Kamarai választás 2022 – Budapest

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara
Budapesti Szervezete

1132 Budapest, Kádár utca 13.
budapest@szakmaikamara.hu


KAMARAI VÁLASZTÁS 2022

Meghívó a területi küldöttválasztó gyűlésére


Tisztelt Budapesti Kamarai Tag!

Örömmel fogadtuk, hogy tagdíjfizetési kötelezettségének eleget tett és reméljük a jövőben is aktívan részt kíván venni Szervezetünk munkájában.

Ezúton meghívom

a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara
Budapesti Szervezetének területi küldöttválasztó gyűlésére.


A küldöttválasztás módja:

 • A kamara Választási Szabályzata szerint a területi szervezet tagjai maguk közül területi küldötteket, majd azok saját soraikból országos küldötteket választanak.

Küldöttjelölés:

 • A küldöttválasztó gyűlésen a Jelölő Bizottság küldötteket jelöl és a helyszínen minden résztvevő kamarai tag, aki 2022. október 19-ig a kamarai tagdíját befizette, küldötteket jelölhet. Küldöttnek az jelölhető, aki a tagdíját befizette és nyilatkozik, hogy a jelölést elfogadja és a testületi tagságot vállalja.

Küldötti létszám:

 • Területi: a Budapesti Szervezetnél 15 fő.

Szavazás:

 • Nyílt szavazás a szavazólapra kerüléshez, amihez a jelenlévők negyedének igenlő szavazata szükséges.
 • Titkos szavazás szavazólapokon a jelöltek megválasztására.

A területi küldöttválasztás ideje:

 • 2022. november 17. (csütörtök) 10.00 óra. (Mandátumvizsgálat 09 óra 30 perctől)

A területi küldöttválasztás helyszíne:

 • 2440 Százhalombatta, Szent István tér 5.

A küldöttválasztó gyűlésen való részvételhez, jelöléshez, szavazáshoz szükséges, hogy az alábbi iratokat hozza magával:

 • Hatósági igazolvány
 • Érvényes kamarai tagsági igazolvány
 • Fényképes személyazonosító igazolvány (személyazonossági, vagy útlevél, jogosítvány)

A küldöttválasztó gyűlés napirendi pontjai:

 1. Megnyitó
 2. Határozatképesség megállapítása
 3. Küldöttválasztó gyűlés tisztségviselőinek megválasztása
 4. Jelölés a területi küldöttek személyére
 5. Jelölés lezárása 11.00 óra
 6. Titkos szavazás a területi küldöttekről
 7. Szavazás eredményének kihirdetése
 8. Szünet

A szünetet követően a küldöttgyűlésen az előzőekben megválasztott területi küldöttek vesznek részt.

A küldöttgyűlés napirendi pontjai:

 1. A küldöttgyűlés megnyitása
 2. A határozatképesség megállapítása
 3. Jegyzőkönyv vezető és hitelesítők megválasztása
 4. Jelölés a tisztségviselő küldöttek személyére, nyílt szavazás
 5. Titkos szavazás a tisztségviselők személyéről
 6. A szavazás eredményének kihirdetése
 7. Jelölés az országos küldöttek személyére, nyílt szavazás
 8. Titkos szavazás az országos küldöttek személyéről
 9. A szavazás eredményének kihirdetése
 10. A választásban közreműködő bizottságok megválasztása

Határozatképesség:

 • A területi küldöttválasztó gyűlés határozatképes, ha azon legalább a tagok negyede jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt területi küldöttválasztó gyűlés létszámkorlátozás nélkül határozatképes.
 • A területi küldöttgyűlés határozatképes, ha azon a területi küldöttek fele jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon a területi küldöttek egynegyede jelen van.

Határozatképtelenség esetére a területi küldöttválasztó gyűlést ugyanazon a helyszínen és napirendi pontokkal 2022. november 17-én 10 óra 30 percre összehívom!

Amennyiben a Jelölő Bizottság jelölő munkáját elő kívánja segíteni, személyi javaslatokat a Jelölő Bizottság elnökénél (Dávid János 06 (30) 183-2121) tehet. 


Budapest, 2022. november 2.

Rohánszky Mihály, elnök
SzVMSzK Budapesti Szervezete