Szakmai kollégium hírek 2012-2015.


SZAKMAI KOLLÉGIUM 2015.


Informális ülést tartott november 20-án a Szakmai Kollégium (2015.11.26.)
A találkozón Pongor Sándor, Sutka Sándor, Rohánszky Mihály, Tóth Attila és Pataki Rezső szakmai elnökhelyettes vettek részt.
A résztvevők áttekintették a kamara helyzetét, társadalmi és szakmai elismertségét, az aktuális szakmai problémákat és kihívásokat (foglalkoztatási anomáliák, alacsony bérezés, a munkavállalók kihasználása, a munkaerőhiány), valamint értékelték a érdekképviselet aktuális helyzetét.
A kollégium tagjai tárgyaltak a magánbiztonsági törvény előkészítéséről is.SZAKMAI KOLLÉGIUM 2014.


SZAKMAI KOLLÉGIUM – JOGI SZEKCIÓ
A Jogi Szekció megkezdte a „Kamara Szervezeti és Működési Szabályzata” c. munkaanyag kidolgozását. A Jogi Szekció, a szakmai munka elősegítése céljából várja azoknak a szakembereknek a jelentkezését, titkarsag@szakmaikamara.hu e-mail címen, akik szívesen bekapcsolódnának a „Kamara Szervezeti és Működési Szabályzata” c. munkaanyag kidolgozásába.


SZAKMAI KOLLÉGIUM – Szakértői szekció
A Szakértői Szekció a következő munka című szakmai tájékoztatók kidolgozását kezdte meg:
   – „A vagyonőrök által őrzött területre belépő vagy kilépő személyek csomagjának átvizsgálhatósága, ellenőrizhetősége.”
   – „A vagyonőrök által megbízói munkahelyen és megbízói alkalmazottakkal szemben alkalmazható alkohol-szondás ellenőrzés jogszerű lehetősége.”
   – „A kamerarendszerek társasházban történő alkalmazhatósága, annak szabályozása”
A Szakértői Szekció, a szakmai munka elősegítése céljából várja azoknak a szakembereknek a jelentkezését, titkarsag@szakmaikamara.hu e-mail címen, akik szívesen bekapcsolódnának a tájékoztatók kidolgozásába.


A SZAKMAI KOLLÉGIUM 2014. ÉVI MUNKATERVE
24/2014. (02.25.) számú elnökségi határozat: Az elnökség elfogadta a Szakmai Kollégium 2014. évre vonatkozó, 00/E/133/1/2014 számú munkatervét.


Az SZVMSZK Szakmai Kollégium Szekcióinak vezetői, a Szakmai Kollégium 2014. évi munkaterv (00/E/133/1/2014) szekciókra vállalt feladatokat, a Szekciók tagjaival:
   – az Élőerős Szekció 2014. április 15-én,
a Magánnyomozói Szekció 2014. április 18-án,
a Biztonságtechnikai Szekció 2014. április 24-én,
a Szakértői Szekció 2014. április 28-án és
a Jogi Szekció 2014. április 29-én
megtartott üléseiken áttekintették.

Az ülésekről készült tájékoztató megtekinthető az Országos Szervezet irattárában 00/E/381/1/2014 sz. alatt. 
Az SZVMSZK Szakmai Kollégiumának 2014. évi munkatervében (szám: 00/E/133/2014) foglalt feladatok végrehajtásáról, a szekciók vezetői, március 06-án folytattak megbeszélést.


SZAKMAI KOLLÉGIUM ÜLÉSE (2014.07.02.)
A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Szakmai Kollégium Szekció vezetők, 2014.07.02-án megtartott ülésének napirendi pontjai:
   – Dr. Bökönyi István szekció vezető úr tájékoztatója a készülő „Kamara Szervezeti és Működési Szabályzata” c. munkaanyag készültségének állapotáról, különös tekintettel a megyék véleményezésére és a 09.10-i határidőre.
   – Dr. Pongor Sándor szekció vezető úr tájékoztatója a készülő „ÚTMUTATÓ” c. munkaanyag állásáról.
   – Egyebek
Az ülésről készült emlékeztető megtekinthető az Országos Szervezet irattárában, 00/E/566/01/2014 sz. alatt.


