Jogi nyilatkozat


A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara (SZVMSZK) Országos Szervezete – mint a www.szakmaikamara.hu honlap üzemeltetője – ezúton tájékoztatja a látogatókat a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól, ezek érvényesítésének lehetőségeiről.


1. Az adatkezelő, valamint az adatkezelés jogalapja

Az adatok kezelője: Az SZVMSZK Országos Szervezete (1132 Budapest, Kádár u. 13.)

Az adatkezelés jogalapja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, amely jelen esetben azzal valósul meg, hogy a tájékoztató tartalmának ismeretében a látogatók jogosultak eldönteni, hogy a tájékoztatóban rögzített feltételek mellett igénybe veszik-e a szolgáltatást.

2. A kezelt adatok

Az SZVMSZK honlapjának látogatásával egyidejűleg rögzítésre kerül a látogatás kezdő időpontja, a látogató számítógépének IP-címe, valamint – amennyiben a látogató számítógépe megadja – a böngésző és az operációs rendszer típusa. E két utóbbi adat felvétele kizárólag statisztikai célokat szolgál, nem kerül összekapcsolásra a többi rögzített adattal. Az SZVMSZK honlapja nem használ cookie-kat, csak egy úgynevezett session ID-t, amely nem tartalmaz személyes adatot, és az oldal elhagyásakor automatikusan törlődik.

3. Az adatkezelés célja

A 2. pontban megjelölt adatok felvételének célja látogatottsági statisztikák készítése, az adatkezelés továbbá biztonsági célokat is szolgál. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

4. Az adatkezelés időtartama

A 2. pontban megjelölt adatok 4 hétig tárolódnak, ezt követően helyreállíthatatlanul törlődnek.

5. Az adatokhoz hozzáférők köre

A 2. pontban megjelölt adatokhoz az SZVMSZK weboldalának rendszergazdája férhet hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek nem adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége.

6. A látogatók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

A 2. pontban megjelölt adatok automatikusan rögzülnek, a többi, a látogató személyéhez szorosabban köthető személyes adatokat a honlap nem kér és nem rögzít (nincs regisztráció vagy felhasználó-kezelés).

7. Jogérvényesítési lehetőségek

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az SZVMSZK honlapjának üzemeltetői megsértették személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.