Dorogon jónak mondható a közbiztonság


VAGY.hu – „A rendőrséget bizalom szempontjából, csak a Magyar Tudományos Akadémia előzi meg” – jegyezte meg nyáron egy rendkívüli képviselő-testületi ülésen Dr. Gyurosovics József, Hajdú-Bihar megye rendőrfőkapitánya.

A kapitány úr a megyei bűnügyi helyzetről adott beszámolójában kiemelte: az ismertté vált bűncselekmények száma Hajdú-Bihar megyében 11 ezer volt 2015-ben, ami 2/3-os csökkenést jelent Dr. Dienes Imre, a Hajdúböszörményi Rendőrkapitányság frissen kinevezett vezetője ugyanekkor a Hajdúdorogi Rendőrőrs 2016 első félévében végzett munkáját értékelte. Mint mondta, a regisztrált bűncselekmények száma az előző év azonos időszakához képest 72 százaléknál nagyobb mértékben csökkent, ami megalapozta a lakosság szubjektív biztonságérzetét. Célként fogalmazta meg a bűnügyi cselekmények, szabálysértések számának csökkentését, a felderítések számának növelését. Megköszönte továbbá az együttműködő szervek, a polgárőrök, a mezőőrök, a közterület-felügyelők és a városőrök támogató munkáját.

Szervezetten nem bűnöznek

A rendőrőrs tevékenységére 2015-ben is a stabilitás volt jellemző. A település kriminalitásának helyzete évek óta kiegyensúlyozott, a jelentősebb tárgyi súlyú bűncselekmények ismeretlen elkövetőit zömében felderítették, eljárás alá vonták. A szervezett bűnözés térnyerésére utaló jelek a településen nem mutatkoztak. A rendőrőrs működési területén kirívóan durva, a lakosságot nyugtalanító, a társadalomra kiemelten veszélyes bűncselekmények csak elvétve fordultak elő. A város bűnügyi, köz- és közlekedésbiztonsági helyzete az elmúlt évben kiegyensúlyozott, szélsőségektől mentes volt.

Csökkent a külterületi termény- és falopások száma, maguk a bűnelkövetők is rendszerint kijelentik a velük szemben folytatott rendőri intézkedések alkalmával, hogy nem szeretnének egy zsák terményért vagy egy darab fáért börtönbe kerülni. Kiemelést érdemel ugyanakkor, hogy egyre jellemzőbbek az interneten keresztül lebonyolított vásárlások kapcsán jelentkező csalások. A bírói döntések legritkábban alkalmaznak elzárást – az ítélkezési gyakorlat a pénzbírságok, a közmunka és leggyakrabban a figyelmeztetés irányába tolódott el.

Belterületi balesetek

A hazai közlekedéspolitikai célkitűzésekkel összhangban 2015-ben is az egyik fő cél az volt, hogy a rendőrség illetékességi területén bekövetkezett, személyi sérüléses balesetek számát tovább csökkentsék, de ezt a fokozott ellenőrzésekben való aktív részvétel és a tudatos balesetmegelőzési tevékenységük hatására is csak részben sikerült elérniük. Ittassággal párosuló közlekedési balesetet a városban nem regisztráltak, a balesetek zömében Hajdúdorog lakott területén belül következtek be.

A balesetek legnagyobb százalékát továbbra is a személygépkocsi-vezetők idézik elő. Őket a kerékpárosok és a gyalogosok követik, akik a legtöbb esetben figyelmetlenül, kivilágítás nélkül, illetve az elsőbbségadási és kanyarodási szabályokat figyelmen kívül hagyva közlekedtek. Ennek részben az az oka, hogy a kerékpárosok azok, akikhez a KRESZ-szabályok a legnehezebben jutnak el, mivel többségükben vezetői engedéllyel egyáltalán nem rendelkeznek, KRESZ-oktatásban soha nem részesültek, ezért a kerékpárral történő közlekedés szabályait sem tudják pontosan.

