Kormányrendelet a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2018. évi mértékéről


A Kormány 116/2018. (VII. 2.) Korm. rendelete
a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2018. évi mértékéről

(Megjelent: MK 2018/103. (VII. 2.), Hatályos: 2018. 08. 31.)


A Kormány a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 76. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. §
  A 2018. évre vonatkozó, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvény szerinti minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 2253 forint/óra.
 2. §
  Ez a rendelet a kihirdetését követő hatvanadik napon lép hatályba.
 3. §
  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult közbeszerzési eljárásokban kell alkalmazni.
 4. §
  Hatályát veszti a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2017. évi mértékéről szóló 44/2017. (III. 17.) Korm. rendelet.

Orbán Viktor s. k.
miniszterelnök