Búcsúzunk Kis Endrétől


Kis Endre Mihály nyugállományú rendőr alezredes – 1937-2020

1937-ben született harmadik gyermekként, édesapja kisbirtokos volt. A család egy kis tanyán lakott Kisújszállás határában, földművelésből éltek. Az általános iskolát egy tanyasi iskolában végezte. Ebben az időben jelentek meg az első gépek a paraszti munkában. A gépekhez fűződő szeretete vezette Gyulára, ahol elvégezte a traktoros-gépész szakmát. A következő években traktorosként dolgozott.

A határőrséghez vonult be katonának, ahol kiépítették katonatársaival a nyugati határ mellett a hírösszeköttetést. Innen, Szakaszvezetői rendfokozattal szerelt le.

Visszatérve a civil életbe folytatta a traktoros munkát, de a bátyja ekkor már rendőrként szolgált. Hamarosan ő is rendőrnek jelentkezett, s 1965-től a Heves megyei Rendőr-főkapitányság Hatvani rendőrkapitányságán járőrként szolgált. A szolgálat mellett elkezdte a tanulást, amelyet sok-sok éven át folytatott. Elvégezte az alapfokú rendőriskolát, majd leérettségizett. Zászlósképzőt végzett. Jelentkezett a rendőrtiszti akadémiára, ahol megkapta első tiszti rendfokozatát. A polgári életben tanári diplomát is szerzett.

A rendőrségen a beosztásokban is haladt előre: járőr, járőrvezető, majd körzeti megbízott lett. Az akadémiáról visszatérve a bűnügyi osztályra került, ahol nyomozó, főnyomozó és az osztályvezető helyettesi tisztségig jutott. Később visszatért az egyenruhás állományhoz, Moszkvában tanult vezető képzőn, s a közrendvédelmi osztály vezetőjének nevezték ki. 1989-ben úgy döntött, hogy nyugállományba vonul. A felszerelő szakaszvezetőből, nyugállományú rendőr alezredes lett.

Az évek során számtalan jutalmat, kitüntetést és elismerést kapott. Nyugdíjasként kamatoztatta a megszerzett tudását: magánnyomozással, vagyonvédelemmel és vagyonvédelmi oktatással foglakozott. Az oktatásban haláláig dolgozott, sok ezer vagyonőrt tanított és vizsgáztatott.

A megalakuló Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Heves Megyei Szervezetének alapító tagja volt. Az első pillanattól kezdve részt vett a kamara vezetésében, különböző tisztségeket vállalt. Elnökségi tag, alelnök és országos küldött is volt. Legidősebbként Ő volt mindenki Endre bácsija. Haláláig aktívan és nagy odaadással látta el tisztségeit.

Ez év májusában megromlott egészségi állapota, és 2020. július 16-án eltávozott közülünk.


SZVMSZK Heves Megyei Szervezete