Gyakori a tettenérés

Dorogon a mezőőri feladatokat 2015-ben 7 fő látta el a város külterületén. Az események, intézkedések között falopás, csapásolás és illegális hulladék-lerakás szerepelt. A tetteseket több alkalommal sikerült tetten érni és helyszíni bírságolással lezárni az ügyet, vagy a rendőrség segítségét kérve eljárást kezdeményezni. A törvény alapján a mezőőrnek lehetősége van helyszíni bírság kiszabására tulajdon elleni szabálysértés, legeltetési tilalom megszegése, a más földjén jogosulatlanul legeltetés és vízszennyezés szabálysértésekkel kapcsolatban. A helyszíni bírság 5 ezer-50 ezer forint közötti összeg lehet. A meg nem fizetett bírság elzárásra történő átváltoztatását kezdeményezheti az önkormányzat. 2015-ben 120 ezer forint helyszínbírságot szabtak ki. Az eddigi tapasztalatok alapján visszatartó ereje van a bírságolás lehetőségének. A mezőőrök 15-20 esetben intézkedtek, állatok elkóborlása, tiltott legeltetés miatt több gazdát figyelmeztettek. Téli időszakban a tanyán élőket is segítették a mezőőrök. Az elmúlt évben a mezőgazdasági termények eltulajdonításával kapcsolatban kevés esetben kellett eljárni. A parlagfű elleni védekezés kapcsán a mezőőrök jelzésére a földhasználók gondoskodtak a parlagfű lekaszálásáról. A zártkertben több esetben sikerült kóbor ebek gazdáját felderíteni.

„Elhagyják” a zsákokat

Külterületen illegális szemétlerakást leginkább az országos közút mentén tapasztalni, a tettenérés nagyon ritka. A földterületek műtrágyázása során fordul még elő a feleslegessé vált műanyag zsákok „elhagyása” a fasorokban. A külterületi dűlőutak állapota sok helyen kifogásolható, ami nehezíti a mezőgazdasági munkát és a mezőőrök szolgálatellátását is. Ettől az évtől a mezőőröknek kiemelt feladata a kimért és járhatóvá tett külterületi utak szélességének és állapotának megőrzése.

A mezőőrök a Hajdúböszörményi Rendőrkapitánysággal és a helyi rendőrőrs járőreivel is szinte napi kapcsolatban állnak. A mezőőrök intézkedéseivel kapcsolatban panasz a múlt évben nem érkezett. Dorogon egyébként kiemelten fontos az önkormányzat, a polgárőrség és a rendőrség együttműködése. Sikeres zajlott a „Házhoz megyünk”-program is, amely a rendőrség országos vagyonbiztonsági kampánya volt. Elindították – négy fővel – a városőrséget, hogy éjjel-nappal segítse a polgárőrség munkáját. – A „Házhoz megyünk!” program keretében a város forgalmasabb pontjain lehetőség nyílt a lakosság és a rendvédelmi szervek közötti kommunikációra – hangsúlyozta Csige Tamás polgármester. A polgárőrök munkáját egy nemrég pályázaton nyert autó segíti.

Magad uram, ha…

Május végén helyezték üzembe azt a térfigyelő kamerarendszert, melynek elhelyezéséről tavaly decemberben döntött a város képviselő-testülete. A polgármester kezdeményezésére 12 térfigyelő kamerát helyeztek el a forgalmas csomópontokban, nagyobb útkereszteződésekben. Az átadáson Csige Tamás elmondta: többször nyújtottak be pályázatot a rendszer kiépítésére, de a város közbiztonsági mutatóinak javuló tendenciája miatt nem nyerték el. Az önkormányzat így önerőből valósította meg a beruházást, melynek költsége közel 3,5 millió forintot tett ki. – Az infrás kamerák a nap 24 órájában figyelnek, jelentősen hozzájárulva ezzel a lakosság biztonságérzetének növeléséhez – tette hozzá a polgármester. A településen 2016-ban további 10 térfigyelő eszköz rendszerbe állását tervezik.