Rendezvények 2011-2013.


2013.11.28. – Tíz év után ismét a Parlamentben a Magyar Szakmai Kamarák Szövetsége

Kövér László a Szakmaiság – felelősség – minőség című, a Magyar Szakmai Kamarák Szövetsége által szervezett csütörtöki budapesti konferencián úgy fogalmazott, hogy partneri viszonyra van szükség a kamarák és az állam, a mindenkori kormány és a törvényeket megalkotó Országgyűlés között. A találkozó újabb állomása ennek az együttműködésnek, mondta az Országgyűlés házelnöke – aki a Parlament felsőházi üléstermébe Német Ferenc, az SZVMSZK elnöke kíséretében érkezett. Akkor újítható meg az ország, ha azok lesznek sikeresek, akik a szakma szabályai szerint, munkájukért felelősséget vállalva, komoly minőséget létrehozva tevékenykednek. Magyarország megújításához meg kell erősíteni a hitelesség követelményét az élet minden területén – mutatott rá, hozzátéve, hogy ez egy hosszú folyamat, amit kitartóan és néha a rendkívülinek tűnő nehézségektől sem visszariadva kell végigvinni. Ez mindannyiunk érdeke – hangsúlyozta, majd biztosította a résztvevőket arról, hogy ebben a munkában számíthatnak a magyar államra, a magyar kormányra és az Országgyűlésre. Kövér László hangsúlyozta, hogy hitelesség nem jöhet létre szakmai hozzáértés, felelősségvállalás és minőség nélkül. A kamarák egyik legfontosabb küldetése az, hogy a szakmaisággal fémjelzett hitelesség őrei legyenek a maguk hivatásában. Nem lehet eléggé nagyra értékelni e küldetés jelentőségét – állapította meg a házelnök. Rétvári Bence, a közigazgatási tárca parlamenti államtitkára szerint kiegyensúlyozott a szakmai kamarák és a kormányzat kapcsolata. Az államtitkár kiemelte, hogy a jogalkotás során fokozottan együttműködnek a szakmai és a gazdasági kamarákkal. Emlékeztetett, hogy az előző napi kormányülés vendége volt a kereskedelmi és iparkamara elnöke. Megjegyezte, hogy a kamarák nagyon sok jogosítványt kaptak az elmúlt években, így az iparban dolgozó munkások képzési követelményeinek meghatározásában, és a képzések levezénylésében is lehetőséghez jutottak. A szakmai kamaráknál sem csak a korábban klasszikus fegyelmi jogkörök találhatók, hanem különböző közhiteles nyilvántartások vezetése is átkerült hozzájuk – jegyezte meg. Az, hogy a kamarák 10 év után ismét a parlamentben tanácskoztak, annak a jele, hogy a szakmai kamarák és a kormány kapcsolata sokkal mélyebbé vált és egyensúlyban van – fogalmazott az államtitkár. Gáts Andrea, a Magyar Szakmai Kamarák Szövetségének főtitkára jó új kezdetnek és a hatékony párbeszéd első lépésének nevezte, hogy a szakmai kamarák a Parlament épületében 10 év után konferenciát rendezhettek. A főtitkár kiemelten fontosnak nevezte, hogy a társadalom valamennyi résztvevője tisztában legyen azzal, hogy a gazdasági- és a szakmai kamarák két teljesen különböző intézményrendszer. Hozzátette: 15 szakmai kamara létezik, amelyek közel 20 éve vezetnek olyan közhiteles nyilvántartásokat, amelyekben az adott szakma – például a civil biztonságvédelem területén tevékenykedők, ügyvédek, orvosok, közjegyzők, mérnökök, építészek, növény- és állatorvosok – gyakorlásának engedélyeit regisztrálják. Gáts Andrea a kamarák által elvállalt közfeladatok, a tagság érdekképviselete, valamint a szakmai önigazgatás folyamatos működtetése érdekében szükségesnek nevezte, hogy a kormányzattal hatékony együttműködést folytassanak. A kamarai szövetség elnökségének tagjaként a konferencián felszólalt Német Ferenc, az SZVMSZK elnöke. Előadásában az oktatás és továbbképzés szükségességét a versenyképesség megőrzésének feltételeként határozta meg. A szaktudás az egész aktív életen át tartó tanulással tartható karban, hiszen a hatékonyság növelése nem csupán a korszerű technológiák alkalmazásával, de az információ és a tudás birtokában lévő képzett munkaerő által érhető el. Az oktatási és képzési rendszereknek testre szabottnak kell lenni az adott szakterületek piaci igényeinek megfelelően és biztosítani kell a hozzáférhetőséget minden érintett számára. A tudományos háttér már egy olyan „fiatal”, mindössze huszonéves szakma esetében, mint a civil biztonságvédelem is kiépült komplett szakképzési és felsőoktatási vertikummal. Az itt felgyülemlő tudás folyamatos közvetítése a szakmában hivatásszerűen dolgozók számára a Kamara kiemelt feladata, melyet differenciáltan az egymásra épülő komplex képzések keretében valósít meg.

http://www.securifocus.com/portal.php?pagename=hir_reszlet&hir_id=2992


2013.11.21-22. – IX. Magánnyomozói Konferencia, Agárd

Idén immár kilencedik alkalommal került megrendezésre november 21-22-én az Országos Magánnyomozói Konferencia Agárdon a Viking Hotelben. 2012-ben a szakmát érintő változások miatt – többek között a kötelező szakmai kamarai tagság megszűnése – nem volt lehetőség megtartani a konferenciát. Az a lelkes, kevés számú magánnyomozó, aki ennek ellenére sem fordított hátat a szakmának és a kamarának, úgy gondolta, fontos és mindenképpen szükséges a magánnyomozók szakmai ismereteinek frissítése, bővítése, naprakésszé tétele.  A konferencián minderre lehetőség nyílt. A szervezők a szakma által elismert, neves előadókat kértek fel aktuális témákat érintő előadásokra, illetve kötetlen beszélgetésekre. A konferencián konszenzus jött létre az SzVMSzK, a Magyar Mesterdetektív Szövetség, valamint a Magyar Detektív Szövetség között a magánnyomozó szakma egységesítése érdekében. Köszönjük a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara budapesti, illetve Fejér megyei Szervezet kollégáinak, hogy fáradtságot és energiát nem kímélve előkészítették, megszervezték a IX. Magánnyomozó Konferenciát. Találkozunk a X. Országos Magánnyomozói Konferencián! 

A IX. Magánnyomozói Konferencia KöszöntéseA Magyar Mesterdetektiv Szövetség Elnökének nyílt levele

Rohánszky Mihály, SzVMSzK Magánnyomozói Szekcióvezető  


2013.10.03-04. – V. Országos IP konferencia


2013.09.26. – A versenyszféra biztonsága

A versenyszférának és a vállalkozások biztonságának problémáit járta körül az a tudományos konferencia, melyet Nagykanizsán tartottak szeptember 26-án. Az eseményen előadott Német Ferenc, a vagyonvédelmi kamara elnöke, valamint a rend- és katasztrófavédelmi szervezetek elöljárói. A felszólalók felvázolták az élénkülő piaci verseny résztvevőinek biztonságát fokozó cselekvési terveket. A konferencia résztvevői a versenyszféra biztonságának különböző aspektusait vették górcső alá. Dr. Németh József rendőr alezredes, a Rendőrség Tudományos Tanácsának elnöke köszöntőjében rávilágított: a versenyszféra biztonságának előmozdítása mindenkinek érdekében áll, az állami- és magánszektornak egyaránt. A vállalkozások és az emberek biztonsága csak közös gondolkodás és összehangolt munka révén mozdítható elő – hangzott el a Rendőrség Tudományos Tanácsa, a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusza és a Belügyi Tudomány Tanács égisze alatt lezajlott eseményen. A konferencia résztvevői arra is keresték a választ, miként fokozható a versenyszféra biztonságának fenntartásában résztvevő szervezetek hatékonysága, illetve milyen felkészülést igényel részükről a speciális feladatok ellátása. A vagyonvédelmi kamarának a tudományos diskurzusba történő mindmélyebb bevonása, ráirányítja a figyelmet egy igen jelentős folyamatra: a rendőrség egyre fontosabb partnerként tekint a magánbiztonsági szektor résztvevőire.

http://www.kanizsaujsag.hu/hirek/16671/a-tarsadalmi-egyutteles-kulcskerdese-a-biztonsag/


2012.12.21. – A kamara rendkívüli küldöttgyűlése

2012. december 21-én 10:30-től rendkívüli küldöttgyűlést tartott a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara. A küldöttgyűlés során a szervezet a megváltozott jogszabályi környezethez igazította alapszabályát és módosította etikai szabályzatát. A módosításokat a 2012/CXX. törvény és a 68/2012. BM rendelet hatálybalépése tette szükségessé, melyek az új jogosítványok mellé új kötelezettségeket is megfogalmaznak a vagyonőrök részére. A szakmai kamara – egyebek között – felvette célszerinti tevékenységei közé a vagyonőrök oktatását.


2012.11.22. – SZVMSZK konferencia a Tudomány Ünnepére (a SecurInfo.hu cikke)

