A szakmának szüksége van erős érdekvédelemre, hathatós szakmai érdekképviseletre


2016. január 19-én megbeszélést tartott Nádas Mihály a Vagyonvédelmi Szakszervezetek Szövetségének elnöke, a Magánbiztonsági Ágazati Párbeszéd Bizottság munkavállalói oldalának társelnöke és Pataki Rezső a Személy Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara szakmai elnökhelyettese. A találkozón áttekintették a szakma jelenlegi helyzetét, a szakmát nyomasztó problémákat és a szervezetek közötti együttműködés lehetőségeit. A jelenlévők megegyeztek abban, hogy a szakmának szüksége van erős érdekvédelemre, hathatós szakmai érdekképviseletre.

Nádas Mihály hangsúlyozta, hogy a szakmaiság erősítése érdekében komoly feladatok elvégzése vár még a szakmai érdekképviseletre. Többek között a szakmai ajánlások elkészítése, szakmai tananyagok, jegyzetek kiadása, a vagyonvédelmi szolgáltatások minősítésének kidolgozása, a magánbiztonsági műszaki szabványok kidolgozása. Mindezek mellett hasznosnak értékelte a rezsióradíj bevezetését, szükségesnek tartja egy Magánbiztonsági Hatóság, vagy Ellenőrzési Hivatal felállítását (ami alatt nem a Kamarát érti), a profil tisztaság visszaállítását, a munkaerő kölcsönzés megszüntetését a vagyonvédelemben. A foglalkoztatás kifehérítését szolgálná egy ún. e-őrnapló, és a fordított ÁFA bevezetése. Véleménye szerint biztonsági kockázatot jelent a munkaerő vándorlása.

Pataki Rezső hangsúlyozta, hogy a két szervezet együtt kell, hogy működjön, mert több kitűzött cél tekintetében megvan a közös szándék és akarat. A szakmai érdekek és a munkavállalói érdekek részleges átfedésben vannak, ezért feltétlenül együtt kell működni egyebek között a foglalkoztatási anomáliák megszüntetése érdekében. Utóbbiak már országos biztonsági kockázatot jelentenek. A Kamara felajánlotta igazgatási struktúráját a közös célok megvalósítása érdekében.

Pataki Rezső tájékoztatta Nádas Mihályt, hogy a szakmai ajánlások alapja 8 témakörben elkészült, jelenleg véleményezés alatt áll; egyetért a munkaerő kölcsönzés megszüntetésével, azzal a kiegészítéssel, hogy korlátozott ideig (pl. 30 nap) lehessen alkalmazni egy váratlan megbízás esetén, és szükséges az elektronikus munkaidő nyilvántartás bevezetése, amelyre a Kamara már több esetben javaslatot tett.

A részvevők egyetértettek továbbá abban, hogy ahol a rezsióradíj bevezetésre került, ott szükség van Kollektív Szerződésre, nem csak a munkavállalók érdekében, hanem a szakma elvárt színvonalának elérése miatt is. A részvevők megegyeztek abban, hogy van reális jövője az együttműködésnek, a megbeszélést hasznosnak és konstruktívnak értékelték, nem tartják kizártnak a munkaadói oldallal közös megbeszélés szükségességét.