Szakmai Tanácsadó és Támogató Csoport

Az elnökség munkáját segítő Szakmai Tanácsadó és Támogató Csoport került létrehozásra az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezeténél.


Az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezete elnöksége ebben az évben nemcsak a 2012. év óta folyamatosan – a hűséges tagok részére – biztosított kamarai szolgáltatásokat (Pl.: Csoportos balesetbiztosítás) és rendezvényeket (Pl.: Vagyonvédelmi Vezetői Klub, Magánbiztonsági Fórum) kívánja továbbra is fenntartani, hanem a kamara jövőjének építését elősegítő testületi munkát is szeretné erősíteni az elnökség mellett működő Szakmai Tanácsadó és Támogató Csoport létrehozásával.

A megyei szervezet elnöksége 2016.03.05-i testületi ülésén vitatta meg – többek között – a megyei szervezet 2016. évi rendezvénytervét és annak megvalósítását biztosító 2016. évi költségvetési tervet, amit elfogadásra a 2016.05.12-én megtartásra kerülő megyei küldöttgyűlés elé terjeszt elő. Az elnökség ezen az ülésen hozta létre azt a Szakmai Tanácsadó és Támogató Csoportot, melynek fő feladata lesz a megyében működő és megalakulóban lévő szakmai gazdasági vállalkozások, valamint a vagyonvédelmi szakmában dolgozók/ elhelyezkedni kívánók részére történő – a vagyonvédelmi szakmára vonatkozó – szakmai elméleti és gyakorlati tanácsadás, jogi és munkaügyi segítségnyújtás, valamint a tagtoborzás. A szakmai döntést igénylő kérdésekben pedig a megyei elnökség részére történő véleményalkotás és javaslattétel.


Szakmai Tanácsadó és Támogató Csoport – elnökségi ülésen jelenlévő két tagja – Pongrácz Ernő és Rudolf János kamarai tagok megköszönték az elnökség bizalmát, majd rövid tájékoztatást adtak azokról a tervekről és elképzelésekről, amelyekkel az elnökség rövid és hosszabb távra kitűzött céljainak elérését szeretné hatékonyan segíteni, támogatni a szakmai csoport.


SZVMSZK Fejér Megyei Szervezete elnöksége