Rendezvények 2014-2015.


2015.12.02-03. – Tudomány és magánbiztonság

Tudományos diákköri konferencia zajlott le december 2-3-án a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán. A TDK megmérettetési lehetőség a hallgatók számára, akik megismerkedhettek a tudományos munka követelményeivel. A legjobban sikerült dolgozatok elkészítői tovább jutnak az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára. A tét az NKE hallgatói és oktatói számára nem csekély: 2017-ben az NKE ad otthont az OTDK Had- és Rendészettudományi szekciójának. A Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék számára kiemelkedő siker, hogy sikerült önálló szekciót alapítani, melyhez kapcsolódóan idén 6 dolgozat is született. A beérkezett pályamunkák közül az első három helyezett és a különdíjas dolgozat tovább jut az OTDK-ra.

A magánbiztonsági szekció dobogós, díjazott alkotásai az alábbiak:

 • Nagy Sándor: A személy- és vagyonőr, a polgárőr, valamint a rendőr intézkedési kötelezettsége. (Elhatárolás, intézkedéseik jogszerűsége, szakszerűsége) konzulens: Dr. Christián László tanszékvezető egyetemi docens. Külön megemlítendő, hogy nevezett hallgató az összes karit TDK-s dolgozat közül a közül a legmagasabb pontszámot érte el.
 • Bártfai Fanni: A munkavállalók oktatása, mint az IT-védelem egyik alappillére. Konzulens: Dr. Gáspár Miklós.
 • Lövei Eszter: Mi civilben szolgálunk és védünk. Kutyák az önkormányzati és magánbiztonsági cégek szolgálatában. Konzulens: Dr. Pálinkás András.

Külön díjat kapott Schuler Soma: Üzlet vagy hivatás? Harcosok a jogon innen és túl. Konzulens: Dr. Christián László tanszékvezető egyetemi docens. A pályamunkákat három-tagú független zsűri minősítette, melynek elnöke Prof. Dr. Kondorosi Ferenc, tagjai pedig Fialka György MBVE elnök és Német Ferenc, a vagyonvédelmi kamara elnöke voltak.


2015.12.02. – Drónok és biztonságtechnika

Kamaránk Fejér Megyei Területi Szervezeténél az éves munkatervnek megfelelően 2015. december 2-án került sor a biztonságtechnikai tervezők és szerelők továbbképzésére. A dróntechnika ismertetésével és gyakorlati bemutatásával nagyon érdekes és újszerű témát sikerült továbbképzésként választani, amit az ötven főt meghaladó érdeklődő is bizonyít.

Két előadás hangzott el:

 • A drónok és a biztonságtechnika, fejlesztések a HM EI Zrt-nél. (Szilvágyi Tibor dr. HM EI Zrt.)
 • A drónok alkalmazásának lehetőségei. (Kőszegi Péter Umirs Europe Kft. műszaki igazgató)

Az előadások után a börgöndi repülőtéren a HM EI Zrt. munkatársai tartottak gyakorlati bemutatót. A résztvevők elektromos, robbanómotoros és sugárhajtású pilótanélküli repülőeszközökkel, valamint az ezek irányítására szolgáló technikai berendezésekkel is megismerkedhettek. Igazi látványosságot jelentett és egyben nagy sikert aratott a drónok repülési bemutatója. Nem csoda, hogy ez a rendezvény komoly sajtóérdeklődést is kiváltott. 


2015.11.25. Tudományos munka segíti a magánbiztonság jobb társadalmi megítélését

Az elmúlt évben eszkalálódott migrációs hullám, és a novemberi párizsi terrorcselekmények tükrében különösen felértékelődik a magánbiztonság szerepe Európában éppúgy, mint Magyarországon, hiszen a rendőrség önmagában és egyedül nem képes garantálni az állampolgárok teljes körű biztonságát. Mindehhez azonban nem csupán átfogó, európai szintű ágazati szabályozásra, de a vagyonőrök társadalmi megítélésének javítására is szükség van. Ez utóbbi pedig nem lehetséges anélkül, hogy létre ne jönne az ágazat tudományos szakmai háttere – hangzott el a magánbiztonság társadalmi megítélését vizsgáló, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán (NKE RTK) rendezett múlt heti konferencián. A vagyonőrök társadalmi megítélése attól függ, hogy kit kérdezünk meg erről – hangzott el az NKE RTK Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszéke és a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara (SZVMSZK) által közösen szervezett konferencián. Német Ferenc, a kamara elnöke szerint senki nem vitatja, hogy vagyonőrökre szükség van, kritikával pedig legtöbbször azok illetik a biztonsági őröket, akik valamilyen incidensbe keveredtek velük. Az NKE RTK MÖRT és az SZVMSZK közös konferenciáján Boda József vezérőrnagy, a Rendészettudományi Kar dékánja hangsúlyozta: meg kell teremteni a magánbiztonság tudományos hátterét Magyarországon, valamint tudományos értékű kutatásokat kell végezni az ágazat társadalmi szerepéről. Mint arra Boda rámutatott: a rendőrség egyedül és önmagában nem képes biztosítani az állampolgárok teljes körű biztonságát, ehhez pedig szükség van a civil szervezetekre éppúgy, mint a magánbiztonsági piac szereplőire is. A rendezvényen tartott előadásában Német Ferenc, a szakmai kamara elnöke az elmúlt időszakban a hazai magánbiztonsági piacot érintő változások közül kiemelte a panaszkezelési gyakorlat változását. A korábbi gyakorlatot tavaly év elején megyei és országos szintű, panaszkezelés váltotta fel, a vagyonőrök intézkedéseivel kapcsolatos állampolgári észrevételek és ügyek kezelése ezzel az SZVMSZK hatáskörébe került. Német szerint az azóta benyújtott, több száz panaszt sikeresen tudták kezelni a kamaránál, így ezek az ügyek nem kerültek bírósági szakaszba, az SZVMSZK sikerrel töltötte be „mediátori” szerepét. A kamara elnöke rámutatott: sok esetben maguk a biztonsági őrök tettek panaszt munkáltatójukkal szemben, és az SZVMSZK közreműködésének köszönhetően a munkaügyi és a foglalkoztatást érintő panaszokat sem kellett jogi útra terelni. Mindazonáltal a szakmai kamara is szeretné, ha friss, aktuális tanulmányok készülnének a vagyonőrök társadalmi megítéléséről. A jó tapasztalatokból, illetve a piacon látható jó gyakorlatokból (best practice) olyan rendszert kell képezni, amely a szakma egészére nézve előrelépést jelenthet. E tekintetben Német szerint példaértékű volt a néhány éve a bankbiztonsági területen indult hasonló kezdeményezés. Christián László, az NKE RTK Magánbiztonsági Tanszékének vezetője elmondta, hogy az NKE RTK-n a megújuló biztonsági szakirányon olyan korszerű, a piacon is jól hasznosítható ismereteket igyekeznek átadni a nappali és levelezős hallgatóknak, mint például a kibervédelem, az adatvédelem, a magánnyomozás vagy az üzleti hírszerzés. Összesen negyven tantárgy járja körül a magánbiztonság különböző szakterületeit, az öt fő tárgyat pedig már teljesen új tankönyvekből oktatják a felkészült oktatók. A tanszék eddig tíz magánbiztonsági céggel, szakmai partnerrel, valamint önkormányzati rendészeti szervvel kötött együttműködési megállapodást, akik közül többen nem csupán szakmailag, de pénzügyileg is támogatják a biztonsági szakirányú egyetemi képzést. A tanszékvezető szerint a magánbiztonsági képzés számára a magánbiztonsági piac számít „megrendelőnek” hiszen az intézmény a szakma számára képez szakembereket. Ebből kifolyólag a magánbiztonsági vállalatok észrevételei alapján finomítják a konkrét oktatást, a tananyagot. A tanszékvezető szerint Magyarországon is meg kell teremteni a magánbiztonság szakirodalmát a tudományos utánpótlás nevelése érdekében. Christián szerint napjainkban a magánbiztonság szerepe és piaci is vitathatatlanul megnőtt, nemzetközi viszonylatban öt-tíz százalék körüli bővülésről lehet beszélni. Éppen ezért olyan alapos, átfogó helyzetértékelés kell, amiből következtetni lehet arra, hogy mi az elvárás a magánbiztonsággal szemben. A privát biztonsági szolgálatok társadalmi megítélése olyan sarokpont, amivel Magyarországon is foglalkozni kell. Ugyanakkor nem elhanyagolható szempont a vagyonőrök képzése sem, hiszen 2009-es kutatás szerint a hazai magánbiztonságban foglalkoztatottak ötven százalékának még érettségije sem volt, az egyetemet végzettek aránya pedig mindössze két százalék volt. A tanszékvezető és egy amerikai professzor közös, aktuális magánbiztonság társadalmi megítélését vizsgáló kutatásából az derül ki, hogy a rendőrséggel összehasonlítva a vagyonőrök teljesítményét kevésbé pozitívan ítéli meg a lakosság. A biztonsági őrök megítélése igencsak vegyes képet mutat, az viszont a külföldi kutatásokból jól látható, hogy az emberek viszonylag keveset tudnak a vagyonőrök munkájáról. A paradigmaváltásnak a szakszerűség és a jogszerűség irányába történő elmozdulásnak kell lennie – hangsúlyozta előadásában Christián. A szakember szerint a párizsi terrorcselekmények és az elmúlt egy év eseményei nyomán a biztonság iránti egyéni igény össztársadalmi szinten is fokozódik, mindez pedig felértékeli a magánbiztonság lehetőségeit. A tanszékvezető szerint ugyanakkor az Európai Unió egészének régi adóssága egy általános, a magánbiztonságot összeurópai szinten megközelítő szabályozás megalkotása. Janza Frigyes vezérőrnagy, az NKE Fenntartói Testületének tagja előadásában hangsúlyozta: a testület mindent elkövet annak érdekében, hogy a magánbiztonság önálló diszciplina legyen. Bár az egyetem elsősorban az állam számára képez szakembereket, azt Janza szerint pedig nehéz megértetni a döntéshozókkal, hogy a magánbiztonság másod-, illetve harmadlagos hatással bír a közbiztonságra, ezért kiemelten fontos, hogy megfelelő szakember-állományt képezzenek a piaci szereplők számára.