Konferenciát tartottak 2012. november 22-én a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész- és Biztonságtechnikai Mérnöki Karán a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara szervezésében. A konferenciát Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke nyitotta meg, aki köszöntötte a megjelent hallgatókat, biztonsági szolgáltatókat és megbízókat. Majd kiemelte, napjainkra felgyorsult a tudás elévülése, minden nap követnünk kell a híreket, aki nem frissíti tudását, versenyképtelenné válik, akár a műszaki, akár a humán területeket nézzük, és a konferencián a két terület együtt jelenik meg – fejezte be köszöntőjét az elnök. Majd Dr. Janza Frigyes nyugalmazott rendőr vezérőrnagy a rendezvény moderátora felkérésére dr. Horváth Sándor, az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész-és Biztonságtechnikai Mérnöki Karának dékánja az egyetemen folyó képzésről és kutatásról szólt a biztonságtechnika területén. Az egyetem története 1879-ben kezdődött a Budapesti Állami Közép-Ipartanoda alapításával. Majd a dékán kiemelte, Galamb József, mint az iskola egyik leghíresebb hallgatója – a Ford minden idők legnépszerűbb T-modelljének tervezője, akiről az előadó termet elnevezték – is ebben az épületben fejezte be tanulmányait 1901-ben. Az intézmény 2010. január 1-jétől viseli az egyetemi címet, öt karán jelenleg 12 500 hallgatót képeznek, 12 alapszakon, valamint 2 angol és német nyelvű képzés is folyik az egyetemen. A hét mesterképzésből egy a biztonságtechnika kurzus, és a hat doktori iskolából is az egyik biztonságtudományi képzés. Jól felszerelt laboratóriumokban oktatás és kutatás-fejlesztés egyaránt folyik. A karok között partneri együttműködés folyik, főleg a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karral szoros a kapcsolat. Dr. Horváth Sándor összegzésében elmondta, a karon minősített és tanúsított képzés folyik, ezen belül gyakorlat orientált alapképzés, magas szintű mesterképzés, nemzetközileg is elismert tudományos munka és doktori képzés. Végül a dékán külön is kiemelte az Alkalmazott Biometriai Intézetet (ABI), amelyet Fehér András mutatott be. Az ABI célja, hogy olyan biztonságtechnikai szakmai műhellyé váljon, amely az alkalmazott biometriát megismerteti és oktatja a döntéshozók, a döntéselőkészítők és a biztonságtechnikai szakemberek számára. Emellett laboratóriumukban biometriai eszközök vizsgálatával és tesztelésével is foglalkoznak a hallgatók bevonásával. Majd ismertette az intézet nemzetközi kapcsolatait, a londoni Biotmerics 2012 kiállításon való részvételüket, szólt tagságukról a frissen alakult ASIS Hungarian Chapterben, és kapcsolatukat számos más nemzetközi szervezettel (Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE, Center for Identification Technology Research – CITeR, Information Systems Audit and Control Association – ISACA). Kapitány Sándor, osztályvezető a Nemzeti Biztonság Felügyelet (NBF) képviseletében A minősített adatok védelmének társadalmi kapcsolódásai témakörében tartott előadást. A szervezet 1998-ban alakult a NATO minősített adatok védelme céljából, majd tevékenységük kibővült az Európai Unióhoz való csatlakozás előtt az EU minősített adatok felügyeletével. A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV törvény szervezte egységes rendbe az NBF munkáját, a felügyelet a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium keretében, mint titokvédelmi főhatóság működik. Dr. Mészáros Bence PhD, a Pécsi Tudományegyetem adjunktusa Az érintett tudta nélkül készített hangfelvételek jogi megítélése témakörében fejtette ki véleményét. Előadásában arról az esetről szólt, amikor a beszélgetés egyik résztvevője készít hangfelvételt anélkül, hogy erről a másik tudna. Ma ennek a helyzetnek a jogi megítélése ellentmondásos, sem a jogalkotásban, sem a jogalkalmazásban nem tisztázott ez a cselekmény. A hangfelvétel rögzítését három területen szabályozzák: az adatvédelmi, a polgári és a büntető jog területén. Bár az adatvédelmi és a polgári jog tiltja az érintett tudta nélkül hangfelvétel készítését, büntető ügyben, mint bizonyítékot föl lehet használni. Példaként a csepeli kettősgyilkosságot említette, ahol a bizonyítás során a bíróságon figyelembe vették a gyilkosságot megörökítő hangfelvételt. Dr. Kovács Sándor nyugalmazott rendőr ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Közbiztonsági Tanszéke mesteroktatója Lehetőségek a magánbiztonsági felsőfokú oktatás területén című előadásában elemezte a biztonsághoz kapcsolódó állami feladatokat és a magánbiztonság lehetőségeit. Majd bemutatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkáját, és ezen belül, részletesen ismertette a Rendészettudományi Karon és a Közbiztonsági Tanszéken folyó képzést. Gyöngy Ernő, az SzVMSzK Szakmai Kollégium Élőerős Szekció vezetője A fegyveres szolgálatot ellátó személy- és vagyonőrök felkészítése során szerezett tapasztalatait mutatta be. Bármilyen alaposan is készítenek fel valakit például a bankfiók fegyveres őrzésére, ha fegyveres támadás történik, gyakran előfordul, hogy az őr leblokkol. Ennek fiziológiai okai vannak, emelkedik a szervezetben az adrenalin szintje és megnő a pulzusszám, 200-as pulzusnál már pánikba esik az őr. A megoldás, ha bonyolult helyzetre rendkívül leegyszerűsített választ adunk: ha fegyvert fognak rá, akkor emelje föl a kezét, ekkor csökken a pulzusszám, és már lesz ideje gondolkozni, elemezni a helyzetet, és megfelelő módon cselekedni. A vészhelyzetben való cselekvést pedig a hosszú távú memóriába kell beépíteni a képzés során. Eur. Ing. Frank György MSc címzetes docens, az SzVMSzK Szakmai Kollégiume elnöke a Lövedékálló védőmellény polietilén laminátumában megcsúszó lövedék és a kialakuló repesztő nyomás által okozható sérülések ballisztikai vizsgálata témájában tartott rendkívül érdekes, szemléletes előadást. Bemutatta miként viselkedik a mellény, ha megcsúszik a lövedék, és bár nem hatol át a mellényen, bizonyos esetben akár halált is okozhat. Kifejtette, a mellény vásárlása előtt fontos, hogy a gyártótól megtudják az E rugalmassági modulus értékét, mert ebből lehet arra következtetni, hogy a kicsúszó lövedék milyen sérüléseket okozhat. Galántai Béla az SzVMSzK Szakmai Kollégium Élőerős Szekció tagja A magánbiztonsági szolgáltatás összefüggései a rendészeti tevékenységgel című előadásában a közbiztonság civil megközelítéséről fejtette ki véleményét. Kiemelte a jogi szabályozás ma már védi a magánbiztonsági tevékenységhez kapcsolódó rendészeti tevékenységet. Ezzel a jogalkotó célja a közbiztonság – mint szubjektív fogalom – növelése volt.


2012.11.19-21. – KRIMINÁLEXPO IT-SEC 2012

19. nemzetközi biztonsági, bűnmegelőzési, bűnüldözési, igazságszolgáltatási, katasztrófavédelmi és informatikai KONFERENCIA és SZAKKIÁLLÍTÁS2012. november 19-21.


2012.11.23. – A biztonság rendészettudományi dimenziói – változások és hatások

MEGHÍVÓ „A biztonság rendészettudományi dimenziói – változások és hatások” címmel megrendezett nemzetközi konferencia tudományos értékeit megörökítő, Pécsi Határőr Tudományos Közlemények XIII. számának nyilvános, ünnepi bemutatójára.

Időpont és helyszín:· 2012. november 23. 11:00-13:00 – Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont (7624 Pécs, Ifjúság útja 20. „A” épület I. emelet 103. előadóterem)

Program:

 • Janza Frigyes, a Rendészettudományi Társaság főtitkára: Levezető elnöki köszöntő
 • Kovács L. Gábor egyetemi tanár, az MTA rendes tagja, rektorhelyettes: Tudománynapi köszöntő és a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpontjának bemutatása
 • Visy Zsolt egyetemi tanár, MTA dr.: Római üzenetek a hadtudomány és a rendészettudomány kutatói számára
 • Gaál Gyula – Dr. Hautzinger Zoltán szerkesztők: A Pécsi Határőr Tudományos Közlemények XIII. számának és „A rendészettudomány határkövei” című válogatás kötet bemutatása
 • Védnöki értékelések, vélemények

2012.11.22. – A Magyar Tudomány Ünnepe

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara és az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész- és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar tisztelettel meghívja Önt, a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmával rendezett konferenciára.

