Közlemény & pályázat


KÖZLEMÉNY A FELNŐTTKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA


A személy- és vagyonőr (32 861 01) szakképesítés megszerzésére irányuló képzés része
a negyvenórás összefüggő munkahelyi gyakorlat,
amelyet a

KAMARA NYILVÁNTARTÁSÁBAN SZEREPLŐ VAGYONVÉDELMI VÁLLALKOZÁSOKNÁL

lehet teljesíteni.


A kamara Képzési és Minősítési Testülete a képzőintézmények rendelkezésére áll, ha a szervezésben támogatást igényelnek (info@kabinetonline.hu).


Az intézmény és a vállalkozás között kötendő együttműködési megállapodás-minták letöltése:

A nyilvántartott vállalkozások listáját folyamatosan frissítjük.PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A VAGYONVÉDELMI VÁLLALKOZÁSOKNAK
A SZEMÉLY- ÉS VAGYONŐR SZAKKÉPZÉSBEN VALÓ KÖZREMŰKÖDÉSRE

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara pályázatának középpontjában a vagyonvédelmi ágazat humánerőforrás fejlesztése áll: a foglalkoztatás, a munkaerő-piaci lehetőségek bővítése a majdani munkavállalók és a foglalkoztató vállalatok számára.

A vagyonvédelmi vállalatok versenyképességét jelentősen meghatározzák azok a munkavállalók, akik nemcsak képzettek, hanem kompetensek is. A vagyonvédelmi vállalatok érdeke, hogy jól képzett és foglalkozási, munkakompetenciákkal is rendelkező munkavállalókat alkalmazhassanak.

A majdani munkavállalót az vezérli, hogy a munkája során ne érjék kudarcok, tudjon alkalmazkodni a szakmai környezethez, felkészülése idején megismerje az ágazat általános munkakörülményeit, és tudatosítsa, milyen képességek birtokában képes megfelelni az elvárásoknak.

A szakképzés-irányításnak és a kamarának az az érdeke, hogy a jelöltek felkészítése/felkészülése kiterjedjen a foglalkozási készségekre, attitűdökre is, mint olyan elemekre, amelyeknek az alkalmazó tudásgazdaságok munkaadói a legtöbbször ma már nagyobb jelentőséget tulajdonítanak, mint az elsődlegesen szakmai kompetenciáknak.

A kamara javaslatára a Személy- és vagyonőr szakképzés szakmai és vizsgakövetelményeit meghatározó jogszabályban szerepel a negyvenórás összefüggő munkahelyi gyakorlat előírása mint a szakmai vizsgára bocsátás feltétele.

„Az iskolai rendszeren kívüli szakképzésben az összefüggő munkahelyi szakmai gyakorlat időtartama: 40 óra, a képzés utolsó szakaszában, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kamara minősítési rendszerében erre feljogosított, a gyakorlati képzés feltételeivel rendelkező szakképzési hozzájárulásra kötelezett vagyonvédelmi gazdálkodó szervezetnél.”  (20/2013. (V. 28.) BM rendelet).

A kamara mint a gyakorlati képzés feltételeinek biztosításáért felelős egyik szervezet szabályzatot  alkotott a Személy- és vagyonőr (32 861 01) szakképesítés megszerzésére irányuló szakképzés negyvenórás összefüggő munkahelyi gyakorlati képzése folytatására jogosult szervezetek  nyilvántartásba vételének eljárására.

A fenti indokok alapján és okoknál fogva a kamara pályázatot hirdet a vagyonvédelmi vállalkozások számára a szakképzésben való részvételük érdekében.

[1] A kamara minősítő szabályzatának ide vonatkozó 1/A, 1/B, 1/C fejezetét itt éri el…


PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

A befogadható pályázatokról:

 • A kamarának országosan kell gondoskodnia a munkahelyi gyakorlat teljesíthetőségéről, emiatt az ország bármely részéről fogadja a vagyonvédelmi vállalkozások pályázatait.
 • A pályázat (felfüggesztésig) folyamatosan nyitott. A befogadható pályázatok száma nincs korlátozva.

A pályázók köre:

 • Jogi forma: Bármely szakképzési hozzájárulásra kötelezett vállalkozási jogi forma.
 • A méret: A pályázat elbírálásában nem releváns
 • Székhely: A devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező szervezet.
 • Iparág: Személy- és vagyonvédelem. A rendőrség által a 2005. évi CXXXIII. törvény alapján kiadott személy- és vagyonvédelmi tevékenység működési engedély birtokában.

A pályázat benyújtásának módja, helye:

 • A pályázat magyar nyelven, a pályázati adatlapon nyújtható be. A projekt adatlap sem formájában, sem alakjában nem változtatható.
 • A pályázatot 1 példányban, valamint további 1 elektronikus példányban (CD/DVD lemezen vagy e-mailen), zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:

SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI SZAKMAI KAMARA
KÉPZÉSI ÉS MINŐSÍTÉSI TESTÜLET

1132 Budapest, Kádár u. 13.


 • A papíralapon benyújtott pályázatokat kizárólag összefűzött (dossziéba lefűzött, spirálozott) formában tudjuk befogadni. A pályázati dokumentáció hitelesítéséül elegendő az eredeti pályázati adatlap utolsó oldalát, valamint a nyilatkozatokat cégszerűen aláírni (a cégkivonatban lévő szabályozással megegyező módon).

A pályázat elbírálásának eljárása:

 • A pályázat befogadása (működési engedély, kamarai nyilvántartás, pályázati díj megfizetésének igazolása, a székhely szerint illetékes kamarai szervezet tudomásulvétele/támogatása)
 • A jogosultsági kritériumok vizsgálata (a pályázati dokumentumok meglétének és helyes kitöltésének vizsgálata, esetleg hiánypótlásra való felhívás)
 • A pályázat elbírálása (helyszíni szemle, szakoktatók felkészítése)
 • Feljogosítás (megállapodás-kötés, a tanúsítvány kiadása, nyilvántartásba vétel, közzététel)

A csatolandó mellékletek listája:

 • A pályázati adatlap függelékei: aláírási címpéldány(ok) (eredeti), személy- és vagyonvédelmi tevékenység működési engedélye (másolat)
 • Nyilatkozat arról, hogy a vállalkozás nincs felszámolás vagy végelszámolás alatt
 • Nyilatkozat a kamarai nyilvántartás fenntartásáról
 • Nyilatkozat a gyakorlati képzés feltételeinek való megfelelésről
 • Nyilatkozat a képzésben résztvevőre kiterjedő felelősségbiztosításról
 • Nyilatkozat az adóhatósági bejelentésről (m. n. s. egyéb oktatásból bevétele keletkezik)

 LETÖLTHETŐ PÁLYÁZATI DOKUMENTUMOK
(tömörített .ZIP formátumban)