http://biztonsagpiac.hu/tudomanyos-munka-segiti-a-maganbiztonsag-jobb-tarsadalmi-megiteleset


2015.11.25. Magyar Tudomány Ünnepe: nagyszabású szakmai rendezvény zajlott le az NKE RTK-n

Magyar Tudomány Ünnepe: nagyszabású szakmai rendezvény zajlott le az NKE RTK-n 2015. november 25-én. A magánbiztonsági iparág prominensei a szakma társadalmi elfogadottságát elemezték különböző aspektusokból. Alább Dr. Christián László tanszékvezető elemzését közöljük.

Megújul az NKE RTK biztonsági szakirány! Két éve – 2013 őszén – jött létre az NKE RTK Magánbiztonsági- és Önkormányzati Rendészeti Tanszék, ideje tehát röviden mérleget vonni, illetve megnézni azokat az elképzeléseket, amelyek mentén teljesen megújul az NKE RTK biztonsági szakirány a közeljövőben.  

 1. A 2015. júniusában hivatalba lépő Dr. habil. Boda József nb. vezérőrnagy, dékán úr többször kinyilvánította, hogy nagyon fontos területnek tartja a magánbiztonságot és önkormányzati rendészetet, lehetőségeihez mérten maximálisan támogatja a Tanszék munkáját.
 2. Komoly előrelépés, hogy a Tanszék személyi állománya öt új oktató kollégával bővült, 2015. szeptember 1-vel: dr. Rottler Violetta, dr. Gyaraki Réka, Tóth Levente, Dr. Szabó Csaba PhD, dr. Kovács Sándor.
 3. A szisztematikus tananyagfejlesztés eredményeként mindössze két év alatt öt jegyzet jelent meg a legfontosabb szakmai tantárgyakhoz: A magánbiztonság elméleti alapjai; Biztonságtechnika; Személy és vagyonvédelem és magánnyomozás; Létesítményvédelem; Információvédelem. A jegyzetek az NKE e-könyvtárában hozzáférhetőek.
 4. A Tanszékhez tartozó 40 tantárgy tematikája újul meg alapjaiban. Nagyobb hangsúlyt kapnak a hasznosítható, szakma által elvárt modulok: tűz- és munkavédelem, katasztrófavédelem, környezetvédelem, biztonsági vezetői gyakorlati ismeretek, magánnyomozás, az adatvédelem magánbiztonsági aspektusai, kiberbiztonság, közbeszerzési ismeretek.
 5. Hatékonyabbá tesszük az együttműködést a szakmai partnerekkel: tíz magánbiztonsági céggel, szakmai szervezettel, önkormányzati rendészeti szervvel kötöttünk megállapodást 2015 során. További partnerek támogatását is szívesen vesszük.
 6. Törekszünk arra, hogy megteremtsük a magánbiztonság tudományos, kutatási, képzési bázisát, ennek érdekében aktív publikációs tevékenységet végzünk. Elindult a tudományos utánpótlás nevelését célzó Magánbiztonsági Tudományos Diákkör, és már első évben OTDK dobogós helyezést tudtunk felmutatni.
 7. A két év alatt fél tucatnyi szakmai fórumot, workshopot, konferenciát szerveztünk a magánbiztonság köréből, a magánnyomozástól a biztonságtechnikai innovációig számos témát érintve (részletek: www.rendeszetelmelet.hu).
 8. A szakirányon belül Magánnyomozó és elektronikus információbiztonsági specifikációra elnevezéssel megújult az egyik Tanszékhez tartozó képzési ág. Négy teljesen új tantárgy került be a tantervbe: Kiberbiztonság; Adatvédelem a magánbiztonságban; A magánnyomozás szabályozása és jogi alapjai; A magánnyomozás kriminalisztikája. Ezt követően már hozzáláttunk az önkormányzati rendészeti képzési portfólió kiépítéséhez is.
 9. A 2015. november 25-én felavatott magánbiztonsági szaktanterem mérföldkő a Tanszék és a képzés életében. A Robert Bosch Kft Biztonságtechnikai üzletág, a Hikvision, a TVT Vagyonvédelmi Zrt. és a Z&Z Biztonságtechnika Kft. által összesen több mint 5 millió forint értékű eszközt adományoztak, így többek között csomagröntgent, a mobil telefonról vezérelhető gyorsdóm kamerát valamint a komplett videó megfigyelő és behatolásjelző rendszert. A szakatanteremmel a Tanszék célja a képzés gyakorlatiasabbá tétele.
 10. Kidolgozásra és meghirdetésre került a Magánnyomozás című szakirányú továbbképzési szak, reményeink szerint ez a képzés 2016. februárjában el is indulhat az NKE-n. (részletek: http://vtki.uni-nke.hu/szakiranyu-tovabbkepzes/szakiranyu-tovabbkepzesi-szakok/szakokleveles-magannyomozo-szakiranyu-tovabbkepzesi-szak)

2015.11.24. Pakson tartott kihelyezett ülést a kamara országos elnöksége

Az elnökség tagjai Pataki Rezső szervezésének köszönhetően november 24-én végiglátogatták az atomerőmű területét és meggyőződhettek arról, hogy az ország egyik kiemelten érzékeny létesítménye biztonságos hely. Az elnökségi ülés során a kamara vezetősége megvitatta a szervezet előtt álló nehézségeket, a komoly szakmai kihívásokat, és értékelték a Belügyminisztériummal való viszony is. Az elnökség tagjai részt vesznek a 2016. év működésének megtervezésében is.