Időpont és helyszín: 2012. november 22 – Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész-és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar (Budapest, Népszínház u. 8.)

A konferencia védnökei: Német Ferenc elnök (SZVMSZK) és Horváth Sándor dékán (Óbudai Egyetem)

PROGRAM:

 • 09:30 – 10:00 Meghívottak fogadása, regisztráció
 • 10:00 – 10:15 Megnyitó, ünnepi beszéd: Német Ferenc, elnök

Plenáris ülések:

 • Levezető elnök: Janza Frigyes ny.r. vezérőrnagy
 • 10:15 – 10:40 Dr. Horváth Sándor dékán
  Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész-és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar

  Az Óbudai Egyetem képzési-kutatási tevékenysége a biztonságtechnika területén
 • 10:40 – 11:05 Kapitány Sándor osztályvezető
  Nemzeti Biztonsági Felügyelet Terméktanúsító Hatósági Osztály

  A minősített adatok védelmének társadalmi kapcsolódásai
 • 11:05 – 11:30 Dr. Mészáros Bence PhD adjunktus
  Pécsi Tudományegyetem

  Az érintett tudta nélkül készített hangfelvételek jogi megítélése
 • 11:30 – 12:00 Dr Kovács Sándor ny. r. ezredes mesteroktató
  NKE – Rendészettudományi Kar Közbiztonsági Tanszék

  Lehetőségek a magánbiztonsági felsőfokú oktatás területén
 • 12:10 – 12:30 Büfé
 • 12:30 – 13:00 Gyöngy Ernő
  SzVMSzK Szakmai Kollégium Élőerős Szekció vezetője

  A fegyveres szolgálatot ellátó személy- és vagyonőrök felkészítése során szerezett, hasznosítható tapasztalatok
 • 13:00 – 13:30 Eur.Ing. Frank György c. docens
  SzVMSzK Szakmai Kollégium elnöke

  Lövedékálló védőmellény polietilén laminátumában megcsúszó lövedék és a kialakuló repesztő nyomás által okozható sérülések ballisztikai vizsgálata
 • 13:30 – 14:00 Galántai Béla
  SzVMSzK Szakmai Kollégium Élőerős Szekció tagja

  A magánbiztonsági szolgáltatás összefüggései a rendészeti tevékenységgel
 • 14:00 – 14:30 Rohánszky Mihály
  SzVMSzK Szakmai Kollégium Magánnyomozói Szekció vezetője

  Technikai eszközök és módszerek polgári alkalmazása az adatgyűjtésben
 • 14:30 – 15:00 Konferencia Zárása Janza Frigyes ny.r. vezérőrnagy

2012.10.03-07. – BNV 2012. – 116. Budapesti Nemzetközi Vásár

Leírni is büszkeség számunkra, hogy 2012. október 3-7. között a BNV már 116. alkalommal nyitja meg kapuit. Az életünkben és a piacon bekövetkezett változások hatására a vásár képe sokat változott az elmúlt években, de a célja még mindig ugyanaz: személyes bemutatkozási és közvetlen értékesítési lehetőséget biztosítani a cégeknek a nagyközönség előtt. 2012-ben új, letisztult tematika szerint várjuk kiállítóink jelentkezését. A tematika megalkotásakor azokra a témakörökre koncentráltunk, amelyek a HUNGEXPO Zrt. más kiállításain nem találhatók meg, így számukra csak a BNV kínál megjelenési lehetőséget (pl. divat, ezotéria) vagy amelyek hagyományosan a BNV-hez kapcsolódnak (pl. lakberendezés). A BNV-nek ma már elengedhetetlen része a vonzó, közönségcsalogató program. Az idei évtől egy-egy témát helyezünk a középpontba, amely mind a kiállítók részvételében, mind a programban, mind pedig a reklámkampányban főszerepet kap. A sort a BNV RETRO kiállítással indítjuk. Felidézzük a régi BNV-k hangulatát és bemutatjuk azokat a cégeket és termékeket, amelyekhez sokunknak oly kellemes emlékei fűződnek. A programok alapjául szolgáló BNV RETRO kiállítás mellett felépítünk egy klasszikus, „búcsú” hangulatot idéző kocsmát, ahol öt napon át, nyitástól zárásig ihat, ehet, táncolhat és zenére mulathat a közönség. A családdal érkezőkre gondolva ismét megrendezzük a tavalyi nagy sikerű Kölyökparádét és debütál a Video Games kiállítás. Újdonságokkal készülünk a reklám tekintetében is. A kampány fő pillérét a közösségi média és a gerillamarketing alkotja majd, a piacvezető médiumokkal pedig médiatámogatói megállapodásokra törekszünk, így biztosítjuk Önnek az ötvenezer fős látogatóközönséget. Karcsúsítottuk árainkat! A helydíjak átlagosan 20%-kal csökkentek a tavalyi évhez képest, és ha 2012. július 1-ig lefoglalja helyét, kedvezményes árat garantálunk Önnek. Komplex csomagajánlatunk a 9 és 12 m2-es változatok mellett idén már 15 m2-es méretben is igényelhető. Az egységstandok 15%-kal lettek olcsóbbak és az ár az árambekötés és –fogyasztás díját is tartalmazza. A csomagajánlatok és egységstandok 2012. szeptember 7-ig rendelhetők kedvezménnyel. Reméljük, hogy a BNV idei újításai Önt is meggyőzik és hamarosan kiállítóink között üdvözölhetjük. Kérdés esetén, kérjük, forduljon bizalommal kollégáinkhoz a +36-1/263-6225, -6509, -6074, -6534 telefonszámok valamelyikén vagy a bnv@hungexpo.hu e-mail címen.

