GYIK – Gyakran Ismételt Kérdések


Milyen jogszabályok vonatkoznak a személy-, vagyonvédelmi és magánnyomozói tevékenység folytatására?


Milyen jogszabály alapján működik a Kamara?


Kinek érdemes belépnie a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamarába?

Mindenkinek, aki rendelkezik

 • személy- és vagyonőri,
 • magánnyomozói,
 • biztonságtechnikai szerelő,
 • biztonságtechnikai tervező, szerelő,
 • mechanikai vagyonvédelmi rendszert tervező, szerelő,
 • mechanikai vagyonvédelmi rendszert szerelő,

igazolvánnyal,

illetve

 • magánnyomozói,
 • személy- és vagyonvédelmi,

működési engedéllyel.


Mi számít személy- és vagyonvédelmi tevékenységnek? 


Melyik kamarai területi szervezetnél történik a tagfelvétel, illetve a nyilvántartásba vétel?

 • Az állandó lakcím, illetve székhely szerint illetékes területi szervezetnél, miután a rendőrség kiállította a szakmai (személy- és vagyonőri, vagy magánnyomozói, vagy biztonságtechnikai tervező, szerelői, vagy mechanikai vagyonvédelmi rendszert tervező, szerelői, vagy mechanikai vagyonvédelmi rendszert szerelői, vagy biztonságtechnikai szerelői) igazolványt, illetve a személy- és vagyonvédelmi vagy magánnyomozói működési engedélyt.

A vállalkozás a személy- és vagyonvédelmi, illetve magánnyomozói tevékenység mellett más tevékenységet végezhet?

 • Igen, megszűnt a profilkényszer.

TÁJÉKOZTATÓ LEENDŐ TAGOKNAK!

 • Az iskola/tanfolyam elvégzését követően először a szakmai igazolványt kell kiváltaniuk a lakóhely szerint területileg illetékes rendőrkapitányság igazgatásrendészeti osztályán.
 • A szakmai igazolvány kiadásáért 6.900 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell a rendőrség részére a kérelem beadásakor fizetni.
 • A szakmai igazolvánnyal lehet megkeresni a kamarának a lakóhely szerint illetékes területi szervezetét. (A kamarai területi szervezetek elérhetőségei honlapunkon az elérhetőségeknél megtalálhatóak.)
 • A területi szervezet titkára állítja ki a kamarai tagsági igazolványt, miután a jelentkező bemutatta szakmai igazolványát, személyazonossága megállapítására alkalmas (fényképes) igazolványát és kiállították az adatfelvételi lapot.
 • A kamara tagdíja: 6.300 Ft/év.

A kamarai díjak összege: KATTINTSON IDE!


Mi a teendő adatváltozás esetén?

 • A kamara által nyilvántartott adatokban bekövetkezett változásokat 30 napon belül kell írásban a területi szervezetnél bejelenteni.

Mely időszakra szól az éves tagdíj, illetve nyilvántartási díj?

 • A tagdíj alapján kiállított igazolvány és/vagy érvényesítő matrica, és a nyilvántartási díj alapján kiállított igazolás az adott naptári évre szól, azonban tekintettel a fizetési határidőkre, a lejárat utáni év február hó utolsó napjáig érvényes.

Mi történik díjhátralék esetén?

 • A Kamara felszólító levelet küld a mulasztó tagnak, illetve vállalkozásnak, és ha nem történik meg a tartozás rendezése, a tagot, illetve a vállalkozást a kamarai nyilvántartásból törli.
 • A kamarai nyilvántartásból való törlés nem jelenti a tartozás törlését is. A kamara a követelések behajtására vonatkozó jogszabályi lehetőségekkel él.