Tóth Attila: A magánbiztonsági ágazat minősítési rendszere


A magánbiztonsági ágazatban működő vállalkozásokat minősítő rendszer kidolgozása napjaink aktuális problémája. Szükséges egy olyan objektív minősítési rendszer bevezetése, amelynek segítségével hazánkban a vagyonvédelem területén, a magánbiztonsági ágazatban tevékenykedő összes vállalkozás kategorizálható, minősítési osztályba sorolható. A rendszer bevezetése egyrészt kiszűrné a jogszerűtlenül működő vállalkozásokat, másrészt segítené a Megrendelőket az adott feladat ellátására alkalmas cégek kiválasztásában, a pályázati követelmények megfogalmazásában, hosszútávon pedig az egész ágazat fejlődését eredményezi. Későbbiekben a minősítési tevékenységet ki lehet terjeszteni. Komplett biztonsági auditok során lehet vizsgálni például a telepítésre kerülő biztonságtechnikai rendszerek terveit, illetve a már üzemelő rendszereket.


Elaborating a system of qualifying enterprises operating in the private security sector is a topical problem nowadays. It is necessary to introduce an unbiased qualification system with which every Hungarian enterprise operating in the field of property protection within the private security sector can be properly categorised and classified. On the one hand, the introduction of the system would rule out enterprises that are operating illegally, and on the other hand it would provide assistance to the Principals in selecting the companies being appropriate to carry out the task in question, in wording tender requirements, and in the long run it would result in the improvement of the entire sector. Later on the rating activity could be extended. During complete safety audits, the plans of security systems, for example, could be inspected, alongside with the already functioning systems.


Kulcsszavak: minősítés, magánbiztonság, tervezés, biztonságtechnika ~ qualification, private security, planning, security technology


A TELJES CIKK MEGTEKINTÉSE

Magyar nyelven (hadmernok.hu): A magánbiztonsági ágazat minősítési rendszere

Angol nyelven (acta.fih.upt.ro): Qualification system of the private security sector