Közlemények 2011-2012.


2012.12.17. – BM rendelet

68/2012. (XII.14.) BM rendelet – A rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról

2012. évi CXX. törvény – Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról


2012.11.27. – Magánbiztonsági szakirányú képzések indulnak a Pécsi Tudományegyetem jogi karán!

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi kara hazánkban elsőként indít a magánbiztonsági szektorban dolgozók számára jogi képzéseket. A tervek szerint két szakirányú továbbképzési szak fog elindulni a jövő év februárjától kihelyezett képzésként Budapesten. Az egyikre bármely képzési területen, alapszakon szerzett oklevéllel rendelkezők beiratkozhatnak, ők a „jogi szakokleveles magánbiztonsági szakember” szakképzettséget szerezhetik meg a három szemeszterből plusz záróvizsga-időszakból álló, önköltséges, intenzív, levelező rendszerű képzés abszolválásával. A szakirányú képzés célja, hogy a személyvédelem, vagyonvédelem, és/vagy a magánnyomozás területén dolgozó szakemberek számára alapvető jogi ismereteket adjon, és ellássa őket a munkájukban hasznosítható speciális jogi tudással is, a magánbiztonsági szektorhoz kapcsolódó jogterületek gyakorlati problémákra koncentráló oktatása révén. A „Magánbiztonsági jogi szakjogász” képzés pedig azoknak a szakembereknek kínál munkájukban közvetlenül hasznosítható jogi ismereteket, akik jogi végzettséggel rendelkeznek és a magánbiztonság területén tevékenykednek, mindezt egy két szemeszterből plusz záróvizsga-időszakból álló, önköltséges, levelező képzés keretében. A két képzés tantárgyi programja felöleli a személy- és vagyonvédelem, illetve a magánnyomozás saját joganyagán kívül az e tevékenységek végzése kapcsán szóba jöhető valamennyi jogterületet, az adatvédelmi jogtól kezdve a polgári jogon, a büntetőjogon és az eljárásjogokon át egészen a társasági jogig és a munkajogig, mindezek mellett kriminalisztikai és lőfegyvertani ismeretek hallgatására is lehetősége nyílik a képzésre jelentkezőknek.

   – MAGÁNBIZTONSÁGI JOGI SZAKJOGÁSZ

   – JOGI SZAKOKLEVELES MAGÁNBIZTONSÁGI SZAKEMBER


2012.11.15. – Beszámoló: előadások a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar hallgatói számára

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Közbiztonsági Tanszék, rendészeti igazgatási-biztonsági szakirány hallgatói számára, november 05-én a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamarában tartotta meg a polgári biztonsági területet ismertető óráit, kamarai szakemberek bevonásával. Német Ferenc elnök „Biztonsági őrök veszélyben” c. előadásával nyitotta meg a programot, amit követett Dr. Baranyi József c. docens TOP Security vezérigazgató h. „A rendezvénybiztosítás veszélyei különös tekintettel a vagyonőrök testi épségére” c., filmekkel színesített beszámolója. A hallgatók megismerték Gyöngy Ernő a Kamara Szakmai Kollégium Élőerős Szekció vezetője, a BITTÓ holding ügyvezetője előadásából, a levetített filmekből, a megtartott szerepjátékok alapján a fegyveres vagyonőrök felkészítésének új módszerét. Ezt követően Eur.Ing. Frank György c. docens a Kamara Szakmai Kollégium elnöke ismertette a lövedékálló védőmellényekben alkalmazott ballisztikai kerámiával végzett laboratóriumi vizsgálatait. Befejezésül, nagy érdeklődés kísérte Szabó Árpád fegyveres szolgálatot ellátó személy-és vagyonőr, mindennapi munkáját bemutató, saját felvételeivel illusztrált „Tengerjáró hajók védelme kalóztámadások ellen az Ádeni öbölben” c. előadását.