Várjuk megtisztelő megkeresését!

Üdvözlettel, Siklósi Csaba, kereskedelmi igazgató, Faluközi Zsófia, kiállítási igazgató


2012.10.03-05. – XVII. Országos Tulajdonvédelmi Konferencia

MINŐSÉG, MINŐSÍTÉS ÉS ÉRDEKVÉDELEM

A konferencia témái:

 • Minősített adatvédelem jelene és jövője.
 • A személy-, vagyonvédelmi, biztonsági tárgyú közbeszerzési eljárások problémaköre.
 • Az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés vagyonvédelmet érintő kérdéseinek megvitatása.

A konferencia időpontja és helyszíne: 2012. október 3-4-5. – AQUA-SOL Hotel**** – Hajdúszoboszló, Gábor Áron u. 7-9.

MEGHÍVÓ (konferencia program & tájékoztató)

 A konferencia felkért fővédnöke és szakmai támogatója: Német Ferenc (SZVMSZK)

 A konferencia felkért védnökei: Magyar Rendészettudományi Társaság, Magyar Biztonsági Vállalkozók Munkaadói Szövetsége, Magyar Biztonságvédelmi Egyesület 


2012.05.26. – IDP lövészverseny – Pünkösdi kupa

A Marosleli Sport Egyesület, a HűSég Security Kft., az IBSSA és az SZVMSZK Pest Megyei Szervezete 2012. IDP lövészversenyt rendez (Pünkösdi Kupa).

 • A verseny helye: Maroslele Lőtér (6921 Maroslele, József A 22.)
 • A verseny ideje: 2012. május 26. (szombat)
 • Rendező: Maroslelei Sport Egyesület, HűSég Security Kft., IBSSA, SZVMSZK Pest Megyei Szervezete
 • A verseny időbeosztása: 08:00 – Bírók versenye, 08:00-09:00 – Nevezés, 09:00 – Verseny megnyitó, 09:15-13:00 – Verseny, 13:30-14:00 – Ebéd, 14:00 – Eredményhirdetés
 • Nevezési határidő: 2012. május 18.
 • Indulási feltételek: Sport, önvédelmi, jogi személyiségű vagy klub fegyverrel, klubtagok. Hivatásos állománynak szolgálati fegyver. Sportlövőknek sportorvosi kötelező!
 • Rendezési hozzájárulás: 3000 Ft (ebédet és a nevezési díjat tartalmazza)
 • Szabályok, büntetések: IDPA szabályok szerint, Helyszínen ismertetésre kerül.
 • Biztonsági előírások: A lőtéren tartózkodó személyeknek a szem és hallásvédő használata kötelező.
 • Értékelés: I.D.P. értékelés.
 • Óvási eljárás: I.D.P.A szabályok szerint. 5000 Ft.
 • Pályák: 4 pálya
 • Maximum lövésszám: 50
 • Maximum pont: 250
 • Díjak: Divíziók: Standard, Kategóriák: Egyéni, Senior, Lady, 1-3 helyezett: érem, serleg, 4-6 helyezett: oklevél

2012.06.28. – A biztonság rendészettudományi dimenziói – Változások és Hatások

A Magyar Rendészettudományi Társaság Határrendészeti Tagozatának és a Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztályának Pécsi Szakcsoportja a 2001. évben megteremtett hagyományt követve, Szent László Napja alkalmából, 2012. június 28-án nemzetközi tudományos konferenciát tart Pécsett A BIZTONSÁG RENDÉSZETTUDOMÁNYI DIMENZIÓI – VÁLTOZÁSOK ÉS HATÁSOK címmel. A konferencia célja: A biztonság (közbiztonság, határbiztonság, magánbiztonság, nemzetbiztonság, jogbiztonság) rendészettudományi aspektusainak bemutatása, az egyént és a közösséget érintő biztonsági tényezők változásából eredő hatásokkal összefüggő kérdések tudományos igényű megvitatása, valamint a szakmai gondolkodás formálása és a gyakorlati alkalmazásának elősegítése.

A KONFERENCIA PROGRAMJA


2012.05.15-18. – Industriautomation

2012. május 15-18. között, az Ipar Napjai keretében, a 16. Industria, a 10. Chemexpo és a 10. Securex után, mutatkozik be első alkalommal teljes egészben az új struktúrára épülő INDUSTRIAUTOMATION Nemzetközi ipari és automatizálási szakkiállítás, mely az egymással szoros kapcsolatban álló ipari ágazatokat, valamint az ipari automatizálási minden területén kulcstechnológia szerepét betöltő ipari elektronika, elektrotechnika és kommunikációtechnika szakterületeket mutatja be komplex összefüggésében és teljes keresztmetszetében. A hagyományos iparágak új szerepben mutatkozhatnak be!

Az új INDUSTRIAUTOMATION szakkiállítás struktúrája három tartópillérre épül: egyik pillér az INDUSTRIAL FACTORY gyártásautomatizálási kiállítási szegmens; a második pillér az INDUSTRIAL PROCESS folyamatautomatizálási szegmens; a harmadik pillér az INDUSTRIAUTOMATION struktúrájában súlyponti helyet elfoglaló ELECTROcom. Ez utóbbi összekötő kapocs valamennyi automatizálási szegmens között.

Az SZK-Service Kft. és a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara kiállítóként, illetve biztonsági előadások szervezőjeként vesz részt a kiállításon a Hungexpo együttműködő partnereként. Tagjainkat, regisztrált cégeinket szeretettel várjuk, látogatóként, önálló kiállítóként, velünk társkiállítóként árkedvezménnyel!

SZK-Service Kft. – Dr. Szurmay László, ügyvezető igazgató


Magánnyomozó és Biztonságvédelmi Akadémia előadásai 2012.