2015.11.25. MEGHÍVÓ – A magánbiztonság társadalmi megítélése – szakmai kerekasztal


2015.11.12. III. Győri Nemzetközi Vagyonvédelmi Konferencia Győrben

A Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara szolgáltatási tagozata és a Személy, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Szervezete 2015. NOVEMBER 12-én, 10.00 órai kezdettel rendezi meg a III. Győri Nemzetközi Vagyonvédelmi Konferenciát Győrben, melyre Önt és munkatársait is szeretettel várjuk. A rendezvényre várjuk a vagyonvédelmi szakma képviselőit és azokat a cégvezetőket, akik a migrációs helyzet ismeretében érdeklődnek a modern és élőerős védelem legújabb megoldásai iránt.

Időpont és helyszín: 2015. November 12., csütörtök 10:00 óra – Gy-M-S Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székháza, Baross Gábor Konferenciaterem

PROGRAM:

 • 10:00 Köszöntő és megnyitó
  Bauer László, Vagyonvédelmi vezetők klubjának házigazdája, szolgáltatási tagozat elnökségi tagja

MIGRÁCIÓ ÉS MAGÁNBIZTONSÁG

 • 10:10 Migrációs helyzet a szakértő szemszögéből
  Nógrádi György – biztonságpolitikai szakértő, közgazdász, egyetemi tanár, a hadtudományok „PhD fokozatosa”
 • 10:30 Migráció hatása a vagyonvédelmi vállalkozásokra
  Német Ferenc Személy, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos elnöke

HATÁRON ÁTNYÚLÓ MIGRÁCIÓS EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

 • 10:50 Nemzetközi migrációs rendőrségi együttműködések
  Rudolf Dax, Nickelsdorfi Rendőrkapitányság Ausztria
 • 11:10 A határmenti együttműködés lehetőségei a migrációs helyzetben
  Both Péter, Rendőrkapitány Szlovákia
 • 11:30 Migráció hatása a közbiztonságra
  Győr-Moson-Sopron megyei Rendőrfőkapitányság

IT MEGOLDÁSOK AZ ÉLŐERŐ SZOLGÁLATÁBAN

 • 11:50 A fejlesztések szükségessége a modern vagyonvédelemben
  Nagy László – Patent Zrt. üzletág igazgató
 • 12:00 Önálló fejlesztésű portai beléptető és logisztika segítő program
  Balanek Zsófia projektvezető
 • 12:20 Járőr ellenőrző program, szoftver és hardverfejlesztés telefonos applikáció
  Tolnai László Audi Létesítményi tűzoltóság parancsnoka, Tóth Gergely Patent IT partner
 • 12:40 A migráció hatása a multinacionális cégekre
  Kőhalmi Péter az Audi Hungaria Motor Kft. biztonsági igazgatója
 • 13:00 Állófogadás

A konferencián való részvétel térítésmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Részvételi szándékát kérjük 2015. november 9., hétfő 12.00 óráig a koordinacio@gymskik.hu e-mail címen szíveskedjen jelezni! Önt is szeretettel várom a III. Győri Nemzetközi Vagyonvédelmi konferencián 2015. november 12-én a kamara megújult székházában!

Bauer László sk., Kamarai Vagyonvédelmi Vezetők Klubja

http://www.gymskik.hu/hu/szolgaltatasi-tagozat/cikkek/iii-gyori-nemzetkozi-vagyonvedelmi-konferencia-gyorben-86556


2015.10.14. Bűnmegelőzési szabadegyetem

FELHÍVÁS! A Miskolci Egyetem Tudásvagyon Hasznosítás Igazgatóság – Felnőttképzési Regionális Központ, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság, a Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány, és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány közös szervezésében BŰNMEGELŐZÉSI SZABADEGYETEM előadássorozat indul 2015. október 14-től „Bűnmegelőzés a XXI. században – a modern technika és az ember” címmel. A szabadegyetemen történő részvétel ingyenes! – TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 


2015.08.25. Elnökségi ülés az RTK-n

A Rendészettudományi Karon tartotta elnökségi ülését ülését a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara. Német Ferenc elnök napirend előtt jelezte, hogy kiemelt jelentőségűnek tartja a biztonsági szakirányán folyó képzést. Elmondta azt is, hogy a kamara támogatja a magánbiztonsági képzést, az erről szóló együttműködési megállapodás aláírása folyamatban van. Az elnökség tagjait Dr. habil. Boda József vezérőrnagy, az RTK dékánja köszöntötte. Dr. Christián László, a Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék vezetője röviden bemutatta az elért eredményeket és hangsúlyozta, hogy a biztonsági szakirány „megrendelő szerve” a magánbiztonsági szféra, azon belül az első számú szakmai szervezet a kamara. Bejelentette, hogy az egyetemen 2015 októberétől két féléves magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak indul, amelyre várják a jelentkezőket. Valenta László társadalmi elnök az új magánbiztonsági törvény szabályozási koncepcióját ismertette, valamint felhívta a figyelmet az illegális migrációval kapcsolatos feladatokra.

http://rtk.uni-nke.hu/karunkrol/hirek/2015/08/26/elnoksegi-ules-az-rtk-n


2015.06.25. Modernkori veszélyek rendészeti aspektusai – tudományos konferencia

FELHÍVÁS! A Magyar Rendészettudományi Társaság Határrendészeti Tagozatának és a Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztályának Pécsi Szakcsoportja a 2001. évben megteremtett hagyományt követve, Szent László Napja alkalmából, a Rendőrség Tudományos Tanácsa közreműködésével 2015. június 25-én nemzetközi tudományos konferenciát tart Pécsett MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI címmel.

 • A konferencia célja: A társadalmi és a természeti változások környezeti hatásaiból adódó veszélyhelyzetek felismerésére, csökkentésére és elhárítására vonatkozó rendészeti módszerek és eszközök tudományos igényű feltárása és megvitatása, a rendészettudományi gondolkodás formálása, valamint a szakmai, gyakorlati protokoll fejlesztése.
 • A konferencia fővédnöke: Dr. Pintér Sándor belügyminiszter
 • A konferencia szervezői: Gaál Gyula rendőr alezredes, rendőrségi tanácsos, Zámbó Péter rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsos 
 • A konferencia tervezett munkarendje: Délelőtt plenáris előadások, Délután szekcióülések

A konferenciára jelentkezőknek lehetőségük van a plenáris-, illetve további négy szekcióülésen (rendészeti, biztonságelméleti, bűnüldözési, migrációs) a címhez kötődő tárgyban előadást tartani. A referálási szándékot a tervezett előadás címének és tartalmának rövid, vázlatos mellékelésével lehet jelezni 2015. május 29-ig a szervezőknél a fent megjelölt elérhetési lehetőségeken. A konferencia színvonalas és időben jól körülhatárolható kereteire tekintettel a szervezők fenntartják a jogot a jelentkezések differenciált befogadására. A konferencia tudományos értékeinek megörökítése érdekében a plenáris-, illetve a szekcióüléseken elhangzott előadások tanulmányszerű változatai a konferenciát követően a 2015. évtől megújuló Pécsi Határőr Tudományos Közlemények (HU ISSN: 1589-1674) tizenhatodik számában publikálásra kerülnek. A résztvevők regisztrálásáról, valamint a konferencia pontos idő- és munkarendjéről, illetve a publikáláshoz szükséges feltételekről a szervezők 2015. június 12-ig visszajelzést küldenek.


