Amennyiben a jogosultság elbírálása során megállapításra kerül, hogy a kérelmet előterjesztő magánnyomozó jogosult az adatszolgáltatásra a körzetközponti jegyző – a hatályos jogszabályok rendelkezéseit figyelembe véve – teljesíti az adatszolgáltatásra irányuló kérelmet.
 
Abban az esetben, ha az érintett megtiltotta adatainak kiadását és az adatszolgáltatás iránti kérelem célját, jogalapját igazoló okirat hiányzik, illetve a kérelem vagy a megbízólevél kitöltöttsége hiányos a kérelmezőt hiánypótlásra kell felszólítani, ennek eredménytelensége esetén az adatszolgáltatási kérelmet el kell utasítani.
  • A Hivatal a saját eljárásaiban 2006. július 24.-től a fent vázolt eljárási módot alkalmazza.
  • Az ajánlás mellékletét képező iratmintákat a Kamara biztosítja a magánnyomozók részére.
  • Az eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
  • Az adatszolgáltatásért fizetendő díjak megfizetése tekintetében a hatályos díjrendeletek rendelkezéseit kell alkalmazni.
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény – egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelettel – 9. § (2) bekezdés a) pontjában, valamint a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján – az egységes adatszolgáltatási gyakorlat érdekében – saját adatszolgáltatási gyakorlatuk kialakítása során kérjük az ajánlásban ismertetett módszertan alkalmazását.
 
A kérelem adatlap ,ill. a megbízólevél letölthető pdf formátumban.
 
Budapest, 2006. július 17.
Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Szervezete
H-1132 Budapest, Kádár u. 13. Tel: +36 (1) 422-0079 Fax: +36 (1) 220-8921

SZVMSZK ©2009. Minden jog fenntartva.