2012.11.08. – Példaértékű áldozatsegítő program Csongrád megyében (MTI)

Példaértékű áldozatsegítő és áldozattá válást megelőző program indult Csongrád megyében – jelentette ki a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára csütörtökön, Szegeden a „Nem vagyunk egyedül” című a projekt nyitókonferenciáján. Rétvári Bence elmondta: jelenleg sok hasonló program fut az országban, de ilyen széleskörű összefogásra, melyben a kormányhivatal mellett a rendőrség, a civil személyvédelem, az egyházak, az egyetem és más civil szervezetek is együttműködnek még nem indult az áldozatsegítés körében. Kifejtette: a bűncselekmények jelen vannak az életben, de a társadalmi szolidaritás jegyében el kell követni mindent, hogy az áldozatok szenvedései enyhüljenek, az anyagi és erkölcsi károk csökkenjenek. Minden évben az európai statisztikák szerint a kontinens lakosságának negyede, azaz 125 millió ember kerül kapcsolatba érintettként vagy hozzátartozóként valamilyen bűncselekménnyel. Magyarországon 2011-ben 161 ezer fő lett felderített bűncselekmény áldozata – mondta. Az állam számára a legfontosabb prioritás a polgárok védelme. Ehhez szükséges a 21. századi bűnmegelőzési politika kialakítása, melyben az egyik leglényegesebb terület az áldozattá válás megelőzése. Fontos, hogy az állampolgárok tudatában legyenek a valós veszélyeknek, mire készüljenek is fel. Ebben segítenek az olyan projektek, mint a Csongrád megyei – mondta Rétvári Bence. Magyarország európai viszonylatban is széleskörű szolgáltatási rendszerrel bíró, fejlett áldozatsegítéssel rendelkezik, melynek nyolc fontos eszköze van: az áldozatok tájékoztatása, az érdekérvényesítés segítése, jogi tanácsadás, azonnali pénzügyi segély, állami kárenyhítés, pszichológiai segítség, a rendőrségeken gyermekbarát meghallgató szobák létrehozása, valamint a büntetőeljárás során a sértettet megillető jogok biztosítása. Ez a hazai áldozatsegítési rendszer több ponton megelőzi az uniós követelményeket, hiszen olyan szolgáltatásokat is nyújt, melynek biztosítása nem kötelezettség. A működés során szerzett a hazai tapasztalatok átadásával előremutató szakmai segítséget tudunk nyújtani a tárgyban európai szinten folyó jogalkotó munkában – mondta az államtitkár. A jövőben is kiemelt figyelmet szánnak az áldozattá válás megelőzésére és az áldozatok segítésével kapcsolatos figyelemfelkeltő kampányokra. Ezért is támogatja az állam a Csongrád megyei kezdeményezéshez hasonló programokat. A kétéves program 148 millió forintból valósul meg, melynek vezetője a Csongrád Megyei Kormányhivatal, konzorciumi partnereivel, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitánysággal és a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamarával, valamint együttműködő szervezeteivel, a Szegedi Tudományegyetemmel, a Szeged-Csanádi Katolikus- és a Csongrádi Református Egyházmegyével, és a LÉT – Lakótelepi Emberek Érdekképviseleti Társulásával. Ennek során például interaktív előadássorozat indul a nyugdíjasklubokban, de őket segíti majd a program során létrejövő civil összefogás, az Önkéntes Látogatói Háló is. Hasonló programok lesznek a tanyavilágban. A tanyákon élők és a lakótelepi időskorúak biztonságérzetének növekedését várják a program részeként kiépülő jelzőrendszertől. Létrehozzák a Bűnmegelőzési Információs Pontot is, amely általános – telefonos és személyes – tájékoztatást vállal, valamint több egyetemi képzést is szerveznek – hangzott el a konferencián.


2012.10.24. – Megerősítette az együttműködést az SZVMSZK és a Nemzeti Biztonsági Felügyelet

Gyorsabb és hatékonyabb szakmai kommunikációt, folyamatos információcserét és szakértői segítséget vállal kölcsönösen a Nemzeti Biztonsági Felügyelet és a Személyi, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kamara abban az együttműködési megállapodásban, melyet a szervezetek képviselői október 3-án írtak alá Hajdúszoboszlón a XVII. Országos Tulajdonvédelmi Konferencia keretében. Az együttműködés a folyamatos információcsere útján segíti a Nemzeti Biztonsági Felügyelet munkáját, így gyorsabb és hatékonyabb szakmai kommunikációt eredményezhet, továbbá segíti a kialakítandó terméktanúsítási rendszer általános elfogadtatását is. Az együttműködési megállapodás megkötésével az NBF deklarálja: megbecsüli a hazai biztonsági szakma tapasztalatait és hasznosítani kívánja eredményeit. A megállapodás fontos eleme, hogy az NBF a szakmai munka során igénybe veheti a kamara szakértőinek segítségét az eljárásaiban és a szabályozók kialakításában, illetve az érdeklődésre számot tartó rendezvényeken kölcsönösen megjelenési lehetőséget biztosítanak egymásnak a felek.

