Jogszabályok, jogesetek


A jogszabályok hatályos szövege megtekinthető a
Nemzeti Jogszabálytár és a Wolters Kluwer Jogszabálygyűjtemény
segítségével!


2005. évi CXXXIII. törvény
a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól
487/2017. (XII.29.) Korm. rendelet
a személy- és vagyonőr, a magánnyomozó, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységével, valamint a fegyveres biztonsági őrséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások eltérő és kiegészítő szabályairól
22/2006. (IV.25.) BM rendelet
a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról
43/2024. (II.29.) Korm. rendelet
a speciális személy- és vagyonvédelmi ellenőrzést igazoló tanúsítvánnyal, valamint a helyszínelői és bűnügyi technikai tevékenységgel összefüggő egyes rendelkezésekről
2016. évi CL. törvény
az általános közigazgatási rendtartásról
68/2012. (XII.14.) BM rendelet
a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról
2012. évi CXX. törvény
az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve
a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (1995.10.24.)
20/2013. (V.28.) BM rendelet
a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről
2004. évi XXIV. törvény
a lőfegyverekről és lőszerekről (európai lőfegyvertartási engedély)
253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet
a fegyverekről és lőszerekről
49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet
a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről
50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet
a fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól
31/2006. (VI.1.) GKM rendelet
a fegyverek, lövőkészülékek, valamint ezek lőszereinek vizsgálatáról
175/2003. (X.28.) Korm. rendelet
a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről
2004. évi I. törvény
a sportról
54/2004. (III.31.) Korm. rendelet
a sportrendezvények biztonságáról
2018. évi LV. törvény
a gyülekezési jogról
2016. évi CL. törvény
az általános közigazgatási rendtartásról
2009. évi CXV. törvény
az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
2013. évi V. törvény
a Polgári Törvénykönyvről
2006. évi V. törvény
a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

Csomagátvizsgálással kapcsolatos jogellenes adatkezelés

„A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megállapítja a […] Korlátolt Felelősségű Társaság ([…]) által alkalmazott csomagátvizsgálással kapcsolatos adatkezelés jogellenességét abban a tekintetben, hogy nem megfelelő jogalap alapján végezte adatkezelését, és nem nyújtott arról megfelelő tájékoztatást munkavállalói számára.” (A teljes határozat megtekintése…)


Becsületsértés vétsége

„Becsületsértés vétségét valósítja meg a személy- és vagyonőr, ha a rendezvényt nem zavaró, annak biztonságát sem veszélyeztető személyt a karját megragadva és a kerítésen kívülre lökdösve távolítja el.”
(A megállapított tényállás lényege…)