2015.06.11-12. – II. BéKSZI-ISZKéB – Biztonságtechnikai konferencia és kiállítás 

A fenti címmel zajlott le második alkalommal nagyszabású rendezvény Békéscsabán a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégiumban 2015. június 11-12-én. A rendezvény fő témáját az iparbiztonság, repülésbiztonság és gépjárművédelem aktuális helyzete képezték. Az érdeklődők a konferencián második alkalommal szerezhettek gyakorlati ismereteket a kiállító vállalkozások és intézmények profiljáról, tevékenységéről. A résztvevők, valamint a vagyonvédelmi, biztonságtechnikai szakemberek megismerhették a rokon szakterületeken kibontakozó az új trendeket, és előremutató szakmai eszmecsere alakult ki. A neves hazai szakembergárdát felvonultató rendezvény fővédnöke Vantara Gyula, Békéscsaba Megyei Jogú Város országgyűlési képviselője volt, védnöke pedig Szarvas Péter, a város polgármestere. A szakmai fővédnökök Prof. Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, Magyar Rendészettudományi Társaság főtitkára és Fialka György, Magyar Biztonsági Vezetők Egyesületének elnöke volt. A rendezvény szakmai védnökségét Klement Tibor, Magyar Vegyipari Szövetség elnöke látta el. A rendezvény levezető elnöke: Kovács Eszter, biztonsági elemző és tanácsadó, Eu – szakirányos politológus, Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Szervezetének tisztségviselője volt. A II. ISZKéB konferencián Német Ferenc, mint repülésbiztonsági szakember tartott előadást: a jelenlévő diákság nagy érdeklődéssel és figyelemmel kísérték a drónokról tartott prezentációt. Az elnöki előadás világossá tette, hogy a kamara a társadalom új generációját is képes megszólítani. A rendezvényen előadott továbbá Fialka György MBVE elnök; Köllő Imre MVM Paksi Atomerőmű Zrt biztonsági osztályvezető; OTTI Csaba és Fehér András Óbudai Egyetemről; Ribárszky Tamás, Rajzó Gergő, Benkő Jenő, valamint Pataki Rezső az SZVMSZK országos elnökhelyettese felkért hozzászólóként intézkedéstaktikai bemutatót tartott. A konferencián előadást tartott továbbá Dr. Takács Árpád tű. dandártábornok, országos iparbiztonsági főfelügyelő, aki korábban Békés megyében magánbiztonsági oktatóként részt vett a szakmai utánpótlás biztosításában. Felkért hozzászóló volt a konferencián Dr. Kátai-Urbán Lajos tű. alezredes az NKE Katasztrófavédelmi Intézet, Iparbiztonsági Tanszékéről, Gulyás László alezredes Békés Megyei Kormányhivatal MVB Titkárságáról, Mengyán László a Kvasz András Békés Megyei Repülős és Ejtőernyős Egyesület képviselője és Szabó Tamás biztosítási szakember. Kulich János, a kamara Békés megyei szervezetének elnökségi tagja, a biztonságtechnikai kiállítás lebonyolításában és kiállítóként segítette a rendezvény lebonyolítását. A Csaba Talk Kft. kamerarendszereket hozott a kiállításra. A Lochner Kft. képviselője bemutatta a füstpajzs működését az intézmény előtt felállított kabinban és a konferenciateremben. A konferenciát és kiállítást Mikulán Róbert, a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium /BéKSZI/ Intézményvezetője felkérésére Kovács Eszter szervezte. A szervező asszony a Szakmai Kamaránál szerzett országos kapcsolati tőkéjét felhasználva egy eredményes és sikeres rendezvényt hozott tető alá.


2015.06.09. HalomTV – Híradó – Kihelyezett elnökségi ülés

Százhalombattán tartotta kihelyezett ülését a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara. A tanácskozáson – amelyen a közeljövő feladatairól is tárgyaltak – valamennyi megye elnöke részt vett. (Megszólaló: Német Ferenc – az SZVMSZK elnöke, Szalai Attila – az SZVMSZK gazdasági alelnöke, Szél Pál – a Közrendi Bizottság elnöke, az SZVMSZK Pest Megyei Szervezetének oktatási alelnöke)

http://www.halomtv.hu/hirado-905


2015.05.29. Soha nem látott egység valósult meg a szakmai kamara Küldöttgyűlésén

A képviseleti demokrácia nagy napja volt május 29-e. A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Küldöttgyűlése egy emberként sorakozott fel Német Ferenc országos elnök mögött: a Küldöttgyűlés – mely a kamara legmagasabb szintű döntéshozatali szerve – egyhangúlag fogadta el az összes beszámolót, köztük az elnökség beszámolóját is. A kamara partnere a kormányzatnak és a rendvédelmi szerveknek, hiszen a barikádnak ugyanazon az oldalán harcolva szavatoljuk tíz millió magyar ember mindennapi biztonságát. A köztestület Küldöttgyűlése határozatot fogadott el a szakmai érdekképviselet jövőben követendő alapelveiről is: a kamara elkötelezett a vagyonvédelmi cégek érdekképviselete mellett, mert közös érdek, hogy a vállalatok ne a jogszabályok megkerülésével, hanem törvényes keretek között tudjanak boldogulni és módjukban álljon tisztességes bért fizetni alkalmazottaiknak. A kamara ebből kifolyólag minden rendelkezésére álló eszközzel azért küzd, hogy az iparágat a hátukon cipelő vagyonőrök a rezsióradíj összegéből az őket megillető részt valóban megkapják. A küldöttgyűlés jelentős többséggel fogadta el az alapszabály módosítását, mellyel kibővíti az elnökség létszámát a megyei elnökökkel, akik sokat tehetnek a felvázolt célok megvalósítása érdekében.


2015.04.25. V. Rendőr- és Tűzoltónap

BEMUTATÓK: Akcióban a rendőrség: helikopterrel, motorokkal, lovakkal, kutyákkal. Tonfa- és intézkedéstaktikai bemutató

KONCERTEK: Ayala, Bytheway

GYEREKUDVAR: Zsonglőrök, bohócok, Ugrálóvár

ÁLLANDÓ PROGRAMOK: Vezetési szimulátor; „Közlekedik a család” vetélkedő – Budapesti döntő; Próbáld ki magad rendőrmotoron!; Oldtimer rendőrautók kiállítása; Körutazás gyerekeknek rendőr- és tűzoltóautóval; Fekvőtámaszverseny; Aszfaltrajzverseny; Rendőrkutya-simogató; Ideiglenes határátkelőhely; Hagyományőrző rendőrök; Arcfestés és csillámtetoválás; Íjászat és népi játszótér


2015.04.23-24. VII. Országos IP konferencia


2015.04.21. K+F a védelmi, biztonsági és a közigazgatási szektorban – szakmai konferencia

A Magyar Rendészettudományi Társaság és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tisztelettel meghívja Önt a K+F a védelmi, biztonsági és a közigazgatási szektorban című szakmai konferenciára.

