Évindító elnökségi ülés Székesfehérváron!


2019. január 10-én tartotta meg évindító első elnökségi ülését, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Fejér Megyei Szervezet elnöksége. Az elnökség – az előző évhez hasonlóan – határozatképes volt.

Elsőként Kovács Imre megyei elnök tájékoztatta az elnökség tagjait, az ülésen megjelent – állandó meghívott – bizottsági elnököket és szakcsoport vezetőket a decemberben megrendezett rendkívüli országos küldöttgyűlés tapasztalatairól, valamint a megyei ünnepi elnökségi ülés óta eltelt időszak eseményeiről. A jelenlévők tájékoztatást kaptak a megyei szervezet pénzügyi helyzetéről, a tagdíj értesítők kiküldésével kapcsolatos feladatokról és annak pénzügyi vonzatáról.

Pongrácz Ernő alelnök előterjesztette a Fejér Megyei Szervezet elnökségének 2019 első féléves munkatervét, amit — annak pontosítását követően – az elnökség egyhangúan elfogadott.

A kibővített elnökség javaslatokat terjesztett elő a területi szervezet 2019. évi rendezvénytervével, valamint a területi szervezet tagmegtartásával és toborzásával kapcsolatban.

Makovi György elnökségi tag – az összegyűjtött tapasztalatok alapján – értékelte a 2018. évben végrehajtott 16 órás vizsgáztatásokat.

Az elnökségi ülés végén ismertetésre került a február hónapra tervezett feladatok és vizsgaidőpontok.


Pongrácz Ernő
alelnök