Szeptemberi elnökségi ülés


A szeptemberi hónapot az „iskolások” tanévkezdéssel, mi elnökségi üléssel kezdtük!

 

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Fejér Megyei Szervezete elnöksége 2019. szeptember 05-én tartotta a nyári időszakot követő rendes elnökségi ülését, amin az elnökség és az állandó meghívottak – a hagyományainkhoz híven – szinte teljes létszámban jelen voltak, így az ülés határozatképes volt.

Az első napirendi pontban Kovács Imre megyei elnök tájékoztatást adott az nyári időszakban történt eseményekről, az elnökség és a kamara előtt álló feladatokról.

Ezt követően Kárpáti Zoltán vizsgaszervező adott tájékoztatást a nyári hónapok alatti 16 és 40 órás képzések és vizsgáztatások tapasztalatairól, valamint a felmerült problémákról.

Itt szeretnénk kiemelni azt, hogy a megyei szervezetünk a nyári időszakban sem szüneteltette az ügyfélfogadását, amiről a korábbi ülésen az elnökség részéről egységes döntés született. Továbbá a nyári időszaktól került bevezetésre a folyamatos telefonos ügyelet is, aminek eredményeképpen ügyfeleink a hét minden napján elérhették, illetve azóta is elérhetik telefonon keresztül a szervezetünket a problémáik intézésére. Ügyfeleink ezáltal nemcsak az ügyfélfogadási időben, hanem azon kívül – előre egyeztetett időpontokban – is fordulhatnak hozzánk információért, segítségért.

Az ülésen megtárgyalásra és elfogadásra került az elnökség 2019. év II. féléves munkaterve, majd Prépost Tibor PEB elnök az eltelt időszak költségvetésének teljesüléséről és a szervezetünk aktuális pénzügyi helyzetéről tájékoztatta a jelenlévőket.

Végezetül az elnökség – a Fejér Megyei Szervezet taglétszámának alakulása kapcsán – javaslatokat, ezek folyományaként pedig további feladatokat fogalmazott meg, a tagság toborzásával és megtartásával kapcsolatban.

Pongrácz Ernő, alelnök