Kibővített heti elnökhelyettesi ülést tartott a kamara országos szervezete


Kibővített heti elnökhelyettesi ülést tartott a kamara országos szervezete, melyen részt vettek a szakmai kollégium szekcióvezetői.

A megbeszélésen döntés született: Pongor Sándor, a Szakértői Szekció vezetője fogja össze a Kollégium munkáját.

A szekcióvezetőkkel közösen döntés született arról, hogy meg kell gyorsítani a szakmai ajánlások kidolgozását és vitaanyagként való közzétételét.

A szekcióvezetők kidolgozzák éves munkatervüket, melyet az elnökség soron következő ülésén hagy jóvá.

Döntés született továbbá arról, hogy a minősítő testületek működőképességét biztosítani kell, melyre a személyi ajánlásokat február 23-ig kell megtenni.

Az egybegyűltek kezdeményezték, hogy az SZVMSZK még inkább mélyítse el jól működő szakmai kapcsolatát az NKE RTK Magánbiztonsági tanszékével a tudományos együttműködés tekintetében: a kamara javasoljon szakdolgozat és tudományos diákköri témákat a tanszék hallgatói számára.

A szekcióvezetők egyetértettek abban, hogy jogszabály módosításra van szükség: a biztonságtechnikai rendszertervezőket vissza kell hozni a kamarába