Forrás: KIM – NBF


2012.09.10. – Információbiztonság és Kibervédelem (ISCD) konferencia

A KIM háttérintézményeként működő Nemzeti Biztonsági Felügyelet szeptember 3-4-én rendezte meg a második Információbiztonság és Kibervédelem (ISCD) konferenciát, amely egyik felvezető szakmai rendezvénye az idén októberi Budapesti Kibertér Konferenciának. Az esemény az információbiztonság és kibervédelem elméleti és gyakorlati fejlődésének nemzeti és nemzetközi fórumaként szolgál, mind stratégiai, mind pedig vezető szakértői szinten. A kétnapos Balatonőszödön rendezett konferencia célja, hogy magas szintű szakmai és összehasonlító vitáknak teret engedve elősegítse a kiválóságon alapuló együttműködést az állami szektor, a nemzetközi integrációs szervezetek, az ipar, a kritikus infrastruktúra és a tudományos élet szereplői között. A konferencián bemutatták a legújabb, nemzetközi szerződéseket is érintő kibervédelmi trendeket, a jól és a kevéssé ismert, legújabb sérülékenységek kiszűrésének módjait, az információbiztonsági tudatosság relevanciáját, az ipari irányítási (SCADA) rendszerek védelmét különösen a kritikus infrastruktúra tekintetében, valamint a vezető piaci szereplők és alkalmazásfejlesztők biztonsági megoldásait. A konferencia előadóinak valamint résztvevőinek sorában jelentős hazai döntéshozó személyiségek, a biztonságpolitikáért felelős szervezetek képviselői, a ma meghatározó információbiztonsági szolgáltatók vezető szakemberei, a hazai és a külföldi kritikus infrastruktúrák biztonsági vezetői, a jelentős információbiztonsági szolgáltatók vezető szakértői, valamint egyetemi kutatóintézetek képviselői foglaljak helyet. A konferencia gondolatébresztő előadásait Iklódy Gábor, a NATO újszerű kihívásokért felelős főtitkárhelyettese és Zala Mihály a Nemzeti Biztonsági Felügyelet elnöke tartotta meg, a kormányzat képviseletében az eseményen többek között Dr. Szemerkényi Réka, a Miniszterelnökség politikai főtanácsadója és Dr. Kovács Zoltán KIM társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár vett részt, aki elmondta, hogy a kormány felismerte annak szükségességét, hogy a meglévő információs rendszerek védelmi képességét fel kell mérni, össze kell hangolni a hazai és az uniós szempontrendszereket, valamint meg kell védeni a nemzeti adatvagyont és a nemzeti kritikus infrastruktúrát. A kormány felismerésének köszönhetően Magyarországon az elmúlt években teljesen átformálódott a jogszabályi környezet és a védendő értékek köre, valamint előremutató módon 2012 év elején megszületett az új Nemzeti Biztonsági Stratégia is. A Budapesti Kibertér Konferencia 2012. október 4-5-én lesz. A résztvevői kör magas szintjénél és politikai súlyánál fogva a konferencia az idei év kiemelt diplomáciai és szakmai eseménye: 600 nemzetközi kormányzati, vállalati, tudományos és civil résztvevőt, és mintegy 100 sajtóképviselőt várnak a Millenáris Parkba. A Budapesti Kibertér Konferencia résztvevőinek három plenáris ülés, öt tematikus panelbeszélgetés, nyolc műhelyvita, külön ifjúsági fórum és innovációs kiállítás teremt lehetőséget eszmecserére a kibertér nyújtotta gazdasági és társadalmi lehetőségekről, a kiberbiztonság nemzetközi és hazai fejleményeiről-vonatkozásairól és a kiberbűnözés jelentette veszélyekről.

(KIM Sajtó Főosztály)


2012.08.24. – Szakirányú továbbképzések a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán!

   – ADATVÉDELMI SZAKJOGÁSZ szakirányú továbbképzés

   – ADATVÉDELMI SZAKTANÁCSADÓ szakirányú továbbképzés


2012.04.24. – MRTT-BÁH PÁLYÁZAT!