VÉDELEM A GYAKORLÁSBAN ÉS AZ OPERATÍV FELADATOK SORÁN
A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Szakmai Kollégium munkatársa előadást tartott a „VÉDELEM A GYAKORLÁSBAN ÉS AZ OPERATÍV FELADATOK SORÁN – C.P.E. megoldások – 2014” c. 2014. június 18-án, a Finnország Nagykövetségén megtartott konferencián.
PROGRAM:
– Megnyitó (Mr Pasi Tuominen – Finnország Nagykövete, Sziráky Klára – Innoproject Kft ügyvezető)

   – Védelem a gyakorlásban és az operatív feladatok során (Harri Kolu – CPE Production oy /Finnország/ ügyvezető)
   – A SUNIT cég által fejlesztett rendőrségi gépjárművek fedélzeti számítógépes rendszerei (Esa Suutarinen – Sunit oy /Finnország/ ügyvezető)
   – A fedélzeti számítógépes rendszerek hazai telepítése, beüzemelése és karbantartása (B Consulting Kft.)
   – Ballisztikai kerámiából és trauma csomagból összetett kiegészítő védőbetét minőségének vizsgálata (Eur.Ing. Frank György c. docens MSc SzVMSzK és MMK testpáncélok és lövedékálló-, repeszálló-, szúrásálló védőanyagok szakértő, az SzVMSzK Szakmai Kollégium elnöke)
   – Mi mindenre használható még a CPE gyakorlóruha? (Szekeres Tibor kiképző)


SZAKMAI KOLLÉGIUM ÜLÉSE  (2014.06.04.)
A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Szakmai Kollégium Szekcióinak Vezetői a 2014.06.04-én megtartott ülésükön
   – tájékoztatást adtak a 2014. évi. 00/E/133/1/2014 sz. munkaterv teljesítése érdekében eddig végzett munkáikról és
   – áttekintették a munkaterv további feladatait.
Az ülésekről készült emlékeztető megtekinthető az Országos Szervezet irattárában, 00/E/469/1/2014 sz. alatt.


SZAKMAI KOLLÉGIUM / MABISZ munkacsoport (2014. május)
A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Szakmai Kollégiuma és a Magyar Biztosítók Szövetsége közös munkacsoportot állít fel a felelősség biztosításra vonatkozó legfontosabb ismereteket tartalmazó tájékoztató anyag elkészítésére.


BÍRÁLAT HALLGATÓI SZAKDOLGOZATOKRÓL (2014. május)
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar felkérésére, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Szakmai Kollégiuma készített bírálatokat egyes hallgatói szakdolgozatokról.


A HADI- ÉS BIZTONSÁGI IPAR A HONVÉDELEMBEN, A RENDVÉDELEM ÉS A MAGÁNBIZTONSÁG SZOLGÁLATÁBAN
A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Szakmai Kollégium munkatársa részt vett „A hadi- és biztonsági ipar a honvédelem, a rendvédelem és a magánbiztonság szolgálatában” c., 2014.02.11-én, az ORFK székházában megtartott konferencián.SZAKMAI KOLLÉGIUM 2013.


FELHÍVÁS konzultáció/konferencia rendezésére
Az SZVMSZK Szakmai Kollégiuma, figyelemmel az euro készpénz euro övezethez tartozó tagállamok közötti, határon átnyúló, üzletszerű közúti szállításáról megjelent Rendeletre, különös tekintettel az V. mellékletben írtakra, konzultációt és/vagy konferencia rendezését kezdeményezi, ahol a témával foglalkozó szakemberek áttekintenék a páncélozott pénzszállító (CIT) járműveknél alkalmazott ballisztikai védőanyagok lövedékállóságának (védőképességének) meghatározásának fontos részleteit.
Az SZVMSZK Szakmai Kollégiuma a konzultáció és/vagy a konferencia további céljának tekinti, hogy a pénzszállító cégek a védelemigényüket, a védelmi terveiket vegyék revízió alá abból az okból kiindulva, hogy a magyar nemzeti szabványtól eltérő, különböző megoldás alkalmazása esetén a munkáltató köteles – vitás esetben – annak bizonyítására, hogy az általa alkalmazott megoldás munkavédelmi szempontból legalább egyenértékű a vonatkozó szabványban foglalt követelménnyel, megoldással.
A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kamara Szakmai Kollégiuma kéri mindazokat, akik részt kívánnak venni a munkában, szíveskedjenek szándékukat a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kamara titkársága felé jelezni (e-mail: titkarsag@szakmaikamara.hu). 


