Választási kiírás

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Elnöksége


VÁLASZTÁSI KIÍRÁS


A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Elnöksége – a Választási szabályzat 2/f. pontja alapján – a 2022. október 19-én megtartott ülésén úgy határozott, hogy az SzVMSzK területi szervezetei 2022. november 27-ig tartják a Választási szabályzat 2/a pontjában meghatározott választást.

Az SzVMSzK alakuló országos küldöttgyűlésének időpontja 2022. december 09.

A területi küldöttválasztó gyűlés, területi közgyűlés akkor határozatképes, ha azon legalább a kamarai tagok negyede jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt területi küldöttválasztó gyűlés, területi közgyűlés létszámkorlátozásra tekintet nélkül határozatképes.

A választáson való részvételre az a tag jogosult, aki a választás kiírásának napjáig, 2022. október 19-ig tagsági díjfizetési kötelezettségét maradéktalanul teljesítette.


Budapest, 2022. október 19.

SZVMSZK Országos Elnöksége