2011.11.02. – VIII. Országos Magánnyomozó Konferencia, Szeged


2011.10.18. – Osztrák Detektív Szövetség 61. éves közgyűlése

BÉCS, 2011. október 14-15.Bécsben a ROOMZ hotelben tartotta a 2011. évi közgyűlését az Osztrák Detektív Szövetség, melyen részt vett a szövetségi tagokon kívül a Német Detektív Szövetség elnöke: Eveline Wippermann, Svájc IKD delegátusa: Markus Wegst és Magyarország IKD delegátusa: Csatári Tibor Sándor.

 • Október 14-én a szövetség tagjai és a meghívottak 09.00-tól 12.00 óráig előadáson vettek részt, melynek témája: „Kikérdezési technikák a magánnyomozói munkában.” A téma előadója: Heinrich Mager magánnyomozó volt.
 • 13.30-tól 15.30 óráig: „Írás szakértő igénybevétele a magánnyomozói munka során” címmel hallgattak előadást Felix Riedl írásszakértőtől.
 • Október 15-én 09.00–től 10.00 óráig az Osztrák Detektív Szövetség elnökségi ülése volt, majd 10.00 órától 13.00 óráig a 2011 évi közgyűlését tartotta.

Lukas Heimberger elnök üdvözlőbeszédével kezdődött a közgyűlés, majd felkérte Csatári Tibor Sándort a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara IKD delegátusát, hogy tartsa meg tájékoztatóját a 2012. január 1-el életbelépő magyar magánnyomozókat is érintő törvénymódosításáról. Ismertette a Szövetségük tagjaival, hogy 2006-ban az Osztrák Detektív Szövetség Magyarországon – Debrecenben – aláírta az SZVMSZK és az Osztrák Detektív Szövetség közötti Együttműködési Megállapodást, melynek értelmében a két aláíró fél minden lényeges változásról – mely a Szervezetüket érinti – értesíti, illetve tájékoztatja a másik felet. Ezután Csatári Tibor Sándor részletes tájékoztatást adott a kamarai törvényünk módosításával kapcsolatban, kiemelve azokat a részeket, melyek közvetlenül is érintik a magánnyomozókat. Lukas Heimberger elnök a tájékoztató után kifejezte azt a reményét, hogy a következő években is fenntarthatjuk a magyar és az osztrák magánnyomozói szervezet között jelenleg meglévő jó kapcsolatokat, és a szakmai együttműködést. Ezt követően az elnök úr megtartotta éves beszámolóját, mely a 60-ik közgyűlésen meghatározott feladatok végrehajtásáról szólt. Bemutatta közgyűlésen részt vevőknek a Szövetségük új tagját Steiner magánnyomozót. Tájékoztatott arról, hogy minden tagjukat értesítették a közgyűlésről, és ez sikerrel is járt, mert a tagok 95 %-a jelen van. Beszélt arról is, hogy a másik működő Detektív Szövetséggel – mely felső Ausztriában működik – próbál együttműködni a Szövetségük, sajnos ez súrlódásokkal jár, de a jövőkép ezzel kapcsolatban bíztató. A Magyarországon működő Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamarával 2006-ban aláírt Együttműködési Megállapodás alapján nagyon jó a kapcsolat és az együttműködés, melyet jól lehet használni a Nemzetközi Detektív Szövetségben (IKD) folyó munka során. Ezek után a pénzügyi referens beszámolója követezett, aki tájékoztatta a Szövetségük tagjait az ÖDV pénzügyi helyzetéről. 10.000,- EUR összeg van a pénztárukban, a jövő évi költségvetés szerint kb. 5.000,- EUR lesz a kiadásuk. 21 rendes tagja és 26 nemzetközi tagja van, a Szövetségüknek. A tagdíjat mindenki befizette. A következő előadó Bernhard Maier magánnyomozó, az ÖDV IKD delegátusa volt, aki először beszámolt az ÖDV külföldi tevékenységéről. Tájékoztatta a tagokat a 2010 évben Szlovéniával megkötött Együttműködési megállapodásról, és arról a törvényről, amely a Szlovén Detektívek Kamarájának működését szabályozza. A törvényt nagyon jónak tartja, mert részletesen leszabályozza a magánnyomozók munkáját, és nem csak nagyvonalakban adja meg, hogy mit tehet a magánnyomozó, mint ahogy az Ausztriában van. 2010 decemberében Bukarestben megkötötték a Román Nemzeti Detektív Szövetséggel is az Együttműködési Megállapodást, melynek keretében több nyelven tartottak továbbképzést Romániában – Predeálban – 2011 nyarán. Tájékoztatta a tagokat arról, hogy október 27-28-án Magyarországon – Szegeden – lesz a magyar magánnyomozók VIII. Országos Magánnyomozói Konferenciája, melyen Werner Machacek magánnyomozó és Benrhard Maier IKD delegátus vesz részt. A beszámolókkal kapcsolatban több tag is kérdéseket tett fel az előadóknak, akik a feltett kérdésekre azonnal válaszoltak. Pl.: Mire jogosult az éves közgyűlés, miben dönthetnek a tagokat érintő kérdésekben? Erre a válasz az volt, hogy csak olyan kérdésekben dönthet az éves közgyűlés, amiről 4 héttel a közgyűlés előtt értesítették a tagokat. A kérdések megválaszolása után Alapszabály módosításról szavaztak a tagok. A szavazás egyhangú volt. A következő napirendi pont a Nemzetközi Detektív Szövetség (IKD) által beterjesztett EPIC (European Private Investigators Compendium) projekt volt, melynek előadója: Georg Hirtl (osztrák magánnyomozó) az IKD főtitkár helyettese volt. Előadásában részletesen ismertette az EPIC projekt lényegét, előnyeit és hasznát a külföldön dolgozó magánnyomozók számára. A projektben résztvevő tagállamok Szövetségeinek és Szervezeteinek a projekt megvalósítására különböző összegeket kell majd befizetniük. Jelenleg nyolc tagállam magánnyomozói Szövetsége jelezte a projektben való részvételüket. Az Osztrák Detektív Szövetség tagjai ezen a közgyűlésen még nem tudtak dönteni az ÖDV szándéknyilatkozatáról, hogy részt vesznek-e ebben az IKD által megvalósítandó projektben. A közgyűlés zárásaként Lukas Heimberger elnök tájékoztatta a tagokat arról, hogy a 62. közgyűlésük 2012. október 11-13-án Salzburgban lesz, melyre a Szövetség minden tagját és az együttműködő Szövetségek képviselőit is meghívják.

