TÁJÉKOZTATÓ a személy- és vagyonőri igazolványok cseréjével kapcsolatos eljárásról


A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Veszprém Megyei Szervezete az alábbiakban tájékoztatja tagjait a személy- és vagyonőri igazolvány érvényességének megújításával kapcsolatos eljárási rendről.


A személy- és vagyonőri igazolvány érvényességi idejének meghosszabbítását a kérelmező állandó lakóhelye szerint illetékes rendőrkapitányság igazgatásrendészeti osztályán kell kezdeményezni, az úgynevezett A/1. KÉRELEM és a mellékleteit képező NYILATKOZATOK kitöltésével.

A kérelem és nyilatkozatok rendelkezésre állnak a rendőrkapitányságokon, illetve letölthetőek a www.police.hu honlapon (Ügyintézés/Nyomtatványok/Igazolványok/A/1. kérelem), továbbá a tájékoztató alatti linkről.

Az igazolványcsere igazgatási szolgáltatási díja 6.900.- forint, amelyet a rendőrkapitányság által kiadott csekken kell befizetni és a feladóvevényt csatolni a kérelemhez.

Emlékeztetem, hogy erkölcsi bizonyítványt nem kell kérnie!

Az igazolvány kiadásának továbbra is feltétele a büntetlen előélet, de azt a rendőrhatóság saját hatáskörben ellenőrzi.

A kérelem és azok mellékletei átvételekor a rendőrhatóság átvételi elismervényt ad. Az átvételi elismervény az ügyintézési határidő számítása, valamint a hatóság által átvett mellékletek igazolására szolgál. Az átvételi elismervény az időközben esetlegesen lejárt igazolvány esetén a szakmai tevékenység jogszerű folytatására nem jogosít fel.

Az igazolvány cseréje okán benyújtott kérelem mellékleteként, az iskolai végzettséget és/vagy szakképzettséget igazoló okmány közjegyző által hitelesített másolatának csatolása nem szükséges, tekintettel arra, hogy az már az eljáró hatóság birtokában van.

Amennyiben a kérelmező az új igazolvány kiadására irányuló kérelmét úgy nyújtja be a rendőrhatósághoz, hogy a meglévő igazolvány érvényessége az ügyintézés ideje alatt lejár, úgy a kérelmező az új igazolvány átvételéig a tevékenységét jogszerűen nem végezheti.

Amennyiben az új engedély átvételekor a régi engedély még érvényes, úgy az új engedély csak a régi engedély leadásával egyidejűleg adható ki az ügyfél részére, tehát azt vigye magával.

Javasoljuk, hogy az igazolvány cseréjét a régi igazolvány határidejének lejárata előtt legalább 30 nappal kezdeményezzék, ezáltal biztosítható a jogszerű, folyamatos munkavégzés.

Az előállított új igazolványokat az engedélyező rendőrkapitányságon vehetik át a kérelmezők.


Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban egyéb kérdése merül fel, vagy segítségre lenne szüksége, kérem, hogy forduljon a kamaránál Rácz László titkárhoz (Tel: 06 (88) 442-990, Mobil: 06 (70) 4533-002, E-mail: veszprem@szakmaikamara.hu).


KÉRELEM & NYILATKOZATOK LETÖLTÉSE


Veszprém, 2016. március 7.

SZVMSZK Veszprém Megyei Szervezete