HÍREK | Főoldal
Hírek

Pályázati felhívás a vagyonvédelmi vállalkozásoknak a személy- és vagyonőr szakképzésben való közreműködésre

2013.08.08.

Pályázati felhívás

 

 

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara pályázatának középpontjában a vagyonvédelmi ágazat humánerőforrás fejlesztése áll: a foglalkoztatás, a munkaerő-piaci lehetőségek bővítése a majdani munkavállalók és a foglalkoztató vállalatok számára. 

 

A vagyonvédelmi vállalatok versenyképességét jelentősen meghatározzák azok a munkavállalók, akik nemcsak képzettek, hanem kompetensek is. A vagyonvédelmi vállalatok érdeke, hogy jól képzett és foglalkozási, munkakompetenciákkal is rendelkező munkavállalókat alkalmazhassanak.

A majdani munkavállalót az vezérli, hogy a munkája során ne érjék kudarcok, tudjon alkalmazkodni a szakmai környezethez, felkészülése idején megismerje az ágazat általános munkakörülményeit, és tudatosítsa, milyen képességek birtokában képes megfelelni az elvárásoknak.

A szakképzés-irányításnak és a kamarának az az érdeke, hogy a jelöltek felkészítése/felkészülése kiterjedjen a foglalkozási készségekre, attitűdökre is, mint olyan elemekre, amelyeknek az alkalmazó tudásgazdaságok munkaadói a legtöbbször ma már nagyobb jelentőséget tulajdonítanak, mint az elsődlegesen szakmai kompetenciáknak.

 

A kamara javaslatára a Személy- és vagyonőr szakképzés szakmai és vizsgakövetelményeit meghatározó jogszabályban szerepel a negyvenórás összefüggő munkahelyi gyakorlat előírása mint a szakmai vizsgára bocsátás feltétele. 

„Az iskolai rendszeren kívüli szakképzésben az összefüggő munkahelyi szakmai gyakorlat időtartama: 40 óra, a képzés utolsó szakaszában, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kamara minősítési rendszerében erre feljogosított, a gyakorlati képzés feltételeivel rendelkező szakképzési hozzájárulásra kötelezett vagyonvédelmi gazdálkodó szervezetnél.”  (20/2013. (V. 28.) BM rendelet).

 

A kamara mint a gyakorlati képzés feltételeinek biztosításáért felelős egyik szervezet szabályzatot  alkotott a Személy- és vagyonőr (32 861 01) szakképesítés megszerzésére irányuló szakképzés negyvenórás összefüggő munkahelyi gyakorlati képzése folytatására jogosult szervezetek  nyilvántartásba vételének eljárására. 

 

A fenti indokok alapján és okoknál fogva a kamara pályázatot hirdet a vagyonvédelmi vállalkozások számára a szakképzésben való részvételük érdekében.[1] A kamara minősítő szabályzatának ide vonatkozó 1/A, 1/B, 1/C fejezetét itt éri el…

 


 

Pályázati útmutató

 

A befogadható pályázatokról:

·        A kamarának országosan kell gondoskodnia a munkahelyi gyakorlat teljesíthetőségéről, emiatt az ország bármely részéről fogadja a vagyonvédelmi vállalkozások pályázatait.

·        A pályázat (felfüggesztésig) folyamatosan nyitott. A befogadható pályázatok száma nincs korlátozva.

 

A pályázók köre:

·        Jogi forma: Bármely szakképzési hozzájárulásra kötelezett vállalkozási jogi forma.

·        A méret: A pályázat elbírálásában nem releváns

·        Székhely: A devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező szervezet.

·        Iparág: Személy- és vagyonvédelem. A rendőrség által a 2005. évi CXXXIII. törvény alapján kiadott személy- és vagyonvédelmi tevékenység működési engedély birtokában. 

 

A pályázat benyújtásának módja, helye:

·        A pályázat magyar nyelven, a pályázati adatlapon nyújtható be. A projekt adatlap sem formájában, sem alakjában nem változtatható.

·        A pályázatot 1 példányban, valamint további 1 elektronikus példányban (CD/DVD lemezen vagy e-mailen), zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:


 

SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI SZAKMAI KAMARA
KÉPZÉSI ÉS MINŐSÍTÉSI TESTÜLET

Budapest

Kádár u. 13.

1132


 

·        A papíralapon benyújtott pályázatokat kizárólag összefűzött (dossziéba lefűzött, spirálozott) formában tudjuk befogadni. A pályázati dokumentáció hitelesítéséül elegendő az eredeti pályázati adatlap utolsó oldalát, valamint a nyilatkozatokat cégszerűen aláírni (a cégkivonatban lévő szabályozással megegyező módon).

 

A pályázat elbírálásának eljárása:

·        A pályázat befogadása (működési engedély, kamarai nyilvántartás, pályázati díj megfizetésének igazolása, a székhely szerint illetékes kamarai szervezet tudomásulvétele/támogatása)

·        A jogosultsági kritériumok vizsgálata (a pályázati dokumentumok meglétének és helyes kitöltésének vizsgálata, esetleg hiánypótlásra való felhívás)

·        A pályázat elbírálása (helyszíni szemle, szakoktatók felkészítése)

·        Feljogosítás (megállapodás-kötés, a tanúsítvány kiadása, nyilvántartásba vétel, közzététel)

 

A csatolandó mellékletek listája:

·        A pályázati adatlap függelékei: aláírási címpéldány(ok) (eredeti), személy- és vagyonvédelmi tevékenység működési engedélye (másolat)

·        Nyilatkozat arról, hogy a vállalkozás nincs felszámolás vagy végelszámolás alatt

·        Nyilatkozat a kamarai nyilvántartás fenntartásáról

·        Nyilatkozat a gyakorlati képzés feltételeinek való megfelelésről

·        Nyilatkozat a képzésben résztvevőre kiterjedő felelősségbiztosításról 

·        Nyilatkozat az adóhatósági bejelentésről (m. n. s. egyéb oktatásból bevétele keletkezik) 


 LETÖLTHETŐ PÁLYÁZATI DOKUMENTUMOK
(tömörített .ZIP formátumban)
 


 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Szervezete
H-1132 Budapest, Kádár u. 13. Tel: +36 (1) 422-0079 Fax: +36 (1) 220-8921

SZVMSZK ©2009. Minden jog fenntartva.