Jogszabályok, jogesetek


A jogszabályok hatályos szövege megtekinthető a
Nemzeti Jogszabálytár és a Wolters Kluwer Jogszabálygyűjtemény
segítségével!


2005. évi CXXXIII. törvény
a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól
22/2006. (IV.25.) BM rendelet
a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról
2004. évi CXL. törvény
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
68/2012. (XII.14.) BM rendelet
a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról
2012. évi CXX. törvény
az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve
a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (1995.10.24.)
20/2013. (V.28.) BM rendelet
a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről
2004. évi XXIV. törvény
a lőfegyverekről és lőszerekről (európai lőfegyvertartási engedély)
253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet
a fegyverekről és lőszerekről
49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet
a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről
50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet
a fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól
31/2006. (VI.1.) GKM rendelet
a fegyverek, lövőkészülékek, valamint ezek lőszereinek vizsgálatáról
175/2003. (X.28.) Korm. rendelet
a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről
2004. évi I. törvény
a sportról
54/2004. (III.31.) Korm. rendelet
a sportrendezvények biztonságáról
1989. évi III. törvény
a gyülekezési jogról
2004. évi CXL. törvény
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
2009. évi CXV. törvény
az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
2013. évi V. törvény
a Polgári Törvénykönyvről
2006. évi V. törvény
a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

 „Becsületsértés vétségét valósítja meg a személy- és vagyonőr, ha a rendezvényt nem zavaró, annak biztonságát sem veszélyeztető személyt a karját megragadva és a kerítésen kívülre lökdösve távolítja el”

A megállapított tényállás lényege a következő…

/BH2006.175 /[1978. évi IV. törvény (Btk.) 180. § (2) bek.; 1998. évi IV. törvény (régi SzVM t.) 14. § (3) bek. a.), 15. § (3) bek. c); 2005. évi CXXXIII. törvény (új SzVM t.) 26.§. (3) bek. b.), 27.§.(3) bek.]