Kamarai választás 2022 – Baranya & Somogy megye

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara
Baranya & Somogy Megyei Szervezete

7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 9.
baranya@szakmaikamara.hu


KAMARAI VÁLASZTÁS 2022

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Elnöksége – a Választási Szabályzat 2/f. pontja alapján – a 2022. október 19-én megtartott ülésén úgy határozott, hogy a területi szervezetei 2022. november 27-ig tartják a Választási Szabályzat 2/a. pontjában meghatározott választást.


A Baranya és Somogy Megyei Szervezet
területi tisztségviselő-választó közgyűlésének időpontja:
2022. november 25-én (péntek) 10.00 óra

A területi közgyűlés helyszíne:
Szinbád Étterem Panzió – 7624 Pécs, Klimó György u. 9.

Határozatképtelenség miatt megismételt területi közgyűlés ugyanazon a helyszínen és napirenddel:
2022. november 25. 10.30


A választás célja:

A területi tisztségviselők és az országos küldöttek megválasztása.


Választásra jogosult (választhat és választható) minden kamarai tag:

  • akivel szemben nem állapíthatók meg a Választási Szabályzat 8. illetve 14. pontjában meghatározott kizáró körülmények, és
  • aki 2022. október 19-ig (a választás kiírásának napjáig) a tagsági díjfizetési kötelezettségét maradéktalanul teljesítette.

A tisztségviselő-választó közgyűlésen résztvevő minden, a területi szervezethez tartozó kamarai tag jelölhet és jelölhető, aki választásra jogosult.

Választani (szavazni) csak személyesen lehet.

Minden választásra jogosultnak egy szavazati joga van.

A területi tisztségviselő-választó közgyűlés akkor határozatképes, ha azon legalább a kamarai tagok negyede jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt területi tisztségviselő-választó közgyűlés létszámkorlátozásra tekintet nélkül határozatképes.


A területi tisztségviselő-választó közgyűlés (kötelező) napirendje:

 • A közgyűlés megnyitása.
 • A határozatképesség megvizsgálása, megállapítása.
 • A közgyűlés tisztségviselőinek (jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása.
 • Az elnökség és az etikai bizottság létszámának meghatározása.
 • A területi szervezet elnökének megválasztása.
 • Az etikai bizottság elnökének megválasztása.
 • A pénzügyi ellenőrző bizottság elnökének megválasztása.
 • A területi szervezet alelnökeinek megválasztása.
 • A területi szervezet további tisztségviselőinek (elnökségi tagok, az etikai és a pénzügyi ellenőrző bizottság tagjainak) megválasztása.
 • Az országos küldöttek megválasztása.
 • A választási és mandátumvizsgáló bizottság, valamint a jelölő- és szavazatszámláló bizottság elnökének megválasztása.
 • A választási és mandátumvizsgáló bizottság, valamint a jelölő- és szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása.