Közösen az igazságszolgáltatásért, a bűnüldözésért – Szakmai Konferencia

MISZK.hu – A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara (MISZK) és a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ (NSZKK) szervezésében október 31-én rendezik meg a Második Országos Kriminalisztikai Szakmai Konferenciát, „Közösen az igazságszolgáltatásért, a bűnüldözésért” címmel a Nemzetközi Oktatási Központban (1126 Budapest, Böszörményi út 21.). Az intézményen belül nincs parkolási lehetőség. A konferencia résztvevői – az igazságügyi szakértői munkához kapcsolódóan – megismerhetik a nyomozati szak, a kriminalisztika és a kapcsolódó szakterületek legújabb szakmai eredményeit.

Az október végi szakmai konferencia a kriminalisztikai területen már a második lesz. Az elsőt 2015 decemberében a MISZK Kriminalisztikai Szakbizottság és az ORFK Oktatási és Kiképző Központ munkatársai szervezték. A sikeres, százhúsz érdeklődőt vonzó tanácskozáson megjelentek a szakma kiválóságai, akik magas színvonalú előadásokat tartottak. A két évvel ezelőtt megkezdett munka folytatása az újabb konferencia, amelyet a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara és a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ közösen rendez meg.


A konferencia célja

A szakértői konferencia lehetőséget biztosít a meghívottaknak, az igazságügyi szakértőknek, a bűnügyi technikai szakembereknek, az oktatásban résztvevő munkatársaknak és nyomozóknak, hogy az igazságügyi szakértői munkához kapcsolódóan megismerjék a nyomozati szak, a kriminalisztika és a kapcsolódó szakterületek legújabb szakmai eredményeit. A szervezők meghívták a rendezvényre más nagyon fontos, meghatározó szakmák, így az Igazságügyi Minisztérium, valamint az ügyészség képviselőit is.

A rendezők a szakmai konferenciával teret biztosítanak a kriminalisztikai szakértés területén dolgozó szakértők, valamint a kapcsolódó, meghatározó szakterületek munkatársai közötti eszmecserére, de arra is, hogy a kirendelő „felhasználó” megfogalmazza gondolatait, elvárásait az igazságügyi szakértő felé.


A konferencia résztvevői

Elnökség:

 • Agárdi Tamás elnök, Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara
 • Nagy Gábor főtanácsos, címzetes egyetemi docens, főigazgató, Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
 • IM és BM képviselői

Levezető elnök:

 • Janza Frigyes nyá. r. vezérőrnagy, Belügyminisztérium Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság főosztályvezető, oktatási főszemlélő

Díszvendégek:

 • Töreki Sándor r. dandártábornok, bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes, ORFK Bűnügyi Főigazgatóság
 • univ. Dsupin Ottó rendőr dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, címzetes egyetemi docens, Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ igazgatója
 • Borka Zoltán főtitkár, MISZK
 • Bakos Éva igazgató, Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézet
 • Kappillerné dr. Dezsőfi Rita tudományos és technikai igazgató-helyettes, Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szakértői Intézet
 • habil. Hautzinger Zoltán tanszékvezető egyetemi docens, dékán-helyettes, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
 • Baráth István dandártábornok, MH Logisztikai Központ Parancsnok
 • Fialka György elnök, Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara
 • Romhányi Antal pénzügyőr ezredes, igazgató, Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szakértői Intézete
 • Tóth Éva ny. kúriai elnök, a fővárosi ítélőtábla tanácselnöke, c. egyetemi tanár, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Deák Ferenc Intézet

Meghívottak:

 • Szelei Pál r. ezredes (ORFK Bűnügyi Főosztály), főosztályvezető (ORFK Bűnügyi Főigazgatóság)
 • Gárdonyi Gergely r. ezredes, PHD, Készenléti Rendőrség főosztályvezető (NNI KR)
 • med. Angyal Miklós r. ezredes, PhD tanszékvezető, egyetemi docens (NKE)
 • Balláné Prof. habil. Dr. Füszter Erzsébet r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, egyetemi tanár (NKE)
 • Lakatos Attila rendőr alezredes, főosztályvezető (ORFK ROKK)
 • Szokolai Zoltán rendőr alezredes, ORKF Bűnügyi Főosztály Bűnügyi Osztály vezető
 • Tóth István igazságügyi szakértő (NOK)
 • Szekér Judit főigazgató-helyettes, főtanácsos (NSZKK)
 • Lontai Márton főigazgató-helyettes, főtanácsos (NSZKK)
 • Sepsey György főigazgató-helyettes (NSZKK)
 • Vokla János ezredes, MH Bakony Harckiképző Központ Parancsnok
 • Luczay Pénzes Attila elnökhelyettes (MISZK)
 • Horváth Csaba MISZK elnökhelyettes (MISZK)
 • Kovács Gábor MISZK elnökhelyettes (MISZK)
 • Radványi Zoltán MISZK elnökhelyettes (MISZK)
 • Kovács Emese titkár (MISZK)
 • Búti Emese titkár (MISZK)

Meghívott szakmai szervezetek:

IM, BM, ORFK ROKK, NSZKK, MISZK, NBSZ, NKE, NAV, Pest Megyei Főügyészség, MH Logisztikai Központ, Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara, Nemzeti Közszolgálati Egyetem


A konferencia programja

 • 08:00-09:00 – Regisztráció
 • 09:00-09:30 – Konferencia megnyitása
  (Agárdi Tamás, a MISZK elnöke, Janza Frigyes nyá. r. vezérőrnagy, levezető elnök)
 • 09:30-10:00 – „Az NSZKK elindult…, a Nemzeti Szakértői Kutató Központ megalakulása, eddigi működésének tapasztalatai
  (Nagy Gábor főtanácsos, címzetes egyetemi docens, főigazgató)
 • 10:00-10:20 – A válóperekben várható büntetőeljárások vizsgálatának tapasztalatai az igazságügyi pszichológus szakértő gyakorlatában
  (Agárdi Tamás igazságügyi szakértő, MISZK elnöke)
 • 10:20-10:35 – Szünet
 • 10:35-10:55 – A rendkívüli halálesetek helyszínén végzett orvosszakértői munka készenléti rendszere
  (Szekér Judit főigazgató-helyettes)
 • 10:55-11:15 – A nyomszakértő a nyomozásban
  (Kátainé Dr. Bán Júlia ügyész)
 • 11:15-11:45 – A szakértő szerepe a nyomozási szakban
  (Szokolai Zoltán r. alezredes)
 • 11:45-12:00 – Szünet
 • 12:00-12:20 – Az akkreditálás jelentősége az igazságügyi szakértői munkában
  (Lontai Márton főigazgató-helyettes)
 • 12:20-12:40 – Új kihívások a kriminalisztikai képzésben
  (Angyal Miklós r. ezredes, PhD tanszékvezető)
 • 12:40-13:40 – Ebéd
 • 13:40-14:00 – Kábítószerek, új pszichoaktív anyagok összehasonlító vizsgálati lehetőségeinek kriminalisztikai szempontú elemzése
  (Rompos Éva igazságügyi vegyész szakértő)
 • 14:00-14:20 – Egy több szakértős írásszakértői vizsgálat tapasztalatai
  (Terbe Ernő igazságügyi szakértő)
 • 14:20-14:40 – Az 1956-os esztergomi sortűz fegyverszakértői vizsgálatának tapasztalatai és főbb tanulságai
  (Földi Ferenc nyá. mk. ezredes)
 • 14:40-15:00 – A SICAR6 lábbeli és gumiabroncs kódoló rendszer bemutatása
  (Fullár Alexandra igazságügyi szakértő)
 • 15:00-15:30 – Az Evofinder rendszer bevezetése a gyakorlatban
  (Kiss István igazságügyi szakértő)
 • 15:30-15:50 – Bűnügyi technikusok a kriminalisztikai szakértők „szolgálatában”
  (Mihalik Béla őrnagy, Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ)
 • 15:50-16:15 – Kérdések, válaszok és a konferencia zárása