A SZAKMAI KOLLÉGIUM ÜGYRENDJE
az SZVMSZK alapszabály (2012. február 29.) 97. pontjában foglaltak és vonatkozó előrásainak figyelembevételével, az 54/2012. (08.28.) sz. és a 70/2012. (12.10.) elnökségi határozatok alapján készült.


A SZAKMAI KOLLÉGIUM 2013. ÉVI MUNKATERVE
figyelemmel a BM/SzVMSzK megállapodás II. szakasz 2.1 pont b) bek.-re, a szolgáltató és költség érzékeny kamara koncepcióra, a 00/E/61/1/2013 sz. „Beszámoló a Szakmai Kollégium 2012. évben végzett tevékenységéről” c. dokumentációra  és a szekció vezető urak által, Dr. Bökönyi István úrhoz küldött javaslatokra.


BESZÁMOLÓ A SZAKMAI KOLLÉGIUM 2013. ÉVI MUNKATERVÉNEK IDŐARÁNYOS TELJESÍTÉSÉRŐL
2013. június 04-ig


Az SZVMSZK ORSZÁGOS ELNÖKSÉG 43/2013. (05.28.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A személy-, vagyonvédelmi és magánnyomozói szakterületek körébe tartozó önálló szakértői tevékenységek végzésének szabályzata.


Az SZVMSZK Szakmai Kollégium Szekcióinak vezetői, a Szakmai Kollégium 2013. évi munkaterv (00/E/144/1/2013) szekciókra vállalt feladatokat, a Szekciók tagjaival
   – az Élőerős Szekció 2013. október 02-án,
   – a Szakértői Szekció 2013. október 08-án,
   – a Biztonságtechnikai Szekció 2013. október 10-én,
   – a Magánnyomozói Szekció 2013. október 11-én és
   – a Jogi Szekció október 18-án
megtartott üléseiken áttekintették és megjelölték a feladataik pillanatnyi készültségi állapotait, a feladataik időarányos teljesítését. Az üléseken megjelentek külön foglalkoztak a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmával, az Óbudai Egyetemmel közösen rendezett konferenciával, amely november 26-án lesz megtartva.
Az SZVMSZK Szakmai Kollégium Szekcióinak vezetői, a 2013. szeptember 02-án megtartott ülésükön, az alábbi napirendi pontok alapján tekintették át feladataikat:
   1. Felkészülés a „Magyar Tudomány Ünnepe” c. rendezvényre (59/2013 (08.27.) sz. elnökségi határozat)
   2. A 2013. évi munkaterv időarányos teljesítése
   3. Élőerős Szekció Pénzszállító Tagozat (58/2013 (08.27.) sz. elnökségi határozat)
   4. A 2005. évi CXXXIII. törv. módosításáról szóló előterjesztés tervezet észrevételezése
   5. Publikációk/Virtuális szerkesztőbizottság működése
   6. Egyebek


Az SZVMSZK Szakmai Kollégium Szekcióinak vezetői, a 2013. május 15-én megtartott ülésükön, az alábbi napirendi pontok alapján tekintették át feladataikat:
   1. Nemzeti Akkreditáló Testület/SzVMSzK együttműködési megállapodás előkészítése
   2. A 2013. évi munkaterv (00/E/144/1/2013) időarányos teljesítése
   3. Publikációk biztosítása a Szakmai Kollégium menü pontba
   4. A Veszprémi Szervezet felterjesztése
   5. Egyebek


Az SZVMSZK Szakmai Kollégiumának 2013. évi munkatervét (szám: 00/E/144/1/2013), amely a Szekciók javaslatainak figyelembevételével készült és a 22/2013. (03.26.) számú elnökségi határozattal lett elfogadva, a Szekciók vezetői, a Szekciók tagjaival:
   – a Szakértői Szekció 2013. április 08-án,
   – a Biztonságtechnikai Szekció 2013. április 12-én,
   – az Élőerős Szekció 2013. április 12-én,
   – a Jogi Szekció 2013. április 15-én és a
   – Magánnyomozói Szekció 2013. április 19-én
megtartott szekcióüléseken, a munkatervben kitűzött feladatok végrehajtásáról folytattak megbeszéléseket
A Magánnyomozói Szekció megbeszélésére meghívást kapott Kovács Imre úr az SzVMSzK Fejér megyei Szervezet magánnyomozói alelnöke.


EURÓ BANKJEGYEK HATÁRON ÁTNYÚLÓ KÖZÚTI SZÁLLÍTÁSA
2013. december 06.


A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE 2013. – A modern kor biztonsága
MEGHÍVÓ & A KONFERENCIA PROGRAMJA – 2013. november 26.