A Magyar Rendészettudományi Társaság (MRTT) Migrációs Tagozata és a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH) pályázatot hirdet olyan pályamunkák elkészítésére, amelyek az állampolgárság, a menekültügy, a legális és illegális migráció történetével, aktuális kérdéseivel, a nemzetközi és hazai jogi szabályozásával, a jogalkalmazás gyakorlati kérdéseivel és problémáival foglalkoznak.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK


2012.04.10. – Az MMK Elektronikus Vagyonvédelmi Szakosztályának taggyűléséről

2012. március 20-án az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész- és Biztonságtechnikai Mérnöki Karán tartották a Magyar Mérnöki Kamara Elektrotechnikai és Épületvillamossági Szakmai Tagozat, Elektronikus Vagyonvédelmi Szakosztályának taggyűlését. Az eseményen a szakma teljes vertikuma képviseltette magát, hozzávetőleg 45 fős létszámmal. Először Tóth Attila köszöntötte a résztvevőket és ismertette a napirendet, majd valamennyi elnök- és elnökségi tagjelölt egy-egy percben mutatkozott be. Ezt követően Kun Gábor, az MMK Elektronikai Tagozat elnöke kifejezte reményét, hogy a szakcsoport működőképes lesz, sőt, eredményeket fog felmutatni. A jövőben, az eddigieken túl, a szakosztály feladatai közé tartozik a tervezői jogosultságok kiadása is. Ezután következett a szavazás, amely érvényes és eredményes volt. Az elnök Cselovszki Zoltán (Szerencsejáték Zrt.) lett, az elnökségben továbbá olyan szakemberek kaptak helyet, mint Tóth Attila (TVT Zrt.), Dr. Horváth Sándor, az Óbudai Egyetem Biztonságtechnikai Mérnöki Karának dékánja, Dr. habil Kovács Tibor a Biztonságtechnikai Intézet vezetője, Jenei László (Multi Alarm Zrt.) és Filkorn József (Seawing Kft.). A jövőben minden elnökségi ülésre a Bánki Donát Gépész- és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Budapest, Népszínház utcai épületében kerül majd sor


2012.03.05. – Kuriózumnak számító ujjnyomat felismerő eszközt mutattak be az Alkalmazott Biometria Intézet (ABI) és a Vagyonvédelmi Kamara munkatársai.

A szakma ugyanis megismerhetett egy exkluzív azonosítót, amely akár kesztyűben, akár víz alatt is képes a személyazonosításra. A szervezők ezt bemutatva, egy ásványvizes üvegből vizet locsoltak a készülékre, míg egy másik társuk megkísérelte leolvastatni ujjnyomatát. A készülék eredményesen vizsgázott és a vízsugarak ellenére sikeresen leolvasta az ujjnyomatot. Az Alkalmazott Biometria Intézet és a Vagyonvédelmi Kamara sajtótájékoztatóval egybekötött szakmai bemutatót tartott 2012. március 1-jén, az Óbudai Egyetem, Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar épületében. A bemutatón Fehér András az ABI egyik alapítója köszöntőjében elmondta: a személyazonosításra használt eszközök ilyen összeállításban egyszerre talán a világon csak itt láthatóak. Dr. Horváth Sándor, a kar dékánja köszöntötte az egybegyűlteket, és bejelentette: létrejött a Biztonságtudományi Doktori Iskola és továbbra is sikeresen működik a biztonság mérnöki mesterszak. A szakma képviselőit a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke az újraválasztott Német Ferenc, köszöntötte. A nemrégiben a kamara, és az egyetem között létrejött együttműködési szerződést említette az elnök, amelynek köszönhetően a tudomány képviselőinek lehetősége van együttműködni a szakemberekkel. Köszönetét fejezte ki a fiatal innovatív szakértőknek, hogy megosztják tudásukat a nagyközönséggel. Dr. Kovács Tibor, egyetemi docens kronologikus sorrendben ismertette a daktiloszkópia legfőbb fejlődési pontjait. A pár perces előadásban elhangzott a kézgeometria, a két és háromdimenziós arcfelismerés, az ujjnyomat vétel és a mindezekkel felmerülő adatvédelmi aggályok. A professzor úr legnagyobb problémaforrásnak a feladat orientációs alkalmazást vélte, azaz, hogy milyen esetben, mely eszközök használata a legmegfelelőbb. Otti Csaba, magánbiztonsági szakértő összefoglalót tartott az Alkalmazott Biometriai Intézet feladatairól és ismertette céljaikat. Ezek szerint legfontosabb: egy olyan szakmai műhely létrehozása, amely kezdetben az alkalmazott biometria világát lesz hivatott a döntéshozók, biztonságtechnikai szakemberek és minden a téma iránt érdeklődőnek magas szakmai színvonalon bemutatni és oktatni. A szervezők egy interaktív meglepetéssel is készültek a rendezvényre. A szomszéd teremben ugyanis teljes skálája megtalálható volt a legkülönfélébb biometrikus technológiáknak. A vendégek kedvükre kipróbálhatták az eszközöket, és kérdéseket intézhettek az intézet tagjaihoz.


