Különleges jogkör személy- és vagyonőrök számára

Tisztelt Kamarai tagok,

Az 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 5. bekezdés 8.§ alapján a korábban a személy és vagyonőrök számára biztosított különleges jogkör gyakorlásának a lehetőségét 2021 február 8-ig meghosszabbították:


5. A személy- és vagyonőrökre vonatkozó eltérő szabályok

8. § Az egészségügyi készlet megóvása érdekében eljáró vagyonőr a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvényben (a továbbiakban: Szvmt.) meghatározott jogkörét gyakorolja azzal az eltéréssel, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával jogosult az érintett beleegyezése nélkül ruházat, csomag, jármű átvizsgálására az Szvmt. 28. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek hiányában is.”


Kérjük, hogy a tevékenység gyakorlása során fordítsanak kiemelt figyelmet az érintettek személyiségi, és különösen az Adatvédelemmel kapcsolatos jogaira!

 

Jó egészséget kívánva,

Antal Tibor
Adatvédelmi tisztviselő
SzVMSzK