Személy- és vagyonőr igazolvány kiadásával kapcsolatos tájékoztatás


POLICE.hu – TÁJÉKOZTATÁS a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység engedélyezését szabályozó 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet 2018. július 6-tól hatályba lépett rendelkezéseivel összefüggésben


A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: SzVMt.) végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 10/A. § (1)-(6) bekezdései tételesen sorolják fel azokat a személy- és vagyonvédelmi, magánnyomozói, valamint biztonságtechnikai tevékenység végzéséhez szükséges szakképesítéseket, szakképzettségeket, amelyek a 2018. július 6-tól hatályos R. szerint a személy- és vagyonőri, a magánnyomozói, a vagyonvédelmi rendszert tervező, szerelő, valamint a vagyonvédelmi rendszert szerelő igazolvány kiadásához elfogadhatók.

A R. 10/A. § 18. pontja utalást tesz a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 4. mellékletére, melyben az R. szerinti szakképesítéseknek megfeleltethető, korábban megszerzett szakképesítések kerültek feltüntetésre. A 4. melléklet tartalma azonban nem teljeskörű, mivel csak részben tartalmazza az SzVMt. hatálya alá tartozó tevékenységek végzéséhez szükséges valamennyi elfogadható szakképesítést. Az engedélyezési eljárás során ezért figyelemmel kell lenni a szintén hatályos BM rendelet 2. § b) pontjára, valamint az SzVMt. 1. § (3) bekezdés a)-d) pontjában foglaltakra is.

A BM rendelet 2. § b) pontjában meghatározott rendelkezés azt jelenti, hogy az R. 10/A. §-ában nevesített felső- és középfokú végzettségek és képesítések mellett a személy- és vagyonőri, a magánnyomozói, valamint a vagyonvédelmi rendszert tervezői, szerelői tevékenység végzéséhez szükséges képesítésnek kell megfeleltetni és elfogadni az R.-ben nem szereplő, de korábban az országos képzési jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) e tevékenységek végzésére jogosító valamennyi képesítést is.

A BM rendelet és az R. fentiekben hivatkozott rendelkezései bár koherensek, de azok gyakorlatban történő együttes jogalkalmazása az engedélyügyi eljárásokban nem egyértelmű. A vitatott szakképesítések esetében azok tartalmi vizsgálata indokolt, melyet a rendőrhatóság a szakmai szervek bevonásával folytat le.

Amennyiben az engedélyügyi hatóság az R. módosításának hatályba lépését követően azért utasította el a személy- és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervezői, szerelői, valamint vagyonvédelmi rendszert szerelői igazolvány (kiadása, megújítása stb.) iránt benyújtott kérelmet, mert a kérelmező szakképesítése nem felelt meg az R. 10/A. §-ában foglaltaknak, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 120. § (1) bekezdése alapján a meghozott elutasító döntés saját hatáskörben történő visszavonásának és az engedélyügyi eljárás tovább folytatásának van helye.

Országos Rendőr-főkapitányság
Rendészeti Főigazgatóság
Igazgatásrendészeti Főosztály


Forrás: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/igazgatasrendeszet/tajekoztatas-0