2012.03.01. – Magyarok a cseh biztonságtechnikai kiállításon

Prágában február 17-19. között tartották a PRAGOALARM cseh biztonságtechnikai kiállítást, melyen 3 magyar cég (LDSZ, WM Rendszerház, UMIRS = Z MAX ) 7 magyar gyártó termékeit (DIRCON, VILLBAU, WM Rendszerház, REDFRED, MAKRAI, UMIRS, fémházak) mutatta be.

Az SZVMSZK támogatta az LDSZ megjelenését Prágában.


2012.01.27. – Besegít a szegedi adatvédelmi képzésbe a vagyonvédelmi kamara

A Szegedi Tudományegyetem jogi kara és a vagyonvédelmi kamara megállapodást kötött, hogy az adatvédelmi szakjogász, illetve szakértő képzésekben együttműködnek. A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Szociális Jogi Tanszéke, valamint a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara megállapodást írt alá a szerdai napon. A kontraktust több hétig tartó egyeztetés előzte meg. Ennek értelmében a Kamara kérésének megfelelően a tanszék az SZTE ÁJTK keretében működő adatvédelmi szakjogász és adatvédelmi szakértő szakirányú, posztrgaduális továbbképzésben (melyek elsőként Szegeden indultak az országban) létrehoz egy önálló modult, mely a vagyonvédelem és a magánnyomozás adatvédelmi kérdéseit oktatja. „Az adatvédelem az utóbbi időszakban gyökeresen átalakult Magyarországon. Manapság egyre gyakrabban merülnek fel különböző vagyonvédelemmel kapcsolatos munkaterületeken is adatvédelmi kérdések. Ezért gondoltuk úgy, hogy a SZTE jogi karával szervezett keretek között is együttműködünk az adatvédelmi szakjogász, adatvédelmi szakértő képzésekben a vagyonvédelem és a magánnyomozás területeit érintő adatvédelem oktatására” – nyilatkozta portálunknak Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke. A szerződés kitér többek között arra is, hogy a tanszék és a kamara közösen dolgoz ki segédanyagot az oktatásra, illetve a gyakorlatokra a kamara ajánlja ki a szegedi hallgatókat.


2012.01.11. – TÖRLÉS!

FIGYELEM! A következő hetek folyamán honlapunk – www.szakmaikamara.hu – névjegyzékeiből törlünk minden olyan Magánnyomozót, Sportrendezvény biztosítása vizsgázottat, Tervezőt, Vállalkozást, Vizsgabizottsági képviselőt, akik nem nyilatkoztak a Kamarai tagságuk fenntartásáról! Továbbá törölni fogjuk minden nyilatkozatot nem tevő honlapra regisztrált felhasználónkat. MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!


2012.01.02. – A képmás vagy hangfelvétel készítéséhez a hozzájárulás ráutaló magatartással is megoldható

ÍTÉLŐTÁBLÁK ESETI DÖNTÉSEI

A képmás vagy hangfelvétel készítéséhez a hozzájárulás ráutaló magatartással is megoldható. Ilyen ráutaló magatartásnak minősül, ha az érintett személy tudja, hogy abban a helyiségben, ahová belép, felvétel készül, vagy készülhet. Ha az áruház teljes területén kamerás megfigyelés zajlik – „kamerával megfigyelt terület” -, az alkalmazott azáltal, hogy a szolgálati bejáraton keresztül az áruháznak az alkalmazottak számára nyitva álló helyiségbe belépett, ráutaló magatartással hozzájárulását adja a kép- és hangfelvétel készítéséhez.

