Kamarai választás 2022 – Veszprém megye

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Veszprém Megyei Szervezete
8200 Veszprém, Dózsa György út 34/A.
veszprem@szakmaikamara.hu


MEGHÍVÓ

AZ SZVMSZK VESZPRÉM MEGYEI SZERVEZETE
TERÜLETI KÜLDÖTTVÁLASZTÓ GYŰLÉSÉRE


A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Elnöksége – a Választási Szabályzat 2/f. pontja alapján – a 2022. október 19-én megtartott ülésén úgy határozott, hogy a területi szervezetei 2022. november 27-ig tartják a Választási Szabályzat 2/a. pontjában meghatározott választást.


A Veszprém Megyei Szervezet területi küldöttválasztó gyűlés időpontja:

2022. november 26-án (szombat) 10.00 óra

A területi küldöttválasztó gyűlés helyszíne:
AGÓRA Veszprém Kulturális Központ (8200 Veszprém, Táborállás park 1.)

A választás célja:
A területi küldöttek megválasztása titkos szavazással


A területi küldöttválasztó gyűlés résztvevői a választáson megjelent, választásra jogosult Veszprém megyei kamarai tagok. Választásra jogosult az a kamarai tag, akivel szemben nem állapíthatók meg a Választási Szabályzat 8. illetve a 14. pontban meghatározott kizáró körülmények, továbbá, aki a választás kiírásának napjáig (2022. október 19-ig) a tagsági díjfizetési kötelezettségét maradéktalanul teljesítette.

Ön a választójoga alapján – a Választási Szabályzatban írt keretek között – javaslatot tehet a területi küldött jelöltek személyére, továbbá titkos szavazás során szavazhat a választással elnyerhető területi küldöttek személyére, illetőleg az ilyen megbízatásra jelölhető és választható.

Kérjük, hogy a választásra hozza magával fényképes személyazonosító igazolványa mellett a 2022. évre érvényesített kamarai tagsági igazolványát, valamint a rendőrség által kiadott érvényes szakmai igazolványát.


A területi küldöttválasztó gyűlés napirendje:

  • A területi küldöttválasztó gyűlés megnyitása, határozatképesség megvizsgálása, megállapítása.
  • Területi küldöttválasztó gyűlés tisztségviselőinek (jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő) megválasztása nyílt szavazással.
  • A területi szervezet jelölő bizottságának, majd a jelenlévő kamarai tagok javaslata a területi küldöttjelöltekre. Nyílt szavazás a szavazólapra kerülésről.
  • Szavazólapok elkészítése, átvétele.
  • Titkos szavazás a területi küldöttekre.
  • Szavazatszámlálás és a titkos szavazás eredményének kihirdetése. (A területi küldöttek és pótküldöttek névsorának megállapítása és kihirdetése)

A kamara Választási Szabályzatának rendelkezései szerint a területi küldöttválasztó gyűlés akkor határozatképes, ha azon legalább a kamarai tagok negyede jelen van.
A határozatképtelenség miatt megismételt területi küldöttválasztó gyűlés létszámkorlátozásra tekintet nélkül határozatképes.

Határozatképtelenség miatt megismételt területi küldöttválasztó gyűlést ugyanazon a helyszínen és napirenddel 2022. november 26.-án (szombat) 10.30 órára hívjuk össze.


Veszprém, 2022. november 4.

SZVMSZK Veszprém Megyei Szervezete
Választási Bizottság