GYIK – Gyakran Ismételt Kérdések


Milyen jogszabályok vonatkoznak a személy-, vagyonvédelmi és magánnyomozói tevékenység folytatására?


Milyen jogszabály alapján működik a Kamara?


Kinek érdemes belépnie a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamarába?

Mindenkinek, aki rendelkezik

 • személy- és vagyonőri,
 • magánnyomozói,
 • biztonságtechnikai szerelő,
 • biztonságtechnikai tervező, szerelő,
 • mechanikai vagyonvédelmi rendszert tervező, szerelő,
 • mechanikai vagyonvédelmi rendszert szerelő,

igazolvánnyal,

illetve

 • magánnyomozói,
 • személy- és vagyonvédelmi,

működési engedéllyel.


Mi számít személy- és vagyonvédelmi tevékenységnek? 


Melyik kamarai területi szervezetnél történik a tagfelvétel, illetve a nyilvántartásba vétel?

 • Az állandó lakcím, illetve székhely szerint illetékes területi szervezetnél, miután a rendőrség kiállította a szakmai (személy- és vagyonőri, vagy magánnyomozói, vagy biztonságtechnikai tervező, szerelői, vagy mechanikai vagyonvédelmi rendszert tervező, szerelői, vagy mechanikai vagyonvédelmi rendszert szerelői, vagy biztonságtechnikai szerelői) igazolványt, illetve a személy- és vagyonvédelmi vagy magánnyomozói működési engedélyt.

A vállalkozás a személy- és vagyonvédelmi, illetve magánnyomozói tevékenység mellett más tevékenységet végezhet?

 • Igen, megszűnt a profilkényszer.

TÁJÉKOZTATÓ LEENDŐ TAGOKNAK!

 • Az iskola/tanfolyam elvégzését követően először a szakmai igazolványt kell kiváltaniuk a lakóhely szerint területileg illetékes rendőrkapitányság igazgatásrendészeti osztályán.
 • A szakmai igazolvány kiadásáért 6.900 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell a rendőrség részére a kérelem beadásakor fizetni.
 • A szakmai igazolvánnyal lehet megkeresni a kamarának a lakóhely szerint illetékes területi szervezetét. (A kamarai területi szervezetek elérhetőségei honlapunkon az elérhetőségeknél megtalálhatóak.)
 • A területi szervezet titkára állítja ki a kamarai tagsági igazolványt, miután a jelentkező bemutatta szakmai igazolványát, személyazonossága megállapítására alkalmas (fényképes) igazolványát és kiállították az adatfelvételi lapot.
 • A kamara tagdíja: 6.300 Ft/év.

A kamarai díjak összege:

 • Regisztrációs díj: 2.600.-Ft
 • Tagdíjak:
  • Alap tagdíj: 6.300.-Ft/év
  • Szakértői névjegyzékben is szereplő tag emelt tagdíja: 19.500.-Ft/év
  • Vizsgaelnöki ill. vizsgabizottsági névjegyzékben szereplő tag emelt tagdíja: 19.500.-Ft/év
 • Nyilvántartási díjak:
  • Jogi személyiséggel nem rendelkező társas vállalkozás (Bt, Kkt, egyéb): 27.600.-Ft/év
  • Jogi személyiséggel rendelkező társas vállalkozás (Kft, szövetkezet, egyéb): 40.700.-Ft/év
  • Jogi személyiséggel rendelkező társas vállalkozás (Zrt, Nyrt): 125.700.-Ft/év
  • Egyéni vállalkozó: 5.300.-Ft/év
   11/2012. (01.06.) számú országos küldöttgyűlési határozat:
   A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy az Alapszabályt a következők szerint módosítja:
   “203. Minden vállalkozás évenkénti nyilvántartási díjat köteles fizetni. Az egyéni vállalkozó kamarai tag megfizetett kamarai tagdíja tartalmazza az egyéni vállalkozásának nyilvántartási díját is.
   a) Az egyéni vállalkozó, a nyilvántartási díjat, a területileg illetékes kamarai szervezetnek fizeti.”
 • Különeljárási díjak:
  • Tag által fizetendő különeljárási díj a tagdíj 10%-a, de minimum 1.000.-Ft külön- eljárásonként.
  • Nyilvántartott vállalkozás által fizetendő különeljárási díj a nyilvántartási díj minimum 10%-a, de legalább 1.000.-Ft külön-eljárásonként.

Mi a teendő adatváltozás esetén?

 • A kamara által nyilvántartott adatokban bekövetkezett változásokat 30 napon belül kell írásban a területi szervezetnél bejelenteni.

Mely időszakra szól az éves tagdíj, illetve nyilvántartási díj?

 • A tagdíj és a nyilvántartási díj egy naptári évre (január 01 – december 31.) szól. Tekintettel azonban a fizetési határidőkre, a csekkek, számlák, érvényesítő matricák, éves igazolások kiküldésére, a tagsági igazolvány, illetve a vállalkozások részére kiküldött éves igazolás a következő év április 30-ig érvényes.

Mi történik díjhátralék esetén?

 • A Kamara felszólító levelet küld a mulasztó tagnak, illetve vállalkozásnak, és ha nem történik meg a tartozás rendezése, a tagot, illetve a vállalkozást a kamarai nyilvántartásból törli.
 • A kamarai nyilvántartásból való törlés nem jelenti a tartozás törlését is. A kamara a követelések behajtására vonatkozó jogszabályi lehetőségekkel él.