Beszámoló az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezete Küldöttgyűléséről

2016. május 12-én került megtartásra a Fejér Megyei Szervezet éves Küldöttgyűlése, ahol teljes létszámban vettek részt a területi küldöttek!


A küldöttgyűlés előzetesen meghirdetett napirendi pontjaira módosító indítványt terjesztett elő Prépost Tibor PEB elnök, miszerint a 2015. évi költségvetési tervteljesítés és mérlegbeszámolót követően a 2016. évi költségvetési terv kerüljön ismertetésre és azt kövesse a PEB jelentése. A módosítást a küldöttek egyhangúan elfogadták.


Kárpáti Zoltán megyei elnök beszámolójában kiemelte, hogy a mostani küldöttgyűlés egy különleges testületi ülés, ahol egyidejűleg számol be a 2015. 04.29-i küldöttgyűlés óta eltelt időszakról és az elmúlt 4 és féléves munkáról, az elért eredményekről. Az elnök úr elmondta, hogy a gyorsan változó környezetben nagy érték a stabilitás és a folyamatosság, ami nagyon fontos a köztestületeknél is. Az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezete egy ilyen szervezet, ezért büszke arra, hogy egy olyan szakmai közösségnek lehet a választott vezető tisztségviselője, melynek elkötelezett tagjai a ciklusban példát mutattak a szakmaiságból, a szolidaritásból és a toleranciából, mely utóbbi nagymértékben segített abban, hogy a kamara felső vezetésében megjelenő morális válság ne alakítson ki deviáns magatartást a megyei szervezetnél. Az elnök úr a Fejér Megyei Szervezet ciklus alatti tevékenységének a bemutatásával évenként idézte fel azokat az eseményeket, amelyek a szervezet életében a legfontosabbak voltak, amelyek legjobban példázták szakmai munkájukat, érdekvédelmi tevékenységüket. A megyei szervezet 2016. évi terveinek az ismertetésénél az elnök úr felhívta arra a figyelmet, hogy a Kamara előtt álló feladat még a jövő év eleji aktuális választások megszervezése, ami forráshiány miatt veszélybe kerülhet. Küszöbön a Kamara átalakulása is. Hiszi, hogy ezekkel a változásokkal előre lépnek majd azon az úton, ahol egy hatékony szakmai érdekvédelmi tevékenység mellett egyre erőteljesebb szakmai önkormányzati működéssel tudják majd a magánbiztonságban dolgozók boldogulását és a vállalkozások működését segíteni. Mindettől függetlenül a társadalomban elfoglalt helyük és megítélésük is azon múlik, hogy milyen tenni akarással és tisztelettel képviselik a szakmai érdekeit és végzik feladataikat. Úgy gondolja, hogy megérett az idő arra, hogy a Kamara ennek az alapelvárásnak a megtartásával újabb célt tűzön maga elé. Ahhoz kell igazítani szabályzataikat, szervezeti struktúrájukat és a működésüket. Bízik abban, hogy a 2016.05.27-i országos küldöttgyűlésen ebben a tekintetben felelős döntések születnek majd.

A megyei elnök végezetül megköszönte külön-külön valamennyijüknek azt a munkát, amit a ciklus alatt elvégeztek, amit a hagyományos év végi cikluszáró évértékelő elnökségi ülésükön is elismernek majd. Az elnök úr megköszönte a cégvezetőknek és cégképviselőknek a megyei szervezetük tevékenységéhez biztosított támogatását és anyagi segítségnyújtását.


Az elnöki beszámolóhoz ezt követően a következő hozzászólások hangzottak el:

Németh József biztonságtechnikai alelnök: Folyton annak a lehetőségét keresik, hogy miként tudnának közvetlen élő kapcsolatot kialakítani a cégvezetőkkel. Ebből a célból hozták létre a Szakmai Tanácsadó és Támogató Szakcsoportot. Azt tűzték első feladatként maguk elé, hogy elmennek a Fejér megye területén tevékenykedő cégvezetőkhöz és megnyerik őket a Kamara szakmai munkájához. Meglepő módon azok a cégvezetők, akikkel megbeszélést folytattak pozitívan álltak a megyei szervezet törekvése és munkája mellé. Elismerik és értékelik azt, hogy jó irányba megy a Fejér Megyei Szervezet, azt hogy konkrét a kapcsolat. Elmondták azt is, hogy kívülről is látszik a szervezet által elvégzett munka, amit a maguk részéről támogatnak és amennyiben ez szükséges hajlandóak anyagilag is segíteni a továbbiakban. Összességében, az a tapasztalták, hogy a cégvezetők részéről elismertséget nyert a Megyei Szervezet törekvése és munkája.

