Együttműködés értékelése

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Veszprém Megyei Szervezete valamint a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság közötti együttműködési megállapodásban foglalt feladatok, vállalások 2016. évi végrehajtásának értékelésére 2017. január 19-én került sor a kamarában.


Az értékelésen részt vettek:

Főkapitányság részéről:

  • Borbély Zoltán r. alezredes, rendőrségi főtanácsos, rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes ügyrendi helyettese
  • Molnár Zsolt r. alezredes igazgatásrendészeti osztályvezető
  • Gaál Tibor r. alezredes igazgatásrendészeti osztályvezető-helyettes
  • Kovácsné Ponty Éva r. százados kiemelt engedélyügyi főelőadó

Kamara részéről

  • Sánta Károly elnök
  • Rácz László titkár

Az SZVMSZK Veszprém Megyei Szervezete és a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság együttműködését a jelenleg hatályos, 2014. március 20-án kelt, a felek vezetői által aláírt együttműködési megállapodás szabályozza.

Az együttműködési megállapodás aláírásának célja volt, hogy a rendőrség, valamint a kamara az együttműködésben rejlő lehetőségek kihasználásával elősegítsék a jogszabályok betartását, a vagyonvédelemmel összefüggő szakmák tisztulási folyamatának felerősítését.

A 2005. évi CXXXIII. törvényben és a végrehajtására kiadott 22/2006. (IV.25.) BM rendeletben meghatározott együttműködési kötelezettségen túl a felek az együttműködés új elemeként a bűnmegelőzés területén való közös feladatokat is megfogalmazták.

Az együttműködési megállapodásban meghatározott célok megvalósítása érdekében a 2016. évben végzett munka értékeléséről a kamara által készített feljegyzést ügyfélfogadási időben a kamara tagjai és nyilvántartott társas vállalkozások vezetői részére hozzáférhetővé tesszük.


SZVMSZK Veszprém Megyei Szervezete elnöksége