Csatári Tibor Sándor, SzVMSzK IKD delegátusa


2011.09.23. – Magánnyomozók Nemzetközi Nyári Iskolája

Románia – Predeal 2011. július 6-10. – A Román Nemzeti Detektív Szövetség hetedik alkalommal szervezte meg, a már hagyományos Nemzetközi Nyári Iskoláját. A rendezvényen a román magánnyomozókon kívül részt vettek az Egyesült Királyság, Spanyolország, Németország, Hollandia, Norvégia, Ausztria, Szlovénia, India, Törökország magánnyomozói is. Hazánkat Csatári Tibor Sándor az SZVMSZK IKD delegátusa, a Fejér Megyei Szervezetünk elnöke képviselte, akit a Román Nemzetközi Detektív Szövetség elnöke: Maria Bumbaru előadónak hívott meg. A megnyitót Mircea Chelaru ny.tábornok, a Nemzetközi Nyári Iskola tiszteletbeli dékánja és Maria Bumbaru az ANDR elnöke tartotta. A megnyitó után Georg Hirtl az IKD (Nemzetközi Detektív Szövetség) főtitkár helyettese (Ausztria) tartott tájékoztatót az IKD kérelméről az EU felé, amely a nemzetközi magánnyomozó képzés pénzügyi támogatásáról szól.

Az első nap előadásai:

 • Mathias Willenbrick (Svájc) – A Nemzetközi együttműködés akadályai
 • Oscar Rosa (Spanyolország) – A gazdasági bűncselekmények nyomozása
 • Ismail Yetimoglu (Törökország) – A Török Detektív Szövetség működésének sajátosságai
 • Csatári Tibor Sándor (Magyarország) – Eltűnt személy felkutatása – Magánnyomozás Magyarország, Ausztria, Németország, Hollandia és Románia területén. Tapasztalatok a magánnyomozók és a rendőrségek közötti együttműködésről c. esettanulmány.

A második nap:

 • Pavel Abraham tiszteletbeli elnök – az előadások megnyitása
 • Andreas Heim (Németország) – Az IKD-EPIC rendszer fejlesztése és használata
 • Mathias Willenbrick (Svájc) – Az AXOM minőségellenőrzési eszközök bemutatása egy nemzetközi ügy esettanulmányán keresztül
 • Andreas Heim és Maria Bumbaru (Románia) – Az EPIC rendszer fejlesztése romániai szemszögből

A harmadik nap előadásai:

 • George Cloaca (Románia) – Információvesztés elleni védekezés
 • Dinga Iulian (Románia) – Munkahelyi balesetek kivizsgálása
 • Davitoiu Ion (Románia) – Minőségügyi nyomozások

A magánnyomozók VII. Nemzetközi Nyári Iskoláját Maria Bumbaru az ANDR elnöke, és Mircea Chelaru tiszteletbeli dékán záróbeszédével ért véget.

Csatári Tibor Sándor, SZVMSZK IKD delegátus, Fejér megyei elnök


2011.09.22. – Az IKD (Nemzetközi Detektív Szövetség) XVIII. konferenciája

Törökország –Isztambul 2011. augusztus 25-27.2010-ben az IKD (International Federation of Associations of Private Detectives – Internationale Kommission der Detektiv-Verbände) XVII. éves konferenciáján Pécsett, új tagként nyert felvételt az IKD-ba a Török Detektív Szövetség. Az IKD tagállamainak delegátusai figyelembe vették a török magánnyomozók kérését és úgy szavaztak, hogy a 2011 évi IKD konferenciát Törökországban, Isztambulban fogják megtartani. 2011. augusztus 25-én 13 ország: Egyesült Királyság, Norvégia, Hollandia, Dánia, Németország, Ausztria, Szlovénia, Magyarország, Románia, India, Törökország, Olaszország, Svájc IKD delegátusa megérkezett a konferencia helyszínére Isztambulba, az Elite World Prestige Hotelbe, ahol a konferencia ünnepélyes megnyitó beszédét Ismail Yetimoglu a Török Detektív Szövetség elnöke és Tony Imossi az IKD főtitkára mondta el. A magyar magánnyomozókat Csatári Tibor Sándor az SZVMSZK IKD delegátusa, és dr. Herold Károly a Magyar Detektív Szövetség elnöke képviselte ezen a konferencián. Augusztus 26-án az IKD konferencia első előadását Tony Imossi az Egyesült Királyság Nyomozói Szövetsége elnöke, az IKD főtitkára tartotta: „A nyomozás szabályozása az Egyesült Királyságban” címmel. Az érdekes előadása után azzal a kéréssel fordult a konferencia résztvevőihez, hogy a 2013. évben az IKD XX-ik konferenciáját Londonban tartsák meg, mert abban az évben lesz az Egyesült Királyság Nyomozói Szövetségének megalakulásának 100-ik évfordulója. A konferencia részt vevői a „Sherlock Holmes” hotelban lesznek elhelyezve, a jubileumi konferencia pedig az Angol Parlament felsőházában lesz megtartva. A konferencia résztvevői ezt a kérést természetesen egyhangúan megszavazták. Tony Imossi után az IKD főtitkár helyettese: Georg Hirtl megtartotta beszámolóját az IKD 2010. évi tevékenységéről, majd szavazás következett arról, hogy az IKD több részvényt vásárolna a Németországban működő Német Magánnyomozói Oktatási Központ részvényeiből, ezzel is támogatva az európai szintű, egységes magánnyomozói oktatást. A részvény vásárlás fedezetével rendelkezik az IKD pénztára. Georg Hirtl után Markus Schweiger az IKD pénztárosa következett, aki ismertette az IKD anyagi helyzetét. A pénzügyi beszámolót az IKD konferencia egyetértően megszavazta. Ezután újra Georg Hirtl főtitkárhelyettes következett, aki az EPIC projekt előnyeiről tartott előadást. A külföldi megbízást kapott magánnyomozók, akik egy másik országban folytatnak magánnyomozást, élvezhetik az EPIC adatbázisa által nyújtott információk előnyeit munkájuk során. Az IKD XVIII. konferenciájának zárása előtt az IKD tagállamok delegátusai szavaztak arról is, hogy hol legyen a 2012. évi XIX-ik IKD konferencia. Románia és Olaszország kérte a rendezés jogát, melyet végül Románia nyert el. Dr. Herold Károly a Magyar Detektív Szövetség elnöke emlékplaketteket, Csatári Tibor Sándor az SZVMSZK IKD delegátusa ajándékokat adott át Ismail Yetimoglu elnöknek, Yusuf Vehbi Dalda alelnöknek (Török Detektív Szövetség), Tony Imossi IKD főtitkárnak és Georg Hirtl főtitkárhelyettesnek. Nagyon jó hangulatú, vidám vacsorán is lehetőség volt kötetlen baráti beszélgetésre a magánnyomozó szervezetek delegátusai között. Több magánnyomozó kolléga gratulált a 2010-ben Pécsett megtartott XVII. IKD konferencia és a VIII. Országos Magánnyomozói Konferencia megrendezéséért. Szerintük a magyarországi IKD konferencia volt az egyik legjobb az IKD történelmében.

