Jogértelmezés – szakmai igazolvány igénylésével kapcsolatban


Tisztelt Személy- és vagyonőrök!

Kedves Kollégák!

Az elmúlt időszakban kisebb pánikot okozott a Kamarához forduló kollégák között az a „rémhír”, hogy a rendőrség a személy- és vagyonőri igazolványok, kiadása, cseréje és megújítása során nem fogadja el a 2013 előtt megszerzett szakmai végzettséget igazoló OKJ-s bizonyítványokat.

Az alábbiakban adok egy jogászkodó értelmezést, amelynek konklúziója pozitív a vagyonőrök részére, azaz a „rémhír” nem igaz!

A 22/2006. (IV.25.) BM rendelet (továbbiakban: R.) 10/A. § 18. pontja utalást tesz a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V.28.) BM rendelet (a továbbiakban BM rendelet) 4. mellékletére, melyben a R. szerinti szakképesítéseknek megfeleltethető szakképesítések kerültek feltüntetésre.

A 4. melléklet tartalma azonban nem teljes körű, mivel csak részben tartalmazza az SzVMt. hatálya alá tartozó tevékenységek végzéséhez szükséges – elfogadható – szakképesítéseket.

A rendőrségnek az engedélyezési eljárás során ezért figyelemmel kell lenni a szintén hatályos BM rendelet 2. § b) pontjára is, amely úgy rendelkezik, hogy a 2. mellékletben kiadásra kerülő egyes szakmai és vizsgakövetelmények 2.2. pontjában feltüntetett szakmai előképzettségen túl az adott szakképesítés tekintetében szakmai előképzettségnek kell tekinteni a 2. melléklet 2.2. pontjában rögzített szakmai előképzettségként nevesített szakképesítéseknek megfelelő munkakör betöltésére képesítő, jogszabály alapján korábban kiadott képesítéseket is.

E rendelkezés azt jelenti, hogy a R. 10/A. §-ában nevesített felső- és középfokú végzettségek és képesítések mellett a személy- és vagyonőr tevékenység végzéséhez szükséges képesítésnek kell megfeleltetni és elfogadni a R.-ben nem szereplő, de korábban az országos képzési jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) e tevékenység végzésére jogosító képesítéseket is.

Így például a személy- és vagyonőri igazolvány kiadása, cseréje és megújítása esetén a tevékenység személyes ellátásához előírt szakképesítésnek számítanak az alábbi OKJ-s megnevezések és számok:

1993-1996 között kiadott Személy- és vagyonvédő 9645369141005
1996-2006 között kiadott Személy- és vagyonőr 33891901
2006-2013 között kiadott Biztonsági őr 318610110000000
2013-tól kiadott Személy- és vagyonőr 3286101

Remélem tudtam segíteni Önöknek a jogértelmezésben.

Munkájukban további sok sikert kívánok!


Veszprém, 2018. augusztus 2.

Rácz László
az SZVMSZK Veszprém Megyei Szervezetének elnöke