 • A rendezvény díszvendége, egyben főelőadást tart: Dr. Pálinkás József a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke.
 • A szakmai konferencia helyszíne: Nemzeti Közszolgálati Egyetem (1083 Budapest, Ludovika tér 2. Díszterem)
 • A szakmai konferencia ideje: 2015. április 21. 14.00 – 16.00
 • A szakmai konferencia támogatója: Biztonságpiac.hu hírportál
 • Felvilágosítás a szakmai konferenciával kapcsolatban: dr. Verhóczki János r. ezredes (MRTT titkára)

A szakmai konferencia programja:

 • 14:00-14.05 Megnyitó – Dr. Janza Frigyes (a Magyar Rendészettudományi Társaság főtitkára, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Fenntartói Testület tagja)
 • 14:05-14.15 Köszöntő – Prof. Dr. Patyi András (a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora)
 • 14:15-14.25 K+F a rendvédelemben – Dr. Németh József r. alezredes, rendőrségi főtanácsos (MRTT Zala Megyei Csoport vezetője, a Rendőrség Tudományos Tanácsának elnöke)
 • 14:25-14.35 A tudományos kutatás és az innováció a honvédségnél – Prof. Dr. Kovács László ezredes (NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar tudományos és nemzetközi dékánhelyettes)
 • 14:35-14.45 A civil közigazgatás kutatásai – Dr. Fejes Zsuzsanna, egyetemi docens (Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar tudományos és nemzetközi dékánhelyettes)
 • 14:45-14.55 Magánbiztonsági K+F – Dr. Christián László, tanszékvezető egyetemi docens (NKE Rendészettudományi Kar Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék)
 • 14:55-től A magyar tudományos kutatás, fejlesztés és innováció céljai és lehetőségei – Dr. Pálinkás József, elnök (Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal)
 • Kérdések, válaszok 
 • 16:00 A konferencia zárása – Dr. Janza Frigyes

2015.04.16. Az önkormányzati rendészet feladatai és működése ma Magyarországon


2015.03.20. III. Kalmár Lajos IDPA pisztoly emlék lőverseny

Az Országos Személy- és Vagyonvédelmi Kamara támogatásával a Waffenorg Betéti Társaság III. Kalmár Lajos IDPA pisztoly emlék lőversenyt rendez, 2015. március 20-án és 21-én.

 • A verseny helye: Budapest XX. ker. Torontál utca 1. Waffenorg Bt. lőtér
 • A verseny ideje: 2015. március 20-21.
 • A verseny időbeosztása: 2015. március 20. 10:00-15:00 – Nevezés, verseny, 2015. március 21. 09:00-16:00 – Nevezés, verseny, 2015. március 21. 16:50 – Eredményhirdetés
 • Nevezés: Előzetesen telefonon (1/283-0705, 20/913-2567 vagy +20/269-8406), vagy waffede@t-online.hu
 • Indulási feltételek: Sport, önvédelmi, jogi személyiségű v. klub fegyverrel, A fegyver min. kal. 9X19, SA vagy DA öntöltő maroklőfegyverekkel, CDP 45ACP öntöltő és SSR.38 revolver
 • Rendezési hozzájárulás: Egyéni nevezés: 3000 Ft/fő,  Csapat: 1500 Ft/csapat (3 fő)
 • Szabályok/büntetések: IDPA szabályok szerint.
 • Biztonsági előírások: IDPA szabályok szerint, A szem és hallásvédő mindenkinek kötelező.
 • Értékelés: IDPA értékelés
 • Óvási eljárás: IDPA szabályok szerint.
 • Pályák: 6 IDPA pálya
 • Minimum lövésszám: 80 pisztoly
 • Divíziók: ESP, SSP, SSR, CDP, pisztoly.
 • Díjazások: Egyéni: Divíziónként az első helyezett serleg, I-III. érem, oklevél
 • A verseny rendezője: Waffenorg Betéti Társaság Hűség Kft.

Horváth Ede, Waffenorg Bt. cégvezető 


2014.11.28. Küldöttgyűlést tartott a Kamara

Társadalmi elnököt választott a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara.

Küldöttgyűlést tartott az SZVMSZK 2014. november 28-án. A küldöttgyűlés egyhangúlag a köztestület társadalmi elnökévé választotta Valenta László ny. r. dandártábornokot. Valenta László korábban az ORFK gazdasági és informatikai főigazgatója, a BM Ellenőrzési Főosztályának vezetője, illetve a BM miniszteri kabinetfőnöke volt. A küldöttgyűlés ugyancsak egyhangúlag az SZVMSZK Szakmai Kollégiumának elnökévé választotta Dr. Bökönyi István nyá. büntetés-végrehajtási altábornagyot, a hadtudományok kandidátusát. Német Ferenc, a kamara elnöke egyúttal elismerését fejezte ki tábornok úrnak a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából szervezett tudományos, szakmai konferencia sikeres előkészítéséért és lebonyolításáért.


2014.11.19. Szakmai konferencia a Kriminálexpo 2014 keretében

A XX. Kriminálexpo keretében, a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozathoz kapcsolódva, a Villányi úti konferencia központban megrendezésre került a magánbiztonsági szolgáltatások aktuális kérdéseivel foglalkozó tudományos, szakmai konferencia. Német Ferenc, az SZVMSZK elnöke elmondta: a társadalom alapvető szükséglete a biztonság, mely multidiszciplináris tudományággá vált: az elmúlt tíz évben olyan fejlődést produkált, melyről korábban álmodni sem mertünk volna. A bűnmegelőzést, az áldozatvédelmet, illetve az ehhez kapcsolódó jogalkotói munkát a természettudomány, a műszaki tudományok és a társadalomtudományok együttműködése segíti. Dr. Hatala József, a konferencia fővédnöke, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke hangsúlyozta a baráti viszonyt, mely összeköti a bűnmegelőzéssel és a magánbiztonsággal foglalkozó szervezeteket, testületeket, hivatalos szerveket. „Haza is jöttem” – fogalmazott az elnök és méltatta a jelenlévőknek az ország biztonságáért kifejtett erőfeszítéseit. „Fontos, hogy a biztonsági piacon mozgó szereplők bizonyos kérdésekben egyféleképpen gondolkodjanak” – emelte ki Hatala József – „mára ugyanis eldőlt, hogy a biztonság területén nem érvényesülhet kizárólagosan az állam primátusa. A közbiztonság fenntartásában az állam számít a civil szférára”. Semelyik ország nem képes egyedül garantálni az egyenletes és mindenkire kiterjedő biztonságot, ezért az állam mindig együttműködik a társadalmi szervezetekkel és felkarolja a civil kezdeményezéseket. A bűnözés tömegjelenség, az ellene folytatott küzdelemben mindenkinek meg van a saját szerepe. A konferencia elejétől végéig telt ház mellett zajlott le. Az előadóktól megtudhattuk, hogy a közbiztonság, a közrend védelmének állami primátusa keretében a Kormány irányításával, a Rendőrség által engedélyezetten és ellenőrzötten, polgári jogi szerződés alapján a magánbiztonsági vállalkozások miként járulnak hozzá Magyarország közbiztonságának és közrendjének javításához. Az előadók betekintést nyújtottak a magánbiztonsági iparágat alkotó szakterületek rejtelmeibe. Kálmán Lászlótól, a Richter Gedeon Nyrt. Rendészeti osztályvezetőjétől megtudhattuk, hogy az informatika fejlődése gyökeresen átalakította a magánbiztonsági szolgáltatások jellegét, az informatika kiemelt jelentőséggel bír a kritikus infrastruktúrák védelme és a haváriás helyzetek megelőzése során. Nagy érdeklődés követte Dr. Borai Ákos előadását, aki a magánbiztonsági szolgáltatások jogszabályi környezetének változását követte végig. Az előadó muníciót adott a hallgatóságnak a jogi szabályozás lehetséges fejlesztési irányait illetően is. Birtalan Géza, a kamara oktatási, szakképzési és minőségügyi elnökhelyettese elmondta, a kamara számára hatalmas feladatot jelentett a több mint 70 ezer vagyonőr oktatása és vizsgáztatása. A kamara a jövőben is fontos szerepet fog betölteni a kötelező 5 évenkénti továbbképzésben. Az elnökhelyettes hozzátette: a háromszintű magánbiztonsági szakemberképzés már több intézményben jelen van: az OKJ-s vagyonőrképzésen túlmenően létezik a biztonságszervező középvezető képzés és immáron az NKE RTK keretén belül az iparághoz köthető egyetemi szintű diploma is szerezhető. „A magánbiztonsági szolgáltatásokat nyújtó személyek képzésének helyzete a magyarországi felsőoktatásban” címmel tartotta meg Dr. Christian László PhD, NKE Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék tanszékvezetőjének előadását – a tanszékvezető külföldi útja miatt – Dr. Kovács Sándor az NKE mester oktatója. Otti Csaba, az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karán működő Alkalmazott Biometriai Intézet (ABI) munkatársa az elektronikai biztonsági rendszerek IT biztonsági problémáiról tartott előadásában bemutatta a 2001. szeptember 11-i terrortámadások következményeképpen átalakult világunk biztonsági problémáit. A hatóságok célja, hogy automatizált rendszerekkel legyenek képesek kiszűrni a terrorista elemeket, a körözött bűnözőket, valamint a gyanús cselekményeket. A magánbiztonsági szolgáltatók elektronikus biztonsági rendszereibe egyre fejlettebb algoritmusok kerülnek, egyre inkább konvergál az IT és a fizikai biztonság. Napjaink legnagyobb problémája az, hogy e berendezések gyártóinak nincs meg a kellő tudásuk és tapasztalatuk, hogy IT oldalon is megfelelően biztonságos rendszereket gyártsanak. A lemaradás mintegy 10 év, ezért a biztonsági szakembereknek pontosan kell ismerniük ezen rendszerek kockázatait. Az előadás röviden ismertette ezeket a problémákat, valamint a jövő lehetőségeit, a fejlesztési irányokat. Filkorn József, a Seawing Kft. műszaki igazgatója előadásában ismertette a beléptető rendszerek támadható pontjait, különös tekintettel az azonosítás biztonságára. Bemutatta a kódkulcsos (pl. kártya) és a biometrikus (pl. ujjnyomat) azonosítás megbízhatóságát, majd az azonosító kártyák hamisíthatóságát ismertette. Fényképekkel illusztráltan megmutatta az interneten rendelhető kártyaklónozó eszközök széles skáláját. A biztonságos kártyák és kártyaolvasók, valamint a sok helyen jelenleg is használt régi kártyák és olvasók kommunikációja közti különbség bemutatásával világossá tette, a régi olvasók és proximity kártyák cseréjének időszerűségét. A konferencián az Magánnyomozó Szekció is szervezett előadásokat, amelyek a magánnyomozói munkában felmerülő aktuális kérdésekre adtak választ. Többek között A magánnyomozói tevékenység jogi korlátai című előadás keretén belül az új Btk. szigorításairól tájékoztatta a hallgatóságot Dr. Mészáros Bence a NKE Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék adjunktusa. Mindezek mellett, a konferencián megjelentek a hatóságok vezetői is, akik világossá tették, partnerként tekintenek a magánbiztonsági szolgáltatást nyújtó szervezetekre, akik hozzájárulnak a közbiztonság fenntartásához. Az „Információ a kartellről” című előadás keretén belül Füzesi Géza, a Gazdasági Versenyhivatal előadója arról tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a magánnyomozók munkájuk során a gazdasági élet területén hol és mikor találkozhatnak olyan szerződésekkel, amelyek kartell megállapodást lepleznek, illetve hogyan ismerhetik fel azokat. A „Magánnyomozó, mint adatkezelő” címmel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatvédelmi osztályvezetőjétől Dr. Keszey Gábortól azt tudtuk meg, hogy a magánnyomozó minden esetben adatkezelőnek minősül, és a 2011. évi CXII. törvényen kívül az Európai Parlament és Tanács 95/46/EK adatvédelmi irányelve is vonatkozik rá. Az irányelv értelmében az érintett hozzájárulása nélkül is készíthető felvétel, amennyiben az a megbízó jogszerű érdekének érvényesítéséhez szükséges.

