Minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2020.


A Kormány 150/2020. (IV. 24.) Korm. rendelete
a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2020. évi mértékéről

A Kormány
a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 76. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §
A 2020. évre vonatkozó, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvény szerinti minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 2336 forint/óra.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő hatvanadik napon lép hatályba.
3. §
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult közbeszerzési eljárásokban kell alkalmazni.
4. §
Hatályát veszti a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2019. évi mértékéről szóló 112/2019. (V. 15.) Korm. rendelet.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök


A MAGYAR KÖZLÖNY MEGTEKINTÉSE