Együttműködés értékelése

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Veszprém Megyei Szervezete valamint a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság közötti együttműködési megállapodásban foglalt feladatok, vállalások 2015. évi végrehajtásának értékelésére 2016. február 2-án került sor a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányságon.


Az értékelésen részt vettek:

Kamara részéről:

  • Sánta Károly, elnök
  • Rácz László, titkár

Főkapitányság részéről:

  • Anda György r. ezredes, rendészeti főkapitány-helyettes
  • Futtató Norbert r. alezredes, bűnmegelőzési osztályvezető
  • Molnár Zsolt r. alezredes, igazgatásrendészeti osztályvezető
  • Gaál Tibor r. alezredes, igazgatásrendészeti osztályvezető-helyettes
  • Kovácsné Ponty Éva r. százados, kiemelt engedélyügyi főelőadó

Az SZVMSZK Veszprém Megyei Szervezete és a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság együttműködését a jelenleg hatályos, 2014. március 20-án kelt, a felek vezetői által aláírt együttműködési megállapodás szabályozza.

Az együttműködési megállapodás aláírásának célja volt, hogy a rendőrség, valamint a kamara az együttműködésben rejlő lehetőségek kihasználásával elősegítsék a jogszabályok betartását, a vagyonvédelemmel összefüggő szakmák tisztulási folyamatának felerősítését.

A 2005. évi CXXXIII. törvényben és a végrehajtására kiadott 22/2006. (IV.25.) BM rendeletben meghatározott együttműködési kötelezettségen túl a felek az együttműködés új elemeként a bűnmegelőzés területén való közös feladatokat is megfogalmazták.


Az együttműködési megállapodásban meghatározott célok megvalósítása érdekében a 2015. évben végzett munka értékeléséről a kamara által készített feljegyzést ügyfélfogadási időben a kamara tagjai és nyilvántartott társas vállalkozások vezetői részére hozzáférhetővé tesszük.


SZVMSZK Veszprém Megyei Szervezete