A TELJES CIKK MEGTEKINTÉSE…


2011.08.31. – Rendőrségi vagyonvédelmi program indult

A megyében elszaporodott betöréses lopások visszaszorítása érdekében hosszú távú vagyonvédelmi programot indít a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság (PMRFK); az első szakaszban főként az otthon lévő kismamákat és időseket szólítják meg – közölte a főkapitányság bűnmegelőzési osztályának munkatársa pénteken. Osztoicsné Czéder Andrea elmondta, hogy az országban egyedülálló program részeként 257 gyermekorvosi rendelőbe, illetve védőnői szolgálathoz helyeznek ki plakátokat és szórólapokat havonta változó tartalommal. Több védőnő vállalta a szóróanyag kézbesítését is. A nyomtatványokon vagyonvédelmi ajánlásokat, ötleteket adnak, de kiterjesztik a jelenleg több településen, lakótelepen sikerrel működő „szomszédok egymásért” mozgalmat is. Ennek lényege, hogy a napközben többnyire otthontartózkodó kismamák és idős emberek figyelőszolgálatot tartanak fenn, az 5-25 fős közösségek tagjai felváltva figyelik a lépcsőházakat, a közös pincéket, illetve a háztömbök környékét – magyarázta a rendőr őrnagy. A PMRFK az elbir@pest.police.hu e-mail címen várja a vagyonvédelemmel kapcsolatos lakossági kérdéseket, és a vagyonvédelmi eszközök beszerzésével összefüggő tanácsokat is ad. A programot később a gyermek- és ifjúságvédelemi területre is kiterjesztik, egyebek mellett a biztonságos közlekedésre és a droghasználat megelőzésére helyezve a hangsúlyt – mondta Osztoicsné Czéder Andrea.


2011.08.01. – Prof. Popper György – az IBSSA elnöke levele az IBSSA tagjai és partner szervezetei részére a terrorcselekményekkel kapcsolatban


2011.06.01. – SZVMSZK Országos Küldöttgyűlés

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 2011. május 27-én megtartotta Országos Küldöttgyűlését melyen részt vett Dr. Eiselt György szabályozási és koordinációs és helyettes államtitkár úr is. A Küldöttek értékelték az elmúlt év munkáját, a bizottságok beszámolóit, jóváhagyták a következő év pénzügyi tervét. Német Ferenc elnök beszámolt a már elvégzett és jövőben várható feladatokról. A küldöttgyűlés az elnökség beszámolójának elfogadásakor egyszerre arról is szavazott, hogy a korábbi években kijelölt célok és elvégzett feladatok olyan irányba mutatnak, amelyen érdemes tovább lépni. A tagság támogatásának megnyerése érdekében bővítik a Kamara mozgásterét és olyan lehetőségeket teremtenek, amelyek kívánatossá teszik a tagsági viszony kialakítását, illetve fenntartását. Nemzetközi kapcsolataikban nagyobb hangsúlyt fektetnek a kezdeményező pozíció betöltésére, amelynek hatására elérhető, hogy az Európai Parlament, Tanács és Bizottság által meghozott, szakmát érintő döntések valóban a szakma elvárásaihoz és nem a vélt elképzelésekhez igazodjanak. Egyöntetűen egyetértettek abban, hogy folytatni kell a tárgyalásokat a rendészeti kormányzattal, megőrzendő az eddig kivívott eredményeket, hogy jogszabály segítse a rendvédelem magánszférájában tevékenykedők közösséghez való tartozását. Szükséges, hogy a megtépázott társadalmi béke helyreállításához a vagyonőr társadalom is aktívan járuljon hozzá, és ne a zavart, megosztást erősítsük. „A kamara ereje, súlya eddig is létszámából, szakmai tudásából, tapasztalatából politikamentes, szakmai megnyilvánulásaiból fakadt. Ha ezen az úton halad tovább, akkor nem csak a kamarának, hanem a magánbiztonsági iparágnak, az egyes vagyonőröknek, a magyar társadalom építőköveinek lesz biztos jövője”- mondta Német Ferenc.


