Vagyonőr Alapítvány


A Személy- Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Veszprém Megyei Szervezete már megalakulásakor 1998. novemberében elhatározta, hogy lehetőséget kell teremteni a nehéz helyzetbe került kamarai tagok és családjuk megsegítésére.


Az akkori jogszabályok még nem tették lehetővé a kamara ilyen irányú tevékenységét, ezért három magánszemély:  Kozma Sándor, Kozma Tibor, Sánta Károly megalapították a „VAGYONŐR ALAPÍTVÁNYT”, melynek működéséhez, céljai megvalósításához a kamara minden évben jelentős összeggel járult hozzá.


Az alapítvány hamar ismertté vált tagjaink körében.

Évről-évre egyre többen vették igénybe az alapítvány nyújtotta segítséget.

Az elmúlt években jelentős összegeket fizettünk ki elhunyt vagyonőrök családtagjainak, illetve azoknak a vagyonőröknek, akik önhibájukon kívül nehéz helyzetbe kerültek.

Az alapítvány kuratóriuma igyekszik – a lehetőségek keretén belül – minél komolyabb segítséget nyújtani.

Az utóbbi időben elszaporodtak az olyan irányú kérelmek, amelyek kifejezetten szociális jellegűek. Ezeket sajnos el kell utasítanunk, tekintettel arra, hogy teljesítésük nem egyezik az alapítványi célokkal.

Megkérjük az aktív tagsággal rendelkező tisztelt tagjainkat, hogy ha igénybe kívánják venni a „Vagyonőr Alapítvány” segítségét, az alábbi okmányokat küldjék be a kamarához:

  • Halál esetén: kérvény, halotti bizonyítvány
  • Egyéb esetben: kérvény, igazolás (pl. időszakos keresőképtelenségről), munkahely javaslata

A kamara és az alapítvány kuratóriuma továbbra is megpróbál minden segítséget megadni vagyonőreinknek és családjuknak ahhoz, hogy nehéz helyzetükön enyhíteni tudjon.


SZVMSZK Veszprém Megyei Szervezete elnöksége
Vagyonőr Alapítvány kuratóriuma