VIZSGADÍJ VÁLTOZÁS!


VIZSGADÍJ VÁLTOZÁS!

A belügyminiszter 18/2023. (VI. 26.) BM rendelete alapján
2023. július 01-től változik a 40 órás és a 16 órás képzés és vizsga díja.

Ezt követően a 40 órás képzés és vizsga (kabinetedu.hu) díja 15.460 Ft,
a 16 órás kiegészítő képzés és vizsga (vagyonor.bmkszf.hu) díja 10.630 Ft!


A belügyminiszter 18/2023. (VI. 26.) BM rendelete

a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet módosításáról

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 25. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 16. és 29. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 1., 5., 7., 9. és 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró agrárminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

  1. § A rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A vizsgadíj a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap 15%-a.”

  1. § A rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet
  2. a) 10. § (1) bekezdésében a „mindenkori kormánytisztviselői” szövegrészek helyébe a „közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti” szöveg,
  3. b) 10. § (5) bekezdésében a „(4) bekezdésben” szövegrész helyébe a „személy- és vagyonőrök esetén a (4) bekezdésben” szöveg
    lép.
  1. § Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
 belügyminiszter


A Magyar Közlöny 2023.06.26-i (92.) számának megtekintése