Tájékoztatás

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara

TÁJÉKOZTATÓJA

a személy- és vagyonvédelmi tevékenység folytatására feljogosító működési engedélyek, továbbá az SzVMt. hatálya alá tartozó tevékenységek személyes végzéséhez szükséges hatósági igazolványok érvényességi idejének változásáról.


A Magyar Közlöny 2023. október 31. napján megjelent 154. számában kihirdetésre került az állam működésének további egyszerűsítésével összefüggő rendelkezésekről szóló 2023. évi LXX. törvény (a továbbiakban: Tv.), melynek 47. §-a 2024. január 1-jei hatállyal módosította egyebek mellett a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvényt (továbbiakban: SzVMt.)

Az SzVMt. módosítással érintett 7. §-a értelmében a vállalkozások (gazdasági társaság, egyéni cég, egyéni vállalkozó) a személy- és vagyonvédelmi tevékenység folytatására feljogosító működési engedélyei, továbbá az SzVMt. hatálya alá tartozó tevékenységek személyes végzéséhez szükséges hatósági igazolványok (személy- és vagyonőri, magánnyomozói, biztonságtechnikai tervezői, szerelői) 2024. január 1. napjától – az eddig öt évig tartó hatályosság helyett – határozatlan ideig lesznek érvényesek.

Az SzVMt. 78/B. § (2) bekezdése alapján a hatálybalépés, azaz 2024. január 1. előtt, határozott időtartamra kiadott és a hatálybalépéskor még hatályos működési engedélyek és igazolványok határozatlan időtartamúvá válnak. Mind ezek alapján az SzVMt. módosításának hatályba lépése napján (2024. január 1.) még érvényes – eredetileg 5 évre szóló hatályossággal kiadott– működési engedélyek és igazolványok ezen időponttól a törvény erejénél fogva válnak határozatlan ideig érvényessé, cseréjére intézkedni nem kell.

Amennyiben az ügyfél maga nyújt be kérelmet azzal a céllal, hogy a korábban 5 évre szóló hatályossággal kiállított engedély vagy igazolvány helyett „határozatlan ideig” érvényes adattartamú működési engedélyt, illetve igazolványt váltson ki, abban az esetben a rendőrhatóság az engedély és az igazolvány kiadására s szükséges intézkedéseket megteszi.

Felhívjuk a figyelmüket azonban arra, hogy a fenti módosítás NEM érinti a 2012. évi CXX. törvényben és a végrehajtására kiadott 68/2012 (XII.14.) BM rendeletben szabályozott, foglalkozást gyakorló személy- és vagyonőrök részére öt évente előírt kiegészítő vizsga, azaz a tanúsítvány megszerzésének kötelezettségét.


Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara