Módosulhatnak a fegyverekre vonatkozó törvények


ZAOL.hu – Zalaegerszeg – Lőttek a magyarországi sportlövészet, valamint a civil biztonsági szakma nagy részének, ha elfogadják a fegyverekről szóló törvény módosítását.

– A tervezett új szabályozás betiltana minden nem peremgyújtású öntöltő pisztolyt, valamint a sörétes puskák egy részét – mondta érdeklődésünkre Gerencsér Miklós, a Göcsej Sportlövész Egyesület elnöke, a nagylengyeli Olajbányász Vadásztársaság alelnöke. – A megfogalmazás szerint tiltott az a központi gyújtású félautomata tűzfegyver, amelyik rövid lőfegyver esetében képes újratöltés nélkül legalább 21 lőszer kilövésére, feltéve, hogy a töltőberendezés kapacitása meghaladja a 20 lőszert vagy ahhoz egy levehető, 20 lőszert meghaladó kapacitással rendelkező töltőberendezés csatlakoztatható.

A hosszú lőfegyverek, puskák esetében ez a határ 11 lőszer. Vagyis az engedéllyel tartott maroklőfegyverek döntő többségét bevonnák. Ezzel ellehetetlenülne a sportlövészet, mert jószerével csak 0,22-es kaliberű lőszert használó fegyvereket lehetne tartani. Hozzáteszem, peremgyújtású lőszerben is létezik olyan kaliber, ami komoly tűzerőt képvisel, nagyobb távolságról is alkalmas élet kioltására, ha esetleg az ilyen veszély csökkentésére született volna a tervezet. A korlátozás emellett érintené a személy- és vagyonvédelmi civil biztonsági szakmát, hiszen a szolgálati fegyverük is beletartozna a tiltott kategóriába.

Gerencsér Miklós (b) és Orbán Károly, a Göcsej Sportlövész Egyesület tagjai, kezükben a tervezett tilalom alá eső fegyverekkel, tárakkal – Fotó: Katona Tibor

Emellett a vadászoknak is meg kellene válniuk az öntöltős sörétes fegyvereik egy részétől, ha az 11 lövedéknél nagyobb tárat képes befogadni. Tény, ez utóbbi csekély számú – tette hozzá.

A tervezet háttere, hogy uniós javaslat született a kézifegyverek besorolásának módosításáról. A magyar változat azonban ezen túlmegy. E szerint tiltott, „A” kategóriájú lenne az a központi gyújtású félautomata maroklőfegyver (pisztoly), amelybe 20 lőszernél nagyobb befogadóképességű töltött tárat helyeznek be („fitted”), illetve az a központi gyújtású félautomata hosszú fegyver (karabély, puska, ideértve a sörétes puskákat is), melybe 10 lőszernél nagyobb befogadóképességű tárat illesztenek be.

Az uniós javaslat viszont a korlátozás ellenére sem az említett fegyverek, sem a nagyobb kapacitású tárak birtoklását nem érinti, csak azok használatát tiltaná. Tehát a megadott méretet meg nem haladó kapacitású tárakkal a fegyverek továbbra is legálisan használhatók maradnának. Az uniós javaslat összhangban van azzal, hogy a félautomata fegyverek kivétel nélkül kivehető, a sörétes puskák esetében könnyen leszerelhető tárral rendelkeznek, így a fegyver befogadóképességéről beszélni is értelmetlen, de a BM tervezetben ez szerepel.

Göncz Zsolt biztonsági őr olyan helyen lát el vagyonvédelmi szolgálatot, ahol előírás a fegyverviselés – Fotó: Katona Tibor

– Ezt a szabályt ültették át hazánkban, de szerintem hozzá nem értő, túlbuzgó módon – mondta Gerencsér Miklós. — Az uniós szabályozási tervezet a nagyobb kapacitású tár használatát tiltja, nálunk viszont a fegyvereket is illegálissá tennék. E szerint ugyanis minden jelenleg újonnan vagy használtan forgalomban levő öntöltő pisztolyt és puskát betiltani és elkobozni rendelnek, mert lényegében mindegyikhez gyártanak vagy gyártottak 20, illetve 10 darab lőszernél nagyobb kapacitású tárat.

Ez a rendelkezés jogbizonytalanságot is okoz, hiszen az érintett nem tudhatja biztosan, hogy fegyveréhez évekkel ezelőtt bármikor is valahol nem gyártottak-e nagyobb kapacitású tárat. Olyan központi nyilvántartással pedig semmilyen állami szerv nem rendelkezik, amiből egyértelműen kiderülne, hogy ezekhez készült-e valaha nagyobb kapacitású tár. Bár a fegyverek fő alkatrészeit nyilvántartják, de a tár nem tartozik ebbe – magyarázta az egyesületi elnök.

Véleménye szerint semmilyen hazai előzmény nem magyarázza, nem indokolja a szigorítást.

– Hazánkban elenyésző számú a fegyveres bűncselekmény, legálisan tartott önvédelmi, sport- vagy vadászfegyverekkel elkövetettről évekig nem kapni hírt. Ha valaki ilyenre készülne, akkor délszláv országokban könnyedén tud vásárolni fegyvert. A tűzerő csökkentése ezzel a korlátozással nem érhető el, mert kisebb befogadóképességű, de több tárral felszerelkezve is ugyanazt a pusztító erőt lehet elérni. Tehát ez nem a kapacitástól függ, ezt mutatja, hogy Amerikában sok maroklőfegyverhez csak tíznél kisebb befogadóképességű tárat lehet venni, mégis gyakoriak a fegyveres támadások – mondta.

– El se küldték a civil biztonsági szakmának a törvénytervezetet véleményezésre – közölte érdeklődésünkre Horváth József, a személy- és vagyonvédelmi kamara megyei elnöke. – Csak a minisztérium honlapjáról értesültünk a tervezett változásról, most próbáljuk összegyűjteni a véleményeket. A hozzánk eddig eljutott információk szerint nem a kormány, hanem a BM elképzelése tükröződik a tervezetben. Az érintettségünkről annyit, jelentős számban látunk el fegyveresen szolgálatot. Legismertebb a pénzszállítás, de például minden olyan helyen fegyveres biztonsági őrt kell szolgálatba állítani, ahol fegyvert is tárolnak. Ilyenek az adóhatóság bűnügyi igazgatóságai is. Ezekkel mi lesz? – tette fel a kérdést.

Nos, válasz nincs, az érintettek megkérdezése nélkül készült tervezet még több fórumon átmegy, mielőtt a kormány elé kerül, addigra talán sikerül az összes véleményt figyelembe venni.


Négy nap alatt

Az egyes belügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú, valamint más okból szükséges módosításáról szóló törvény tervezete február 24-én, pénteken került ki a BM honlapjára, a véleményezési határidő 28-án kedden délután járt le.


Arany Gábor