Forrás: Securifocus, SZVMSZK


2014.11.19. A Magyar Tudomány Ünnepe 2014

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Szervezete meghívja Önt A Magyar Tudomány Ünnepe 2014 rendezvénysorozat keretében a XX. KRIMINÁLEXPO-n szervezett tudományos konferenciájára és kiállítására.

Időpont és helyszín: 2014. november 19. 9.00-15.25 – Villányi út Konferenciaközpont (1114 Budapest, Villányi út 11-13.) 

A közbiztonság, a közrend védelmének állami primátusa keretében a Kormány (a Belügyminisztérium) irányításával, a Rendőrség által engedélyezetten és ellenőrzötten, polgári jogi szerződés alapján az egyéni vállalkozók, egyéni cégek, vagy gazdasági társaságok jogilag meghatározott köre magánbiztonsági szolgáltatások (személy- és vagyonvédelmi-, biztonságtechnikai tervező-szerelő-, valamint magánnyomozói tevékenységek) nyújtásával jelentős mértékben hozzájárul hazánk, Magyarország közbiztonságának és közrendjének javításához. A társadalmi környezet változó körülményei (így többek között a gazdasági-, technikai-, és informatikai fejlődés, a jogszabályi változások, a hazai oktatási rendszer korszerűsítése, az európai uniós igények) hatást gyakorolnak a magánbiztonsági szolgáltatások nyújtására is. Ezen hatások felvázolására vállalkozott a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara a XX. Kriminálexpo keretei között megrendezendő, 2014. november 19-én tartandó önálló szakmai konferenciáján, ahol az előadók információkkal, tájékoztatásokkal, jogi-, szakmai-, műszaki-, módszertani megoldások bemutatásával kívánnak hozzájárulni a magánbiztonsági szolgáltatásokat nyújtó, rendészeti tevékenységet végző személyek, cégek eredményes működéséhez.

A konferencia fő témái:

 • Informatikai kihívások a magánbiztonság területén
 • A magánbiztonsági szolgáltatások és jogszabályi változások
 • A magánbiztonsági képzés és továbbképzés aktuális helyzete

A konferencia fővédnöke: Dr. Hatala József r. altábornagy (Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke)

A konferencia védnöke: Német Ferenc (Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke)

A KONFERENCIA TERVEZETT PROGRAMJA 


2014.11.13. Biztonságtechnika & IT Konferencia 2014

A DSC Hungária a Magyar Mérnöki Kamara fővédnökségével szervezi meg a Biztonságtechnika & IT Konferenciát, mely november 13-án, az új Groupama Aréna VIP Gold konferencia terében lesz. Idén első alkalommal kerül megrendezésre a Biztonságtechnika & IT Konferencia, mely a két szakma találkozási pontjának, az IP alapú rendszereknek tervezéséhez, telepítéséhez, rendszerintegrációjához, üzemeltetéséhez ad praktikus, a mindennapi munkába, projektekbe építhető tudást a szakembereknek. Főbb pontok: IP biztonsági kamera csúcsmegoldások, Videós analitika, Biometrikus beléptető rendszerek gyakorlati alkalmazása, Integrált IP rendszerek, Jogi háttér (biztonság vs személyiségi jogok), Tippek a tervezéshez és rendszer-integrációhoz, Költségcsökkentő megoldások A biztonságtechnikát, annak új termékeit, szoftveres megoldásait és a rendszerek informatikai integrációját számtalan nézőpontból tekintik át a konferencia előadásai.


2014.10.13. – Októberi Detektív Klubnap

A Magyar Detektív Szövetség a következő „Detektív Klubnap” címmel meghirdetett összejövetelét 2014. október 15-én, szerdán 15.00 órai kezdettel tartja. 
Az októberi „Detektív Klubnap” témái:

 • „A magánnyomozás speciális, adósságkezeléssel összefüggő adatgyűjtő munkájának gyakorlati lehetőségei, az adatvédelmi szabályok tükrében.” Az előadást a magánnyomozó szakmában ismert és elismert dr. Borai Ákos nyugállományú rendőr ezredes, Szövetségünk Tiszteletbeli Tagja tartja.
 • A megfigyelés további elméleti és gyakorlati kérdései.