2011.03.25. – Adomány a tragikus balesetben elhunyt biztonsági őr özvegyének

Segítség a dunakeszi repülőnapon elhunyt biztonsági őr családjának. A budapesti szakmai kamara adományt nyújtott át az áldozat özvegyének. Másfél évvel ezelőtt, a dunakeszi repülőnapon egy, a helyszínen dolgozó 59 éves biztonsági őr az életét vesztette. A szolgálatteljesítés közben elhunyt őr a repülőtéren dolgozott, amikor egy Zlin-142 típusú kisrepülőgép egy hirtelen széllökés miatt lezuhant. A gép pilótája és a repülős bemutató egyik nézője súlyosan megsérült, ám a biztonsági őr életét a helyszínre kiérkezett mentők már nem tudták megmenteni. Az áldozat tagja volt a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara (SzVMSzK) Budapesti Szervezetének, a szakmában dolgozók érdekvédelmi köztestületének. Barátai és kollégái lelkiismeretes munkatársnak és gondos családapának ismerték. Vörös László özvegye és két gyermeke a baleset óta eltelt időszakban sem tudta feldolgozni a tragédiát, és a család anyagilag is nehéz helyzetbe került. Az SzVMSzK Budapesti Szervezete minden rendelkezésére álló eszközzel védeni igyekszik tagjai érdekeit, jogaik érvényesülését. A tragikus körülmények között elhunyt tagtársunk emléke előtt tisztelegve az elnökség úgy döntött, hogy családját 300 ezer Ft adománnyal támogatja. A döntéshozók szándéka szerint a támogatás a lehető legjobb helyre kerül és ha kis mértékben is, de hozzájárulhat a nehézségek áthidalásához és a család további boldogulásához. Az adomány a Budapesti Szervezet székhelyén 2011. március 24-én, 14.00 órakor került átadásra özv. Vörös Lászlóné részére.


2011.03.18. – Az  SZVMSZK üdvözli a szórakozóhelyek biztonsága érdekében meghozott új kormányrendelet hatályba lépését.

Német Ferenc, a Kamara elnökének szavai szerint az új rendelet végrehajtásával egyszerre válik biztonságosabbá a szórakoztatóipar és tisztul a magánbiztonsági ágazat, amelyben ma az építőiparéhoz hasonló mértékű a fekete foglalkoztatás. Az elnök felajánlotta, hogy a Kamara Országos Szervezete a kormányrendeletben is szereplő biztonsági terv elkészítéséhez segítséget ad minden hozzá forduló szórakozóhelynek vagy biztonsági vállalkozásnak és kezdeményezi a rendezvénybiztonsági képzés volumenének bővítését.


2011.03.16. – A Kormány 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelete a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről


2011.03.11. – Sikeresnek értékelték az ORFK és az SZVMSZK együttműködését

A Kamara elnökségi ülésének keretében értékelték az ORFK és az SzVMSzK együttműködését a Rendőrség és a kamara képviselői. Dr. Kincses Ildikó a 2011-es év kihívásairól is szót ejtett, megjegyezve, hogy a korábbi évek sikereire támaszkodva a Rendőrség idén is számít a magánbiztonsági ágazatot koordináló Kamara szakmai segítségére. Dr. Kincses Ildikó rendőr dandártábornok asszony és Povázsai Sándor rendőr alezredes úr vettek részt a Kamara rendes elnökségi ülésén, ahol a 2010-es év értékelésén túl a 2011-es kihívások is szóba kerültek. Német Ferenc, a Kamara elnöke kiemelte, hogy a korábbi évek gyakorlatához képest, amelyben a két szervezet együttműködése alapvetően az adminisztratív feladatokra korlátozódott, az elmúlt években egyre több területen, gyakorlati formát is öltött. Az elnök szavai szerint a bűnmegelőzésben és a lakossági tájékoztatásban megjelenő magánbiztonsági kezdeményezések és a közrendvédelem területén tapasztalható együttműködést érdemes tovább építeni. Előbbieken túl sajnálattal említette a West Balkán tragédiát, amelynek kapcsán felállított vizsgáló bizottság munkájába a Kamara is bekapcsolódott. Német Ferenc szerint a hivatásos rendvédelem és a magánbiztonság folyamatos együttműködése új szemléletet alapozhat meg. Kincses Ildikó a 2011-es feladatok közül az új rendőrhatósági igazolványok kiadásának fontosságát is megemlítette, amelyben segítséget kér a Kamara országos és területi szervezeteitől. A rendőri vezető hozzátette, az ágazat átláthatósága miatt is fontos, hogy a magánbiztonság minden érintettje eleget tegyen ezirányú kötelezettségének. 