Csatári Tibor Sándor, SZVMSZK IKD delegátus, Fejér megyei elnök


2011.01.03. – A Román Nemzeti Detektív Szövetség (ANDR) XVI. konferenciája

Bukarest, 2010. december 11.2010.december 11-én Bukarestben, a Rin Grand Hotel-ben tartotta meg a Román Nemzeti Detektív Szövetség a XVI. konferenciáját, ahol 120 román magánnyomozó, több európai detektív szövetség és kamara vezetője, illetve a román közélet több vezető személyisége vettek részt. A Nemzetközi Detektív Szövetségtől (IKD) jelen volt: Tony Imossi főtitkár (az Angol Detektív Egyesület elnöke), Georg Hirtl IKD főtitkár helyettes, Bernhard Maier az Osztrák Detektív Szövetség IKD delegátusa, Csatári Tibor Sándor az SzVMSzK IKD delegátusa és a Spanyol Detektív Szövetség (APDPE) IKD delegátusa. Maria Bumbaru az ANDR ügyvezető elnöke megnyitó beszéde után, Bujor Florescu tábornok a Román Országos Rendőr-főkapitányság volt bűnügyi főigazgatója, Dr. Pavel Abraham az ANDR tiszteletbeli elnöke, Adrian Constantin a „Román Katonai Rend” vezetője, Olimpian Adrian a „Pentru Patrie” (Országért) BM lap volt főszerkesztője (jelenleg krimi író) illetve Ion Radu írásszakértő tartottak előadást a megjelenteknek. Dorel Brahmer a „Junior Detektív Klub” vezetője tájékoztatást adott a klub működéséről, majd ajándékot adott át a Klub legifjabb detektívjének. A konferencia kiemelkedő eseménye volt, hogy Maria Bumbaru – az ANDR elnöke – Együttműködési Megállapodást írt alá Benrhard Maeirrel – aki az Osztrák Detektív Szövetséget képviselte – a két ország magánnyomozóinak együttműködéséről.

A konferencia főbb témái:

 • Az IKD irányító szerepe az Európai Unió magánnyomozóinak tevékenysége szabályozásában;
 • A román magánnyomozók együttműködésének lehetőségei Ausztria és Magyarország magánnyomozóival;
 • Az EU Parlamentnek beterjesztett előterjesztés az európai magánnyomozók minimális képzettségi szintjének (Minimum Standard) bevezetéséről.

A konferencia értékelte a Román Nemzeti Detektív Szövetség 2010 évi tevékenységét, a bizottságok elnökei beszámoltak a végzett munkájukról, és beszéltek a 2011 évi várható feladataikról. A konferencia zárása után este a Mariott Grand Hotelben tartották az ANDR megalakulásának 10-ik évfordulója alkalmából az ún. „díjátadó” estet, ahol a kiemelkedően jól dolgozó román magánnyomozók elismerő okleveleket vehettek át Maria Bumnbaru elnök asszonytól és Pavel Abraham tiszteletbeli elnöktől. Ezen a rendezvényen adta át Maria Bumbarunak és Pavel Abrahamnak az SzVMSzK elismerő díszoklevelét – az országaink magánnyomozói közötti együttműködés megszervezéséért és kiépítésért – Csatári Tibor Sándor az SzVMSzK IKD delegátusa. Csatári Tibor Sándor és Maria Bumbaru külön tárgyalást is folytattak, tájékoztatást adtak egymásnak az ANDR és az SzVMSzK magánnyomozóinak jelenlegi helyzetéről a két ország magánnyomozói között, a 2010 szeptemberében Pécsett aláírt EGYEZMÉNYNEK megfelelően. A Román Nemzeti Detektív Szövetség XVI. Konferenciája is hangsúlyozta, hogy szükség van a szomszéd országok magánnyomozóinak együttműködésére, a határokon is „átnyúló” ügyekben és szükség van a más országokban dolgozó magánnyomozók működésének szabályozására is. A konferencia résztvevői eredményesnek és sikeresnek minősítették ezt a konferenciát.

Csatári Tibor Sándor, SzVMSzK IKD delegátusa


Magánnyomozó és Biztonságvédelmi Akadémia előadásai 2011.


TOVÁBBI RENDEZVÉNYEK 2011-ben: