Magyar Biztonságvédelmi PANTHEON


Dr. Fialka György, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke,
a Magyar Biztonságvédelmi PANTHEON tagja!


Majd’ mindenki ismer olyan kollégát, aki szakmai életútja során maradandót alkotott, „sokat tett le az asztalra”. Mindemellett, nem csupán a saját és cége javára tevékenykedett, de a magánbiztonsági iparág fejlődése, sikere és társadalmi elismertsége érdekében is.

A magyar magánbiztonsági iparágat, a technikai és az élőerős szolgáltató cégeket, a szaktudást rendszerező és átadó oktatási intézményeket, érdekképviseleti szervezeteket elhivatott szakemberek hozták létre, akik számára élethivatást jelent a biztonság. Kötelességünk megemlíteni azokat is, akik a megrendelői oldalon védik a vagyon és élet biztonságát szorosan együttműködve az iparág többi képviselőjével.

A SecuriFocus megalapította a Magyar Biztonságvédelmi PANTHEON-t, a hazai biztonsági iparág „hírességeinek csarnokát”, ahol a szakma ismert és széles körben elismert kiválóságai kapnak örök helyet. A PANTHEON tagság a biztonságszakmai közösség nagyrabecsülését és a kiválasztott személy szakmai életútjának elismerését jelképezi.Dr. Fialka György

1951-ben született Budapesten. 1969-ben érettségizett az Egressy Gábor Gimnáziumban.1973-ban került a Belügyminisztérium állományába, 1976-tól hivatásos tiszt. 1980-ban a Budapesti Műszaki Egyetemen villamosmérnöki diplomát szerez. Az állambiztonság szakterületén tölt be szakmai vezetői beosztásokat. 1987-től a Rendőrtiszti Főiskola AB tanszékén kabinetvezető tanár, adjunktus. 1989-ben elvégzi a Rendőrtiszti Főiskola kiegészítő szakát.

1990-től a Nemzetbiztonsági Hivatal Tanintézetének Szaktudományi Tanszékvezetője. 1993-tól az ORFK vezetője biztonsági főtanácsadója.

1995-ben a vált a belügyminisztériumi munkakörből a magánbiztonság területére a GE Budapest Bank biztonsági igazgatói posztját tölti be 2014 végéig.

2003-2014 között a Magyar Bankszövetség bankbiztonsági munkacsoport vezetője.

2005-2017 a Magyar Biztonsági Vezetők Egyesületének elnöke.

2017-től a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara országos elnöke.

2007-től aktív szerepet vállal a magánbiztonsági felsőfokú képzés kialakításában. 2015-ben a Biztonságtudományok Doktora PhD fokozatot szerez, 2018-ban címzetes egyetemi docens kinevezést kap.

Szakmája és hobbija a biztonság.