Dániel Imre élőerős alelnök hozzászólásában elsőként az elnöki beszámolót méltatta, amit nagyon alaposnak és mindenre kiterjedőnek tartott és ezért gratulált annak az elkészítéséért. Véleménye szerint is nehéz ciklust hagytak maguk mögött. Nagyon sokat dolgoztak és olyan eredményeket értek el, amelyek országosan is egyedülállóak, példaértékűek voltak. Az értékelt időszakban állandó probléma volt a pénzhiány. Mindenképpen olyan rendezvényeket kellett szervezniük, amiket lehetőség szerint kevés ráfordítással megvalósíthattak, ugyanakkor megmozgatja a tömegeket. Nagyon sikeres volt valamennyi rendezvényük. Feszülten várják, hogy mi is lesz az ígéretekből, vajon lesz-e törvénymódosítás? Reméli, hogy egyre többen látják be azt, amit a visszajelzések is igazolnak, hogy szükség van a Kamarára. A szakmaiság erősítéséhez megvannak a feltételek és a segítőkészség is. Mindenkinek megköszönte a munkáját.

Hujber Gyula megyei küldött azt kívánta, hogy minél tovább tudjanak együtt maradni és együtt dolgozni. Kiemelte ugyanakkor azt, hogy azok az emberek, akik vállalták továbbra is a tagságot, nem olyan nagyon elégedettek a jelenlegi helyzettel. Többek között ezért is erősítik még a tagdíjbefizetésükkel a Kamarát. Sajnos mindannyian tudják, hogy milyen foglalkoztatási anomáliák vannak ebben a szakmában, hogy szakképzetlen, engedélynélküli embereket is foglalkoztatnak főként feketén. Ezzel kellene foglalkoznia a rendőrségnek, hogy kiszűrje ezeket az embereket. Sajnos nagyon megnehezítették a működésüket, úgy véli, hogy az a cél, hogy megszűnjenek. Bízik abban, hogy egyre többen fogják vállalni a tagságot, ha látják az eredményeket. A maga és a környezete részéről továbbra is vállalják az önkéntes tagságot. Megköszönte végezetül mindenkinek a munkáját.


Az elnök úr a felszólalásokra adott válaszában, kiemelte azt, hogy a megyei szervezet évindítójában és a tagságnak kiküldött tájékoztatóban is felhívta arra a figyelmet, hogy ebben az évben a magánbiztonsági ágazatban egyre inkább eluralkodó foglalkoztatási anomáliák megszüntetése érdekében fog a Kamara küzdeni. Mindenhol lobbiztak (BM, NGM, Kormányhivatal, helyi Parlamenti képviselők) és lobbiznak azért, hogy végre hathatós intézkedések történjenek a fekete foglalkoztatás, a zsebbe fizetés felszámolása érdekében.

A napirendnek megfelelően a továbbiakban megvitatásra került a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló, a 2015. évi mérleg és eredménylevezetés, a területi szervezet 2016. évi költségvetése, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság beszámolója valamint az Etikai Bizottság éves beszámolója is, mely beszámolókat a küldöttgyűlés egyhangúan elfogadott.

Az egyebek napirendi pontnál Makovi György Oktatási Szakcsoport vezetője – a ciklus alatt végzett kimagasló munkájuknak az elismeréseként – az SZVMSZK Emlékplakett arany fokozata kitüntetésben való felterjesztésre javasolta Németh József biztonságtechnikai és Kovács Imre Gábor magánnyomozó alelnököket, mely indítványt a megyei küldöttek egyhangú szavazattal támogattak. A küldöttgyűlés végezetül a Kiváló Vagyonőri Szabályzat előterjesztett módosítási javaslatait tárgyalta meg, majd fogadta el a beterjesztett előterjesztést.

A Fejér Megyei Szervezet cikluszáró rendes éves küldöttgyűlése bizakodó hangulatú kötetlen beszélgetéssel és szendvicsebéddel zárult.


ELNÖKI BESZÁMOLÓ a 2016.05.12-i küldöttgyűlésen.pdf

FÉNYKÉPES PREZENTÁCIÓ a 2016.05.12-i küldöttgyűlésen.pdf


Székesfehérvár. 2016. május 12.

Kárpáti Zoltán
megyei elnök

GALÉRIA