Minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2023.


A belügyminiszter közleménye
a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2023. évi összegéről

A vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj éves változásáról és a megállapítására vonatkozó eljárási szabályokról szóló 374/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (1) bekezdése szerint „A rezsióradíj tárgyévre számított összege – ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – a 2022. évtől minden évben az előző évben irányadó rezsióradíjnak a tárgyévi garantált bérminimum órabér alkalmazására irányadó összegének előző évhez viszonyított növekménye arányában növelt összege.” A Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése alapján „A tárgyévre irányadó rezsióradíj (1) bekezdés szerinti összegéről az élet és vagyonbiztonság védelméért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Magyar Közlönyben közleményt tesz közzé.”

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 20/2021. (I. 28.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdéséből, valamint a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 703/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdéséből következően a 2022. évre vonatkozó, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvény szerinti minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 2938 forint/óra volt.

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 703/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése, valamint a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 573/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a 2023. évi garantált bérminimum összege a 2022. évi összeghez képest 14%-kal megemelkedett.

Fentiekre tekintettel – a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében rögzített, a fentiekben idézett jogszabályi automatizmus alapján – megállapítom, hogy a 2023. évre vonatkozó, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvény szerinti minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 3349 forint/óra.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter


A MAGYAR KÖZLÖNY MEGTEKINTÉSE