Egy-két év, új törvény, sok feladat – az SZVMSZK átalakul…

DETEKTORPLUSZ.huÚj, fenntartható utat keres a szakmai kamara – erről fejtette ki véleményét Fialka György kamarai elnök.


Milyen tervek megvalósítása várható a szakmai kamara átalakításával kapcsolatban?

– Létre kell hozni egy modern, a mai kornak és elvárásainak megfelelő korszerű magánbiztonsági kamarát. Szélesebbre kell nyitni a szakma felé a „kaput” és be kell fogadni minden olyan szakembert, céget a kamaránkba, akik magánbiztonsági tevékenységet folytatnak. Ez több feladatot hoz magával. Fel kell mérni a valós helyzetet, hogy milyen magánbiztonsági területek alakultak ki és mely szakterületek integrálhatók a kamarába. Már látható, hogy a takarítótevékenység, főleg a bizalmi jellege miatt a kamara égiszébe kell, hogy kerüljön, mivel a takarítást végző személyek biztonsági szűrése és oktatása rendkívül fontos feladat.

A MATISZ elnökével megkezdődtek a tárgyalások a terület integrációjáról. Van a magánbiztonsági szakmának két nagy része, amelyek kiváltak, elszakadtak a kamarától, ezek a magánnyomozói és a biztonságtechnikai szakterületek.

A magánnyomozói terület törvényileg visszakerült a szakmai kamara fennhatósága alá, mivel nem fogadták el az új magánbiztonsági törvényt – ezért nem valósulhatott meg a magánnyomozói terület kiválása az SZVMSZK-ból, – majd meglátjuk a törvényalkotó milyen döntést hoz ebben a témában.

A biztonságtechnikai szakterület a határokon átnyúló szolgáltatások indokával vált ki a Kamarából. Úgy látom, hogy ez a szakterület a magánbiztonság része, így a kamarai tagsága elkerülhetetlen a jövőben. A biztonságtechnika világa is jelentősen tagozódott, vannak tervezők, kivitelezők, telepítők, forgalmazók, gyártók. A biztonságtechnikai mérnökök részére feltétlenül létre szeretnénk hozni egy biztonságtechnikai mérnök kamarai csoportot, akik azt a szolgáltatást nyújtják majd a tervezőknek, amire szükségük van: tervtámogatás, tervellenőrzés, szabványok kiadása, kivitelezés ellenőrzése, továbbképzések, kreditrendszer kidolgozása… Ebben a munkában számítunk az Óbudai egyetemmel való együttműködésre, akikkel már elindultak a tárgyalások e témában.

A fegyveres biztonsági őrök és az önkormányzati rendészeti ágak számunkra érdekes területek, ezek bevonásáról is gondolkodunk. Ezeken a magánbiztonsági területeken rendészeti tevékenységet végzők civil személyek, azaz nem hivatásos állományúak, ezért a kamarai tagságba vonásuk is lehetséges.

Az IT is egy fontos magánbiztonsági terület, teljességgel elvárható, hogy ez a terület a magánbiztonsági kamara egyik szakágaként szerepeljen és amelynek a szervezése már el is indult a kamarában.

A Polgárőrség és az IBSSA szervezetekkel szintén szoros együttműködést tervezünk a jövőben.

A kamara jelenlegi szerkezeti váza nem alkalmas a megújított tevékenység végzésére. A széttagoltság, az egyenkénti megosztás, a saját akarat erőből való érvényesítése nem felel meg a kamarai elveknek. A kamara régebben a cégek legmagasabb szakmai képviselője volt. Mi is ma a legjobb szakmai képviseletet szeretnénk kialakítani és szolgáltatni. Ehhez a munkához feltétlenül szükséges a szakmai területek cégeinek tagsága, valamint a biztonsági szakterületeken dolgozó munkavállalók kötelező szakmai kamarai tagsága, vagy a regisztrációs kötelezettsége. Fontos terület lehet a kamara közfeladatokat ellátó felügyeleti tevékenysége, az igazolványok, működési tevékenységek kiadása, az ellenőrzések, működési tevékenység bevonása.

A Kamara egységes irányításával – elképzelésünk szerint – egységes szakmai és gazdasági irányítás alakul ki. Komoly tervek vannak az oktatás, továbbképzés vonatkozásában. Jelenleg az oktatás „csak” a vagyonőrökre (80 000 ember) terjed ki. Szándékaink szerint kidolgozzuk a többi szakterületen a kreditrendszerű továbbképzést a közép és felsővezetők szakmai tudásának elmélyítésére – nem feltétlenül oktatásjelleggel. Az előadások, konferenciák, publikálások adhatják a krediteket, ami egyértelműen szellemi „frissülést” hozhat a szakmának.

A Közszolgálati és az Óbudai egyetemekkel természetesen jó együttműködést tartunk, támogatásunkat biztosítjuk a hallgatók szakmai fejlődéséhez, hogy a tagságunk jó tudású, minőségi szakemberekkel dolgozhasson a jövőben.

Úgy látom egy-két év szükséges az átalakításra, melyhez feltétlenül szükséges az új törvény, mely határoz a Magánbiztonsági Kamaráról.

Sok a feladat. Most, hogy igen komoly terrorveszély kezd kialakulni, a vagyonvédelmi dolgozóknak szükségük van a biztonságtudatosság megtanulására és a tudás alkalmazására, amivel a civil védelmet, az állampolgárok védelmét elősegítik.


K.M.