2011.02.08. – Ne legyünk a bűnözök célpontjai!

Megelőzéssel nehezítsük meg a bűnözők dolgát, hogy ne váljunk áldozattá! – TOVÁBBI RÉSZLETEK


2011.02.03. – Nem Unió ellenes a kötelező kamarai tagság (MTI)

Nem ellentétes az Európai Unió jogelemeivel az a magyar szabályozás, amely ügyvédi kamarai tagság kötelezettségét írja elő ahhoz, hogy a szakma külföldi gyakorlói Magyarországon ügyvéd megnevezés alatt nyújthassák szolgáltatásaikat – mondta ki csütörtökön az Európai Unió Bírósága. Az ügy egy német ügyvéd esete nyomán, a Fővárosi Ítélőtábla megkeresése alapján került a luxemburgi székhelyű EU-intézményhez. Az uniós jog értelmében a valamely tagállamban ügyvédi tevékenység folytatására jogosultak a szakmát a többi tagállamban is gyakorolhatják, de továbbra is csak a saját tagállamuk szerinti szakmai megnevezésüket (német ügyvédek esetében a Rechtsanwalt titulust) használhatják. Amennyiben egy külföldi személy ügyvéd megnevezés alatt is szeretné nyújtani szolgáltatásait, úgy felvételét kell kérnie a magyar ügyvédi kamarába. Ehhez viszont a magyar joggal kapcsolatos szakmai gyakorlat megszerzését és a magyar nyelv megfelelő szintű ismeretét kell bizonyítania. A Magyarországon Rechtsanwaltként tevékenykedő Donat Cornelius Ebert német ügyvéd véleménye szerint viszont hazánk nem megfelelően ültette át a magyar jogba a felsőfokú diplomák elismeréséről szóló irányelvet, mivel elmulasztotta meghatározni az irányelvben rögzített szakmai adaptációs időszak vagy alkalmassági vizsga teljesítésének feltételeit. Emiatt szerinte a Németországban kiállított ügyvédi oklevelét Magyarországnak el kell ismernie, és fel kell őt jogosítania az ügyvéd cím használatára. Az ügyvédi kamara szerint azonban Magyarország az ügyvédekről szóló közösségi irányelv átültetésével teljesítette az uniós jogból eredő kötelezettségeit. A bíróság ítéletében azt mondta ki: nem ellentétes az uniós irányelvekkel az a nemzeti szabályozás, amely „az ügyvédi hivatásnak a fogadó tagállam ügyvédi címével történő gyakorlása céljából az ügyvédi kamarához hasonló szervezetbeli tagság kötelezettségét írja elő”.


2011.01.19. – West Balkán – Diszkótragédia

Titokzatos cég biztosított – TV2 – Tények – Az utcáról toborzott biztonsági emberek – volt rendőrök és kidobók – felügyelték a tragédiával végződött bulit a West Balkánban, így tudja a Tények. A Vagyonvédelmi Kamaránál azt mondják, nem tudnak arról, hogy a szombati partit bejelentett cég biztosította volna. Egy biztonsági cég ugyan telefonszámmal hirdeti magát a West Balkán előtt, de a megadott számon nincs előfizető és a cég székhelyén se találni senkit.

Diszkótragédia – A rendezvények felénél nem adnak a biztonságra – DunaTV – Közbeszéd – Nyolcszor annyi – tíz helyett nyolcvan-száz – biztonsági embernek kellett volna felügyelnie szakmai szabályok szerint azt a hétvégi, háromezer fős rendezvényt, ahol három fiatal életét vesztette a tömegben – nyilatkozta Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Szervezetének elnöke a Duna Televízió Közbeszéd című műsorában hétfő este.

Nem tudják, milyen őrök védték a West Balkánt – HírTV – A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara sem tudja, hogy milyen biztonsági őrök védték a West Balkánt a szombati rendezvény alatt. A kamara elnöke Rájátszás című műsorunkban azt mondta: nem találtak egy céget sem, amelyiket szerződtették volna a feladatra. Német Ferenc úgy tudja: a 3 ezer fős rendezvényre mindössze tíz biztonsági ember vigyázott. A biztonsági emberek szerződtetése a rendezvény szervezőjének a feladata, a jogszabály szerint a tűzriadótervről előtt oktatást kellett volna rendezni nekik.