BEMUTATÓVAL EGYBEKÖTÖTT KONFERENCIA
A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Szakmai Kollégiumának képviselője 2013. június 25-én részvett, a Finnország Nagykövetségén (Budapest), a C.P.E. Production Oy (Finnország) cég ügyvezető igazgatója Harri Kolu úr által tartott kiállítással, termékbemutatóval összekötött konferencián.
Harri Kolu úr ismertette az általuk gyártott és kereskedelmileg is forgalmazott lövedékálló-és szúrásálló mellényeiket, az ütésálló védőruházataikat és felhívta a figyelmet a test hő kiegyenlítő PE betéteikre (MV liner). Előadás során megemlítette az intelligens textilek (hő szabályozó) alkalmazásának lehetőségét is. A megjelentek kipróbálhatták azokat a védőfelszereléseket, amelyeknek viselőjét tréningeken, életszerű erővel lehet támadni, sérülések veszélye nélkül (fényképek a cikk alján). A részvevőket az a megtiszteltetés érte, hogy Pasi Tuominen úr a Finn Köztársaság Nagykövete nyitotta meg a bemutatóval egybekötött konferenciát. (F.GY.)


TAVASZI SZIMPÓZIUM A BÁNKIN 1.
2013. április 10-én rendezték a hagyományos tavaszi biztonságtechnikai szimpóziumot az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karán.


TAVASZI BIZTONSÁGTECHNIKAI SZIMPÓZIUM 2013. PROGRAM
Óbudai Egyetem – 2013. április 10.SZAKMAI KOLLÉGIUM 2012.


A SZAKMAI KOLLÉGIUM FELADATAI, SZEKCIÓI ÉS A SZEKCIÓK TAGJAI
az Országos Elnökség 24/2012.(04.24). számú elnökségi határozattal módosított ALAPSZABÁLY 95. pont , az Országos Elnökség 25/2012.(04.24)., a 27/2012. (04.24.), a 28/2012.(04.24.), a 48/2012. (07.31.), az 51/2012. (08.14.) számú elnökségi határozatok, a 110/2012. (05.25.) küldöttgyűlési határozat és a 2012. júniusában megtartott szekciók alakuló ülésein megjelent tagok javaslatai alapján és figyelemmel a 00/E/368/1/2012. sz. dokumentációra.


A RENDÉSZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL, KÉPZÉSRŐL – VIDEO
2012. november 16-án a rendészeti feladatokat ellátó személyek együttműködésének erősítése, felkészülés a 2012. évi CXX. törvény végrehajtására témakörben tartott szakmai konferenciát a Magyar Rendészettudományi Társaság Közbiztonsági és Önkormányzati Tagozata, az SZVMSZK és a Rendészeti Kiképzők Szövetsége.


SZVMSZK KONFERENCIA A TUDOMÁNY ÜNNEPÉRE
A Securinfo.hu cikke, Timaffy Lilla, 2012. november 22.


ELŐADÁSOK A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM A RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR HALLGATÓI SZÁMÁRA
Beszámoló, SZVMSZK, 2012. november 5.


A FIATALOK SZÓRAKOZÁSÁNAK BIZTONSÁGI KÉRDÉSEI CÍMŰ TANÁCSKOZÁS PROGRAMJA
Országos Kriminológiai Intézet, 2012. november 7.


AJÁNLÁS AZ ÉRINTETT KAMARAI TAGOK ÉLETÉNEK ÉS TESTI ÉPSÉGÉNEK FOKOZOTT VÉDELME ÉRDEKÉBEN SZÜKSÉGES EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK (TESTPÁNCÉLOK) HASZNÁLATÁRA
Eur.Ing. Frank György c. docens, az SzVMSzK Szakmai Kollégium elnöke, „SzVMSzK mérnök szakértő” (B5, B6, B7)


PÉNZSZÁLLÍTÓK IS HASZNÁLHATNAK SÁRGA VILLOGÓ FÉNYJELZÉST
A KRESZ 50. §-a tovább bővítette a figyelmeztető jelzést használó (sárga villogó) járművek körét. „i) személy- és vagyonvédelmi tevékenység keretében vagy a pénzügyi szolgáltatást végző szervezet által üzemeltetett pénz- és értékszállítást rendszeresen végző járművön a feladat végzése közben; j) közterületi polgárőri szolgálat ellátása során e tevékenységet végző járművön a feladat végzése közben.”