MEGHÍVÓ – területi küldöttválasztó gyűlésre


MEGHÍVÓ

AZ SZVMSZK VESZPRÉM MEGYEI SZERVEZETE

TERÜLETI KÜLDÖTTVÁLASZTÓ GYŰLÉSÉRE


A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Elnöksége – a Választási Szabályzat 2/f. pontja alapján – úgy határozott, hogy a területi szervezetei 2017. március 3,4,5-én tartják a Választási Szabályzat 2/a. pontjában meghatározott választást.


A Veszprém Megyei Szervezet területi küldöttválasztó gyűlés időpontja:

 2017. március 4-én (szombat) 10.00 óra

A területi küldöttválasztó gyűlés helyszíne:
Alliance Innovációs Centrum 8200 Veszprém, Csererdei u 23.
(Bakony Művek volt Oktatási Központja)

A választás célja:
A területi küldöttek és a területi tisztségviselők megválasztása.


Felhívjuk a figyelmét, hogy az SZVMSZK Választási Szabályzat 6. pontja értelmében:

A választáson való részvételre az a tag jogosult,

 • akivel szemben nem állapíthatók meg a 8., illetve a 14. pontban meghatározott kizáró körülmények, illetve
 • aki a választási évben február 15-ig a tagsági díjfizetési kötelezettségét maradéktalanul teljesítette

Ön a választójoga alapján – a Választási Szabályzatban írt keretek között – jelölést tehet, továbbá szavazhat a választással elnyerhető megbízatást betöltők személyére, illetőleg az ilyen megbízatásra jelölhető és választható.

Kérjük, hogy a választásra hozza magával fényképes személyazonosító igazolványa mellett a 2017. évre érvényesített kamarai tagsági igazolványát, valamint a rendőrség által kiadott érvényes szakmai igazolványát.

Választási Szabályzat 45. pont: A küldöttek személyének azonosítása fényképes igazolványuk alapján, mandátumuk vizsgálata pedig kamarai tagsági igazolványuk, a rendőrség által kiadott érvényes szakmai igazolványuk, valamint a kamarai küldöttnévsor alapján történik.


A területi küldöttválasztó gyűlés napirendje:

 • A területi küldöttválasztó gyűlés megnyitása, határozatképesség megvizsgálása, megállapítása.
 • Területi küldöttválasztó gyűlés tisztségviselőinek megválasztása nyílt szavazással.
 • A területi szervezet elnökének, majd a jelenlévő kamarai tagok javaslata a területi küldöttjelöltekre. Nyílt szavazás a szavazólapra kerülésről.
 • Titkos szavazás a területi küldöttekre.
 • Szavazatszámlálás és a titkos szavazás eredményének kihirdetése.
  (A területi küldöttek és pótküldöttek névsorának megállapítás és kihirdetése)

A területi küldöttválasztó gyűlés résztvevői a választáson megjelent, választásra jogosult kamarai tagok.

Választási Szabályzat 51. pont: A titkos szavazás eredményének kihirdetését követő két órán belül meg kell tartani a területi küldöttgyűlést, amelyen az 50/d. pont alapján megválasztott küldöttek vesznek részt.


A területi tisztségviselő-választó küldöttgyűlés napirendje:

 • A területi küldöttgyűlés megnyitása, határozatképesség megvizsgálása, megállapítása.
 • A területi küldöttgyűlés tisztségviselőinek megválasztása nyílt szavazással.
 • A területi elnökség, etikai bizottság, pénzügyi ellenőrző bizottság létszámának meghatározása.
 • Területi szervezet elnökének megválasztása titkos szavazással.
 • Területi etikai bizottság elnökének megválasztása titkos szavazással.
 • Pénzügyi ellenőrző bizottság elnökének megválasztása titkos szavazással.
 • Területi szervezet alelnökeinek megválasztása titkos szavazással.
 • Területi szervezet további tisztségviselőinek (etikai bizottság és pénzügyi ellenőrző bizottság tagjainak) megválasztása titkos szavazással.
 • Országos küldöttek megválasztása titkos szavazással.
 • Területi választási bizottság, jelölő bizottság, szavazatszámláló bizottság és mandátumvizsgáló bizottság elnökeinek, tagjainak megválasztása nyílt szavazással.
 • Szavazatszámlálás és a titkos szavazások eredményének kihirdetése.          

Határozatképtelenség miatt megismételt területi küldöttválasztó gyűlést ugyanazon a helyszínen és napirenddel 2017. március 4.-én (szombat) 10:30 órára hívjuk össze, amely létszámkorlátozás nélkül határozatképes.

 

Veszprém, 2017. február 16.

SZVMSZK Veszprém Megyei Szervezete
Választási Bizottság