A „Detektív Klubnap” helyszíne: Fortuna Szálloda- és Étteremhajó „Lord Nelson” tárgyaló szalonja (
1137 Budapest, Szent István park, alsó rakpart
)

Emlékeztető azok számára, akik korábban még nem voltak klubnapon:

 • A szervezők minden „Detektív Klubnapra” két témát javasolnak, mely egyben sorrendet is jelent. Amennyiben idő hiánya miatt a második megbeszélésére nem kerül sor, automatikusan a következő „Detektív Klubnap” első helyére kerül.
 • A részvételi szándékot az érdeklődők a Detektív Szövetség e-mail címén, az info@detektivszovetseg.hu az aktuális klubnapot megelőzően jelezzék.
 • Javaslat, hogy a jelentkezők egyben nyilatkozzanak arról, hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szövetség – az adatvédelmi szabályok betartásával – a személyes adataikat kezelje, egyben regisztrálnak a Szövetség honlapján.
 • A Klub működésével, programjával kapcsolatban tájékoztatás e-mail útján Spitzer Lászlótól kérhető. (elérhetősége a Szövetség honlapján)
 • A Szövetség tagjai részére alakult a „Detektív Klub”, amely minden érdeklődő számára első alkalommal ingyenes, hogy el tudja dönteni, hogy érdekli, vagyis belép a Szövetségbe, vagy sem. Minden további részvétel feltétele 5,000 Ft/fő támogatás befizetése. Értelemszerűen a Szövetség tagjainak (és pártoló tagjainak) ez ingyenes szolgáltatás.

Minden érdeklődőt szeretettel vár a MDSZ elnöksége.


2014.10.09-10. VII. Országos IP konferencia


2014.05.23. Beszámoló a kamara küldöttgyűléséről

Rendben lezajlott a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 2014. évi rendes küldöttgyűlése. Az eseményre május 23-án került sor a Fővárosi Vízművek Tisza termében. A gyűlésen a küldöttek nagy számban vettek részt és elsöprő többséggel elfogadták az összes előterjesztett beszámolót, illetve a 2014. évi pénzügyi terveket. Az eseményen több kamarai tag elismerésben részesült: Szalai Attila átvette az SZVMSZK bronz fokozatú emlékplakettjét, Petrina Miklós az SZVMSZK arany fokozatú emlékplakettjét, Prépost Tibor pedig SZVMSZK Emlékgyűrűt kapott a kamaráért végzett áldozatos munkájának elismeréseként.


2014.05.23. Beszámoló a Magyar Rendészettudományi Társaság emléküléséről

Az MRTT 2014. május 23-án ünnepelte tíz éves fennállását. A szervezet a jubileumi évforduló alkalmából ünnepi közgyűlést tartott a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Főépületében. Az eseményen jelen volt Boross Péter volt magyar miniszterelnök, köszöntő beszédet mondott Dr. Pintér Sándor belügyminiszter, a társaság egyik alapítója, valamint Dr. Janza Frigyes, a szervezet főtitkára és Dr. Patyi András, az NKE rektora. Pintér Sándor méltatta a szervezet jelentőségét, és kiemelte: az MRTT a magyar rendészet szellemi továbbképző központja, a tudományos kutatással foglalkozó fiatalok igazodási pontja; olyan intézmény, ami meghatározza a magyar rendészettudomány tartalmát. Az emlékülésen kitüntetést vett át a belügyminisztertől dr. Kovács Sándor, címzetes főiskolai docens, az NKE RTK Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszékének oktatója. A rendészettudományért kifejtett munkásságáért az MRTT emlékoklevelét vehette át kamaránk egykori alelnöke Szécsi György, és Német Ferenc az SZVMSZK elnöke.


2014.04.23. Magánbiztonsági Szakmai Nap

Magánbiztonsági szakmai napot, biztonságtechnikai bemutatót és állásbörzét rendeztek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán, a Rendészetelméleti Kutatóműhely és a Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék közös szervezésében. Dr. Christián László, a Rendészetelméleti Kutatóműhely vezetője összegezte az Egyetem és a magánbiztonsági szakma közötti párbeszéd eddigi eredményeit. Ismertette, hogy a tavaly novemberben megalakult Magánbiztonsági Oktatási Tanács milyen konkrét javaslatokat tett a képzés megújítására és milyen felajánlásokkal támogatta a magánbiztonsági képzést a Rendészettudományi Karon. Többen cég és cégvezető ajánlott fel közreműködést konzulensként, vendégelőadóként és hallgatói mentorként, vagy éppen szakmai gyakorlati hely biztosításában többen vállaltak szerepet. Örvendetes, hogy megérkeztek az első állásajánlatok is a hallgatók számára. A Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék vezetőjének a tervei között szerepel: saját magánbiztonsági szaktanterem, kabinet létesítése, Magánbiztonsági szakkönyvtár létrehozása, külföldi tanulmányutakon történő részvétel, melyek kivétel nélkül segítenék a Tanszék által megkezdett kutatásokat. A hallgatók számára komoly ösztönző erővel szolgálhatna új ösztöndíj programok elindítása. Prof. Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy elmondta, hogy nagy eredmény a Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék, valamint a Rendészetelméleti Kutatóműhely létrehozása, hiszen a magánbiztonság és az önkormányzati rendészet felsőoktatási feltételei ezáltal megteremtődtek. Reflektálva az ösztöndíj program útjára indítása iránti igényre kiemelte, hogy a Magyary Program Jó Állam-koncepciója erre megadja a lehetőséget. A Ludovika komplexumban, az egyelőre tervezés alatt álló Taktikai Ház kiváló helyszín lehet a Magánbiztonsági szakmai Kabinet számára. Német Ferenc a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke előadásában számot adott a magánbiztonság lehetőségeiről és a vagyonőrök képzésének eddigi tapasztalatairól. Az állami és a civil biztonság elhatárolási szempontjait és a globalizált világban előforduló biztonsági kihívásokat is bemutatta. Fialka György, a Magyar Biztonsági Vezetők Egyesületének elnöke a magánbiztonság kialakulásának hátteréről, folyamatáról tartott előadást. A magánbiztonsági oktatás szerepének a jelentőségét hangsúlyozta, mert a magánbiztonsági tudásbázis és a tudományág megteremtésének ez a záloga. AMOT elnökeként tett komoly erőfeszítések kezdenek beérni, hiszen ez a mai nap is bizonyíték arra, hogy a szakma komoly érdeklődést tanúsít az NKE RTK magánbiztonsági képzés irányába. Dr. Kecskeméti Sándor, a G4S Security Holding vezérigazgatója kiemelte, hogy generációváltás zajlik a magánbiztonsági szakmában. A G4S 4000 alkalmazottat számlál, sokszínű a tevékenységi köre. Elkötelezettek a MÖR Tanszékkel való együttműködésben, a hallgatók támogatásában. Ennek jegyében szinte minden területen komoly támogatást és szakmai közreműködéssel járulnak hozzá a képzés sikeréhez. Az előadássorozat zárásaként Magyar Attila, a Ludovika Őrség biztonsági vezetője bemutatta a szervezeti egységet. Elmondta, hogy az épületet a legmodernebb technikai eszközökkel szerelték fel. Két biztonsági szakirányon most végzős nappalis hallgató már az állományukban van, többen szakmai gyakorlatukat pedig náluk töltik. A Ludovika Őrségbe felvételre kerülő személy és vagyonőrök továbbképzésében az NKE RTK Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék közreműködésével valósulhat meg.

