Veszélyhelyzeti változások


Tisztelt Munkáltató,

Mint arra a tavalyi előadásomon és a bejegyzésemben felhívtam a figyelmüket: Nem feltétlenül célszerű a személy- és vagyonvédelem területén a védőoltásra kötelezés jogszabályban biztosított lehetőségével élni. Ennek okán szeretném most azt jelezni, hogy az erre való kötelezés lehetőségét is eltörölte a jogalkotó, így a hétfői naptól (2022.03.07) már azok sem kötelezhetők például a második dózis felvételére, akiket az első dózis felvételére kötelezték.

Fontos ezen túlmutatóan azt is tudniuk, hogy azt viszont előírja a 77/2022. (III. 4.) Korm. rendelet, hogy akiket „kényszer szabadságra” küldtek, azoknak ez a státusza a 13. § (1) alapján 2022. április 1-jén megszűnik, vagyis őket újra „állományba kell venniük”, a munkába lépést lehetővé tenniük. Erről pedig a munkavállalót kötelesek a (2) bekezdés alapján a szokásos módjuknak megfelelően elektronikus úton (ideértve az e-mail használatát) vagy papír alapon haladéktalanul tájékoztatniuk .

Ezen túlmutatóan minden, a védőoltás felvételére vonatkozó dokumentumot törölni kell (kivéve, amelyeket egy jogszabályi kötelezés miatt meg kell őrizniük), mivel azok kezelésének a jogalapja megszűnt.

Mindemellett azt is jelezni szeretném, hogy általában is igaz, hogy a járványügyi intézkedések (ebbe a védettségi igazolványt, annak használatát, ellenőrzését, a lázmérést, utazást, szállásfoglalást, rendezvényeket, a „satöbbit” is beleértve) a hatályukat veszítették, vagyis nem csak a köznyelvbe „maszkviselési kötelezettségként” bekerült szabály, hanem néhány, az egészségügyi dolgozókra vonatkozó kivétellel valamennyi a koronavírus terjedésének a korlátozását célzó jogszabály a hatályukat veszítette.


Jó egészséget kívánva,

Antal Tibor, adatvédelmi tisztviselő
SZVMSZK