Minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2021.


A Kormány 170/2021. (IV. 9.) Korm. rendelete
a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2021. évi mértékéről

A Kormány
a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 76. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §
A 2021. évre vonatkozó, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvény szerinti minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 2474 forint/óra.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő 60. napon lép hatályba.
3. §
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult közbeszerzési eljárásokban kell alkalmazni.
4. §
Hatályát veszti a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2020. évi mértékéről szóló 150/2020. (IV. 24.) Korm. rendelet.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök


A MAGYAR KÖZLÖNY MEGTEKINTÉSE