A kávészünetet követően szakmai ismertetők és felajánlások hangoztak el a következő előadók részvételével:

 • Kecskeméti Sándor a G4S Security Holding vezérigazgatója
 • Rázsó Sándor, tűzszerész, igazságügyi szakértő,
 • Török István alezredes: Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
 • Martin Judit alezredes: Alkotmányvédelmi Hivatal
 • Bene Krisztián, a Justice Security értékesítési vezetője
 • Tóth Krisztián, jogi referens, Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara

A tájékoztató előadásokkal párhuzamosan egy másik teremben technikai bemutató zajlott, melyen a következő cégek képviselői vettek részt:

 • Tóth Attila és Tóth Levente, TVT Zrt.
 • Kovács Zoltán ügyvezető igazgató, MILE BANK Technika Kft,
 • Csendes Gábor: GHI Kft, töltő -ürítő lövedékcsapda,
 • Bene Krisztián Justice Security, értékesítési vezető, védelmi szolgáltatások, információvédelem, lehallgatás védelem
 • Füzesy István elnök, Első Magyar Polgári Biztonságvédelmi Klaszter

http://rtk.uni-nke.hu/karunkrol/hirek/2014/04/30/maganbiztonsagi-szakmai-nap-1


2014.04.11. II. Kalmár Lajos IDPA pisztoly emlék lőverseny

Az IBSSA a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Pest Megyei Szervezete, a Waffenorg Bt. és HűSég Security Kft. közreműködésével IDPA szabályok szerint II. Kalmár Lajos emlékversenyt rendez 2014. április 11-én.

 • A verseny helye: Budapest XX. ker. Torontál utca 1. Waffenorg Bt. lőtér
 • A verseny ideje: 2014. április 11-én,
 • Nevezés: Előzetesen telefonon 1/283 0705, 20/913-2567, 20/269-8406 waffede@waffenorg.hu
 • Indulási feltételek: Egyéni sport, jogi személyiségű klub, önvédelmi vagy szolgálati fegyverrel (minimum 9×19 cal.) vagyonőri vagy hivatásos igazolvánnyal, érvényes orvosival.
 • Rendezési hozzájárulás: Egyéni nevezés: 2500 Ft/fő, Csapat: 3 fő, 1000 Ft/csapat
 • Szabályok/büntetések: IDPA szabályai szerint
 • Biztonsági előírások: IDPA szabályok szerint. A szem és hallásvédő mindenkinek kötelező.
 • Értékelés: IDPA értékelés.
 • Óvási eljárás: IDPA szabályok szerint
 • Pályák: 5 IDPA pálya
 • Minimum lövésszám: 63 lövés
 • Divíziók: Egyéni, csapat
 • Díjazások: Egyéni I-III.: érem, oklevél serleg, IV-VI.: oklevél. Csapat I.: érem, oklevél, serleg, II-III. érem, oklevél.
 • A verseny rendezője: Waffenorg Bt., HűSég Sec Kft., Sira Gyula
 • Verseny támogatói: IBSSA elnöke, Pest-megyei Vagyonvédelmi Kamara Elnöke 

Horváth Ede, Waffenorg Bt. Cégvezető 


2014.02.11. Biztonságpiac Konferencia 2013-2014.

Reményteljes jövő előtt állnak a hazai biztonsági fejlesztések. A magyar hadiipar nem volt, hanem lesz – jelentette ki Hende Csaba honvédelmi miniszter a Biztonságpiac 2013-2014 konferencián. A Biztonságpiac.hu, a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége és a Magyar Rendészettudományi Társaság közös szervezésében, az Országos Rendőr-főkapitányság székházában 2014. február 11-én megrendezett konferencián a miniszter kifejtette: korábban 35-40 ezer ember dolgozott a magyar hadiipar területén, nemzetközi hírű találmányok kötődtek hozzá, és a világpiacra történő értékesítés révén ez komoly exportbevételeket is jelentett. A rendszerváltozás következményeként azonban a magyar hadiipar, a sikeres vállalatok szétestek, a szakembergárda szétszóródott. Hende Csaba azt mondta: az elmúlt négy év arról is szólt, hogy lépésről-lépésre újraépítsék a hadiipart. Az elmúlt négy évben a Honvédelmi Minisztérium négy hadiipari vállalata is több olyan termékkel tudott előrerukkolni, amelyek iránt már most is jelentős nemzetközi érdeklődés mutatkozik. Mint azt Móró Lajos, a HM EI Zrt. vezérigazgatója a konferencián elmondta: a tavalyi árvízi védekezésben jelentős szerephez jutottak a társaság által fejlesztett drónok (pilóta nélküli repülőeszközök), az ország vízforrásainak arzénmentesítését a cég víztisztító berendezései végzik, a közelmúltban bemutatott, legmagasabb biztonsági szintű mobillabor pedig világszerte egyedülálló képességfejlesztés. A saját haderőnket a lehetőségek értelmes határáig a hazai ipar termékeivel kell felszerelni – mutatott rá Hende Csaba. Ennek kapcsán Zsitnyányi Attila, a Magyar Védelmiipari Szövetség elnöke megjegyezte: egy hadiipari termék hazai gyártása – a kapcsolódó járulék- és adóbevételekből adódóan – akkor is ugyanannyiba kerül az államnak, ha a vételi ár a konkurens külföldi termék értékének a duplája. Mindeközben munkahelyeket is teremt az országhatáron belül tartott gyártás. A magyar védelmiipari kibocsátást Zsitnyányi azzal is illusztrálta, hogy a hazai ágazatban összesen annyian dolgoznak, mint a legkisebb lengyel hadiipari cégnél. A biztonságtechnika és az IT-biztonság legfrissebb trendjeit is áttekintő rendezvényen Keleti Arthur, a T-Systems Magyarország IT-biztonsági stratégája kifejtette, a fizikai és a virtuális biztonsági szempontok összehangolásán nagy hangsúly van. A magyarországi piacon ugyanakkor általános tapasztalat, hogy e két terület döntéshozói gyakran vállalaton belül sem működnek együtt, noha a holisztikus biztonsági megközelítés nélkülözhetetlen egy-egy vállalat vagy objektum korszerű biztonságának megteremtésekor. A szakértő szerint a biztonsági szakma feladata, hogy megtalálja a megfelelő egyensúlyt a magánélet, a megfigyelés, a biztonság és funkcionalitás között. Az ehhez szükséges modern eszközrendszer pedig már elérhető a biztonsági szektor valamennyi szereplője és a megrendelők számára is. A hazai biztonsági piac cseppet sem marad el a világ élvonalában zajló fejlesztésektől, a technikai üzletágban életképes kutatás-fejlesztés zajlik. Mint arra azonban Christián László, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti tanszékvezetője rámutatott: a magánbiztonság tudományos megalapozásában és annak az élethez való közelítésében komoly adósságai vannak a hazai piacnak. Janza Frigyes címzetes egyetemi tanár, a Magyar Rendészettudományi Társaság főtitkára megjegyezte a magánbiztonsági és vagyonvédelmi piaccal kapcsolatos állami hozzáállás is jelentősen megváltozott a szakma két évtizedes fejlődése során. Míg korábban a közrendvédelmi szervek egyfajta kockázatos elemként értékelték a piaci cégeket, mára sokkal inkább a két oldal együttműködése, partnersége kezd jellemzővé válni. Német Ferenc, a vagyonvédelmi kamara elnöke az oktatás jelentőségét hangsúlyozta. A kamara elnök kiemelte, az élesedő piaci versenyben a vagyonőrök számára a naprakész szaktudás a talpon maradás biztosítéka. A konferenciát a szervezők – a Biztonságpiac.hu hírportál, a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége és a Magyar Rendészettudományi Társaság – hagyományteremtő szándékkal rendezték meg, és mint az a rendezvényt követő visszajelzésekből is érzékelhető, a piaci döntéshozók részéről is megkerülhetetlen igény mutatkozik arra, hogy a rendvédelem, a hadiipar, valamint a magánbiztonság legújabb magyarországi fórumát a következő években is megrendezzék.